SELECTED BACTERIAL INFECTIONS – UNAVOIDABLE THREATS TO THE HEALTH AND LIVES OF THE MAN

Izabela Anna Sobieraj-Garbiak, Marta Drożdżyńska

Abstract


In the present study we wanted to show that bacterial infections are an important factor threatening both the health and life of humans. This problem concerns the global population, both in developed and developing countries, and is often the cause of a significant proportion of deaths due to the negative impact of exo- and endotoxins on the host. Numerous infectious diseases caused by biological factors are undoubtedly associated with various risk factors. Despite the continuous development of medicine and countless actions spreading knowledge about bacterial gastrointestinal infections and sepsis, these conditions are still not marginal in the everyday hospital environment. Particular attention in this work was put on hospital infections because they are a major public health concern. Although a significant increase in awareness of the problem has been observed in Poland in recent years, this is still an important problem for medicine, and is also an economic issue. In addition, bacteria and their toxins can be used as a biological weapon for terrorist attacks.


Keywords


infectious diseases; nosocomial infection; poisoning the digestive tract; septic shock; bioterrorism

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Zagrożenia wynikające z zakażeń bakteryjnych. http://1. www.publikacje.hdwao.pl/zagrozenia_bakteryjne.php (6.08.2012).

Alexander Fleming. http://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming (6.08.2012).

Zaremba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa 1997, 125–733.

Choroby zakaźne i pasożytnicze. Ed. Z. Dziubek. PZWL, Warszawa 1996, 35–77.

Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. Uniw. Jagiell., Kraków 2010, 13–20.

Miller M., Zieliński A.: Zdrowie publiczne – misja i nauka. Przegl Epidemiol. 2002, 56, 547–557.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dn. 15.05.2007 r.; 23–74.

Korzeniewska-Koseła M.: Tuberculosis in Poland in 2011. Przegl Epidemiol. 2013, 67, 277–281.

Ostrek J., Baumann-Popczyk A., Sadkowska-Todys M.: Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2011 r. Przegl Epidemiol. 2013, 67, 563–565.

Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym. PZWL, Warszawa 2010, 206–354.

Sygit M.: Zdrowie publiczne. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, 542–608.

Litwiejko A.: Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym, Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław 2010, 55–66.

Choroby zakaźne. http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zakaźne (6.08.2012).

Garlicki A.M., Leśniak M.R.: Leczenie chorób biegunkowych o etiologii zakaźnej u dorosłych. Przegl Epidemiol. 2009, 63, 395–400.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.03.2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów występowaniu tych zakażeń. Dz.U. z 2005 r., nr 54, poz. 484.

Ustawa z dn. 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. z 2008 r., nr 234, poz. 1570.

Paradowski M., Szablewski M., Majda J.: Zaburzenia biochemiczne w przebiegu sepsy. Bad Diagn. 2006, 12 (8/9), 53–58.

Mirecka A.: Zakażenia szpitalne. Bad Diagn. 2007, 13 (8/9), 53–58.

Ustawa z dn. 6.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Dz.U. z 2001 r., nr 126, poz. 1384.

Bulanda M., Tyski S., Ciuruś M.: Zakażenia szpitalne w Polsce – stan wiedzy na IV. 2011 r. Raport programu „Stop zakażeniom szpitalnym. Program promocji higieny szpitalnej”.

Chomiczewski K.: Zagrożenie bioterroryzmem. Przegl Epidemiol. 2003, 57 (2), 349–359.

Toksyny. http://medycyna.linia.pl/toksyny.html (6.08.2012).

Egzotoksyna bakteryjna. http://swiatbiologii.com/Egzotoksyna-bakteryjna.html (6.08.2012).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.61

Copyright (c) 2016 Izabela Anna Sobieraj-Garbiak, Marta Drożdżyńska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/