Relationship between social competences and the sense of general mental health and intensity of stress among nurses

Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Alina Deluga, Agnieszka Bartoszek

Abstract


Introduction: Social competences are indispensable in occupations reliant on interpersonal interactions, such as in medical professions, e.g. nursing, conditioning not only the effective construction of interpersonal relationships, but ever more often emphasizing a positive impact on strengthening coping skills in stressful situations. The object of our study was to assess the connection of social competences with the sense of general mental health and intensity of stress in the group of nurses.

Materials and methods: In the study took part 291 nurses (ages 23–63, mean job seniority 11 years, SD = 10.22). We used the Social Competence Questionnaire (KKS) according to Anna Matczak, the Perceived Stress Scale (PSS-10), as adapted by Zygfryd Juczyński and Nina Ogińska-Bulik, and the General Health Questionnaire (GHQ-28) in the adaptation of Zofia Makowska and Dorota Merecz to collect information for the study.

Results: Stress intensity among respondents averaged 16.83 points (SD = 4.47). In the 4 analyzed indicators of the GHQ-28, the mean point score was: somatic symptoms M = 8.45, anxiety and insomnia M = 8.75, functional disorders M = 8.07, depression symptoms M = 2.46. 38.1% of the results of the level of general mental health were in the range 5–6, which is the average level of mental health perceived in the group of nurses.

Conclusions: The level of perceived stress among more than half of the surveyed group of nurses was average (52.6%). The level of social competences is not significantly correlated with the intensity of stress experienced. The level of general mental health of 38.1% of the nurses fell in the range of average. The level of social competences significantly correlates with the general mental health status of the nurse respondents (R = -0.254, p < 0.001).


Keywords


social skills; nursing; psychosocial deprivation; mental health; professional activity

Full Text:

PDF

References


Martowska K. Model uwarunkowań kompetencji społecznych. In: Skrabacz A, Gutowski J, editors. Kompetencje społeczne w kierowaniu i dowodzeniu Siłami Zbrojnymi RP. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej; 2015. p. 13-28.

Tomorowicz A. Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym. Psychiatria 2011;8(3):91-6.

Matczak A. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2007.

Knopp KA. Kompetencje społeczne – pomiar i aplikacja praktyczna. Ośrodek Rozwoju Edukacji; 2013. http://docplayer.pl/30188248-Kompetencje-spoleczne-pomiar-i-aplikacja-praktyczna.html (1.11.2018).

Martowska K. Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wyd. Liberi Libri; 2012. p. 33-70.

Del Prette Z, Del Prette A. Social Skills Inventory (SSI-Del-Prette): Characteristics and studies in Brazil. In: Osorio F, editor. Social Anxiety Disorders: From Theory to Practice. New York: Nova Science Publishers; 2013. p. 47-62.

Rutkowska K. Kompetencje społeczne – bufor wypalenia zawodowego pielęgniarek. Med Ogólna Nauki Zdr 2012;18(4):319-23.

Uchiyama A, Odagiri Y, Ohya Y, Suzuki A, Hirohata K, Kosugi S, et al. Association of social skills with psychological distress among female Nurses in Japan. Ind Health 2011;49(6):677-85.

Losa-Iglesias ME, López López D, Rodriguez Vazquez R, Becerro de Bengoa-Vallejo R. Relationships between social skills and self-esteem in nurses: a questionnaire study. Contemp Nurse 2017;53(6):681-90.

Juczyński, Z, Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2009. p. 11-21.

Makowska Z, Merecz D. Polska adaptacja kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia Davida Goldberga: GHQ-12 i GHQ-28. In: Dudek B, editor. Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 GHQ-28. Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera; 2001. p. 191-264.

Cybulska AM, Wieder-Huszla S, Jurczak A, Grochans E. Wpływ cech osobowości i stanu zdrowia psychicznego personelu pielęgniarskiego na wybór stylu radzenia sobie ze stresem w kontakcie z umierającym człowiekiem. Pielęg Pol 2017;65(3):427-36.

Perry L, Gallagher R, Duffield C. The health and health behaviours of Australian metropolitan nurses: an exploratory study. BMC Nurs 2015;14:45.

Sarafis P, Rousaki E, Tsounis A, Malliarou M, Lahana L, Bamidis P, et al. The impact of occupational stress on nurses’ caring behaviors and their health related quality of life. BMC Nurs 2016;15:56.

Wilczek-Rużyczka E, Zaczyk I. Wypalenie zawodowe polskich pielęgniarek – metaanaliza badań. Hygeia Public Health 2015;50(1):9-13.

Pereira-Lima K, Loureiro SR. Burnout, anxiety, depression, and social skills in medical residents. Psychol Health Med 2015;20(3):353-62.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.673

Copyright (c) 2020 Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Alina Deluga, Agnieszka Bartoszek

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/