Performance assessment of children based on the selected motor tests

Magdalena Babuśka-Roczniak, Wojciech Roczniak, Justyna Brańska-Januszewska, Magdalena Wojtanowska-Kaczka, Elżbieta Cipora, Magdalena Konieczny, Klaudia Kijowska-Sieroń, Anna Roczniak-Zubrycka

Abstract


Introduction: Speed of movement refers to the max. speed of moves that an individual is able to perform, associated with the optimal activation of muscle fibers. It increases until the age of 15 in girls and 18 in boys, with the fastest rate 6–14 years of age. In boys, 2 periods of a particularly intense increase in speed are observed: 7–10 and 13–15 years of age. The aim of the study was to assess the level of speed in girls and boys aged 9–10-years-old from school groups with an extended physical education program and those from regular groups. Materials and methods: This study, performed every year 2003–2013, involved 470 children aged 9–10 years, finishing the 3rd year of the primary school. A 30 m run and long jump were used to test the speed of the children. The study method was based on the selected elements of the Denisiuk test. Results: The tests showed that boys were faster than girls. Every year, they obtained better average score for the 30 m run and tests. The lowest difference between sexes was noted in 2013. We also demonstrated that almost in all years the candidates for cross-country skiers were faster than the students assigned to groups with no extra sports classes. Conclusions: Our study confirmed higher speed in 9–10-year-old boys than in girls, especially in long jump tests. Children with higher fitness level were faster than their less active peers. The deterioration of speed test results in the subsequent years of the study is an unfavorable trend that requires further long-term research.


Keywords


long jump; 30 metres run; speed; children

Full Text:

PDF

References


Brandon L. Anatomia w treningu szybkości. Warszawa: Muza; 2011.

Wojtyła A, Biliński P, Bojar I, Wojtyła K. Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Probl Hig Epidemiol 2011;92(2):335-42.

Fugiel J, Czajka K, Posłuszny P, Sławińska T. Motoryczność człowieka. Podstawowe zagadnienia z antropomotoryki. Wrocław: MedPharm; 2017.

Antos E, Staniak E. Ocena aktywności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej. Pol Prz Nauk Zdr 2015;1(42):22-7.

Roczniak W, Babuśka-Roczniak M, Roczniak A, Roczniak RG. Kryteria oceny rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych. Med Og Nauk Zdr 2015;21(2):138-41.

Chojnacki K, Tchórzewski D. Koordynacyjne zdolności a sprawność motoryczna młodzieży uprawiającej sporty zimowe. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009;2:32-41.

Denisiuk L. Opis testów motorycznych oraz metody przeprowadzania prób i oceny wyników. In: Denisiuk L, Milicerowa H, editors. Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych; 1969.

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny. Zadania Szkolnego Klubu Sportowego na lata 1981/82–1984/85. Warszawa: SZS; 1981.

Osiński W. Antropomotoryka. Poznań: Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego; 2003.

Trześniowski R. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa: AWF; 1990.

Trzcińska D. Somatic development and physical fitness of pupils from the Legnica – Głogów ecological hazard area in the years 1989–1999. Physical Education and Sport 2004;48:71-6.

Panek S, Chrzanowska M, Sobiecki J, Figwer U. Porównanie rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej w grupach chłopców i dziewcząt nisko- i wysokosprawnych. In: Bocheńska Z, Chrzanowska M, editors. Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawność fizycznej w świetle badań długofalowych. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; 1993.

Dudra S. Sprawność fizyczna uczniów klas III gimnazjum obciążonych dodatkowymi zajęciami sportowymi na tle gimnazjalistów nieuczestniczących w pozalekcyjnych sekcjach sportowych w zespole szkół integracyjnych nr 1 we Wrocławiu – doniesienie z badań. Lider 2008;211:23-4.

Jezierski R. Sprawność fizyczna i wydolność wysiłkowa młodzieży szkolnej w wieku 7–18 lat. In: Raczek J, editor. Motoryczność dzieci i młodzieży– aspekty teoretyczne oraz implikacje metodyczne. Część II. Materiały z konferencji międzynarodowej. Katowice: Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego; 1986.

Denisiuk L. Program wychowania fizycznego a sprawność młodzieży szkolnej. Warszawa: Sport i Turystyka; 1968.

Raczek J. Tendencje przemian w rozwoju sprawności motorycznej populacji szkolnej. In: Raczek J, editor. Motoryczność dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne oraz implikacje metodyczne. Część II. Materiały z konferencji międzynarodowej. Katowice: Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego; 1986.

Przewęda R. Sprawność fizyczna polskiej młodzieży oraz związane z nią dylematy współczesnego wychowania fizycznego. In: Raczek J, editor. Motoryczność dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne oraz implikacje metodyczne. Część II. Materiały z konferencji międzynarodowej. Katowice: Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego; 1986.

Trzcińska D, Olszewska E. Charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna uczniów w warszawskiej gminie Bielany. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006;4:12-6.

Maszczak T. O międzynarodowym pomiarze aktywności fizycznej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007:6:2-3.

Wolański N. Biokulturowe uwarunkowania aktywności motorycznej i rozwoju sprawności człowieka oraz wynikające stąd perspektywy kultury fizycznej. Kult Fiz 2007;1-2:1-11.

Rochowicz F. Wydolność fizyczna świadoma wartość zdrowia (z badań w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-Maja w Iławie). Lider 2008;9(211):25-7.

Rochowicz F. Wydolność fizyczna – świadomą wartością zdrowia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008;6:12-7.

Alricsson M, Werner S. Self-reported health, physical activity and prevalence of complaints in elite ccross-country skiers and matched controls. J Sports Med Phys Fitness 2005;45(4):547-52.

Jurczak A. Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. Preferencje. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2004;10(12):20-5.

Piątkowska M, Pec K, Pec T. Aktywność fizyczna młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007;8-9:30-3.

Dokumacı B, Hazır T. Effects of the Menstrual Cycle on Running Economy: Oxygen Cost Versus Caloric Cost. Res Q Exerc Sport 2019;90(3):318-26.

Martin AC, Heazlewood IT, Kitic CM, Lys I, Johnson L. Possible Hormone Predictors of Physical Performance in Adolescent Team Sport Athletes. J Strength Cond Res 2019;33(2):417-25.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.619

Copyright (c) 2020 Magdalena Babuśka-Roczniak, Wojciech Roczniak, Justyna Brańska-Januszewska2, Magdalena Wojtanowska-Kaczka1, A, Elżbieta Cipora1, B, Magdalena Konieczny1, Klaudia Kijowska-Sieroń, Anna Roczniak-Zubrycka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/