Quality of life of women after mastectomy with and without breast reconstruction

Sylwia Jałtuszewska, Małgorzata Czerniak, Kazimiera Hebel, Mikołaj Majkowicz

Abstract


Introduction: Breast carcinoma is the 2nd most common cause of female death resulting from malignant neoplasms in Poland. Breast cancer occurs in younger and younger women, and often develops in professionally active persons. It is usually diagnosed at an advanced stage. A current method for the surgical removal of breast cancer involves an excision of the whole tumour with an adequate margin of healthy tissue while retaining the gland parenchyma and skin. A noticeable tendency recently observed in medicine is a complex approach to the patient, combining the treatment of the physical condition with mental considerations. Nowadays, the assessment of the quality of life of a patient is an essential element of clinical trials.

The study objective is to assess the quality of life and social support for patients after breast surgery, differentiating between those who underwent breast reconstruction and those who did not.

Materials and methods: Only female patients were enrolled in the study. In total, responses from 57 (100%) women were obtained. Of this group, 28 women (49%) underwent breast reconstruction. The mean age of the group was 55.09 years. The study was based on a survey prepared by the authors of this study and included socio-demographic data. The support provided by various people and organisations as experienced by the women participating in the study was also assessed. Another tool used was a questionnaire assessing the quality of life after mastectomy (EORTC QLQ-BR23) This provided the basis for an analysis of how symptoms or problems typical for patients with breast carcinoma affected quality of life. The Cantril Ladder was used to assess general life satisfaction.

Results: The analysis of the results showed that more than 70% of the respondents received a substantial amount of support from their families. The patients with reconstruction assessed the level of mental support received from their family as slightly higher than the patients without reconstruction. The number of participants with breast reconstruction was 29 (50.88%), and without reconstruction was 28 (49.12%). The study showed no statistically significant differences in any aspects of the quality of life between the 2 study groups. The respondents assessed their quality of life as higher before the procedure than now. Thus, the surgery decreased their quality of life. However, the assessment of future quality of life (in 3 years’ time) is better than the assessment of the present quality of life.

Conclusions: 1. Women who had undergone a mastectomy claimed that the biggest support came from their families.
2. There is no statistically significant difference between women with and without breast reconstruction regarding general quality of life or in the specific areas of the quality of life.


Keywords


quality of life; mastectomy; reconstruction; support

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Szkiela M, Worach-Kardas H, Marcinkowski JT. Nowotwór złośliwy piersi – epidemiologia, czynniki ryzyka, znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Probl Hig Epidemiol 2014;95(2):292-302.

de Walden-Gałuszko K. Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 1992. p. 26.

Smaga A, Mikułowska M, Komorowska A, Falkiewicz B, Gryglewicz J. Rak piersi w Polsce – leczenie to inwestycja. Warszawa: Sequence HC Partners; 2014. https://www.pexps.pl/files/upload/files/Rak-piersi-w-Polsce.pdf (15.11.2019).

Kruszewski WJ. Zasady postępowania chirurgicznego w raku piersi spełniające wymogi leczenia onkologicznego oraz umożliwiające sprawne przeprowadzenie operacji odtwórczej w przypadku amputacji gruczołu piersiowego. Współcz Onkol 2002;6(3):144-8.

Ryś J, Wysocki WM, Chmielnik E, Olszewski WP. Rodzaje operacji wykonywanych u chorych na raka piersi i zasady zabezpieczania materiału tkankowego do badania histologicznego. Pol J Pathol 2009;3(1):20-5.

Wołowicka L. Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Akademia Medyczna w Poznaniu; 2002.

Guyatt GH, Ferrans CE, Halyard M, Revicki DA, Symonds TL, Varricchio CG, et al. Jakość życia zależna od stanu zdrowia – od badań klinicznych do praktyki lekarskiej. Med Dypl 2008;17(4):24-38.

de Walden-Gałuszko K. U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MAKmed; 2000. p. 29.

de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M, editors. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 1994. p. 13-37.

Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, Oblacińska A, Kołoło H. Drabina Cantrila w badaniach stanu zdrowia i nierówności w zdrowiu uczniów w wieku 11–18 lat. Probl Hig Epidemiol 2009;90(3):355-61.

Demuth A, Czerniak U, Krzykała M, Ziółkowska-Łajp E. Subjective assessment of body image by middle-aged men and women. Studies in Physical Culture and Tourism 2012;19(1):25-9.

Esplen MJ, Wong J, Warner E, Toner B. Restoring Body Image After Cancer (ReBIC): Results of a randomized controlled trial. J Clin Oncol 2018;36(8):749-56.

Shrestha K. Psychological impact after mastectomy among Nepalese women. A qualitative study. Nepal Med Coll J 2012;14(2):153-6.

Koçan S, Gürsoy A. Body image of women with breast cancer after mastectomy: A qualitative research. J Breast Health 2016;12(4):145-50.

Stanisz M, Kolak L, Branecka-Woźniak D, Robaszkiewicz-Bouakaz R, Ciepiela P, Kurzawa R. Evaluation of women’s quality of life after breast reconstruction surgery. Pomeranian J Life Sci 2020;66(2):55-60. doi: 10.21164/pomjlifesci.698.

Musiał Z, Sendecka W, Zalewska-Puchała J. Jakość życia kobiet po mastektomii. Probl Pielęg 2013;21(1):38-46.

Kozińska B. Przywiązanie a funkcjonowanie kobiet z nowotworem piersi. Ann Acad Med Stetin 2012;58(2):22-30.

Jałtuszewska S, Basiński A. Quality of life and functional status of patients treated for neoplastic disease in mid-northern Poland. Appl Nurs Res 2016;32:85-90.

Wrońska I, Stępień R, Kulik T. The quality of women’s life after mastectomy in Poland. Heath Care Women Int 2003;24(10):900-9.

Stadnicka G, Pawłowska-Muc A, Bańkowska B, Sadowska M. Jakość życia kobiet po amputacji piersi. EJMT 2014;4(5):8-14.

Rubin LR, Tanenbaum M. “Does that make me a woman?”: Breast cancer, mastectomy, and breast reconstruction decisions among sexual minority women. Psychol Women Q 2011;35(3):401-14.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.707

Copyright (c) 2021 Sylwia Jałtuszewska, Małgorzata Czerniak, Kazimiera Hebel, Mikołaj Majkowicz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/