The level of acceptance of the illness among patients with psoriasis

Kinga Budzińska, Marta Kożybska, Paulina Zabielska, Anna Knyszyńska, Joanna Pierzak-Sominka, Magdalena Sylwia Kamińska, Beata Karakiewicz

Abstract


Introduction: Psoriasis is a chronic inflammatory and non-infectious skin disease. It is one of the most common dermatoses. Increased reproduction of the epidermis and, as a consequence, visible skin lesions negatively affect the patient's psyche, disrupt self-esteem, reducing the chance of accepting the disease and a normal life.

The aim of this study was the assessment of the level of acceptance of the illness and identification of factors affecting its acceptance among patients with psoriasis.

Materials and methods: The study involved 132 individuals, comprising 113 women and 19 men. This survey-based study was conducted via the Internet using the author's questionnaire and the Acceptance of Illness Scale (AIS).

Results: Acceptance of the illness level was rated great and moderate by respectively 43.9% and 39.4% of respondents. Over 66.7% of the patients described their self-esteem as high obtained a great level of acceptance of the illness according to the AIS. In the examined group, 58% of the patients not accepted psoriatic lesions on their body. Over 60% of the respondents experienced negative reactions from society regarding the disease, and almost 50% of them experienced other people’s reactions resulting from concerns about contracting the disease; these patients obtained lower AIS scores.

Conclusions: The obtained results indicate a great illness acceptance among the examined group of the patients with psoriasis. The level of acceptance was influenced by the patient’s self-esteem in relation to the disease, acceptance of their own body image, altered by the disease, experiencing the negative reactions from the society regarding the disease, and the reactions of the other people resulting from concerns about contracting the disease.


Keywords


Psoriasis, Acceptance of illness, Stigmatization, Quality of life, Acceptance of Illness Scale

Full Text:

PDF

References


Janowski K.: Epidemiologia i etiopatogeneza w łuszczycy. W: Janowski K.: Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem łuszczycy. Lublin: Wydaw. POLIHYMNIA; 2006. s. 59-62. ISBN 83-7270-457-0.

Nelson P.A., Kane K., Pearce C.J., Bundy C., Chisholm A., Hilton R., et. al.: New to me’: changing patient understanding of psoriasis and identifiyng mechanisms of change. The Pso Well patient materials mixed-methods feasibility study. Br J Dermatol 2017; 177:616-617.

Griffiths C.E.M., Walt J.M., Ashcroft D.M., Flohr C., Naldi L., Nijsten T., et al.: The global state of psoriasis disease epidemiology: a workshop report. Br J Dermatol 2017; 15:4-8.

Owczarek K., Jaworski M.: Quality of life and severity of skin changes in the dynamics of psoriasis. Post Dermatol Alergol 2016; 33(2): 102-108.

Łakuta P., Marcinkiewicz K., Bergler-Czop B., Brzezińska-Wcisło L., Słomian A.: Associations between site of skin lesions and depression, social anxiety, body-related emotions and feelings of stigmatization in psoriasis patients. Post Dermatol Alergol 2018; 35(1): 60-66.

Schmid-Ott G., Schallmayer S., Calliess I.T.: Quality of life in patients with psoriasis and psoriasis arthritis with a special focus on stigmatization experience. Clic In Dermatol 2007; 25: 547-554.

Langley R.G.B., Krueger G.G., Griffiths C.E.M.: Epidemiology, clinical features and quality of life. Ann Rheum Dis 2005; 64: 18-23.

Parisi R, Symmons D.P.M., Griffiths C.E.M., Ashcroft D.M.: Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence. J Invest Dermatol 2013; 133: 377–85.

Salman A., Yucelten A.D., Sarac E., Saricam M.H., Perdahli-Fis N.: Impact of psoriasis in the quality of life of children, adolescents and their families: a cross-sectional study. An Bras Dermatol 2018; 93(6): 819-823.

Warren R.B., Kleyn C.E., Gulliver W.P.: Cumulative life course impairment in psoriasis: patient perception of disease-related impairment throughout the life course. Br J Dermatol 2011; 164: 1-14.

Egeberg A., Skov L., Gislason G.H., Thyssen J.P., Mallbris L.: Incidence and Prevalence of Psoriasis in Denmark. Acta Derm Venereol 2017; 97: 808-812.

Wolska H.: Łuszczyca. Wyd. 1. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL; 2009. ISBN 978-83-200-3868-2.

Adamski Z., Adamska K., Mazur M.: Łuszczyca jako choroba ogólnoustrojowa. W: Adamski Z. i in., red.: Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Poznań: Termedia Wydaw. Med. 2015, s. 49-52. ISBN 978-83-7988-415-5.

Basińska M.A., Woźniewicz A.: Inteligencja emocjonalna chorych na łuszczycę jako wyznacznik akceptacji choroby. Przegl Dermatol 2012; 99: 202-209.

Menter A., Smith C., Barker J.: Psoriasis. Via Medica, Gdańsk 2006.

Adams T.: The psychosocial adjustment of people with chronić plaque psoriasis. Clin Effectiv Nurs 2001; 5(3): 129-132.

Miękoś-Zydek B., Ryglewska-Cho A., Lassota-Falczewska M., et al.: Jakość życia pacjentów z łuszczycą. Post Dermatol Alergol 2006; 23: 273-277.

Miniszewska J.: Jakość życia i poziom zasobów osobistych u osób chorych na łuszczycę. W: Rzepa T. i in., red.: Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry. Wrocław: Cornetis 2011, s. 52-63. ISBN 978-83-61415-16-9.

Pakran J., Riyaz N., Nandakumar G.: Determinants of quality of life in psoriasis patients: a cluster analysis of 50 patients. Indian J Dermatol 2011; 56: 689-693.

Teolford K., Kralik D., Koch T.: Acceptance and denial: implications for people adapting to chronić illness literature review. J Adv Nurs 2006; 55(4): 457-464.

Andruszkiewicz A., Kubica A., Nowik M., Marzec A., Banaszkiewicz M.: Poczucie koherencji i poczucie własnej skuteczności jako wyznacznik akceptacji choroby w grupie pacjentów przewlekle chorych. Probl Pielęg 2014; 22(2): 239-245.

Stenden S., Janowski K.: Schorzenia psychodermatologiczne. Probl Dermatol 2002;89: 175-183.

Zalewska-Janowska A.: Psychodermatologia w alergologii. Alerg Astma Immunol 2010; 15: 109-117.

Basińska M.A., Kasprzak A.: Związek między strategiami radzenia sobie ze stresem a akceptacją choroby w grupie osób chorych na łuszczycę. Przegl Dermatol 2012; 99: 692-700.

Basińska M.A., Drozdowska M.: Type A behavior in individuals with psoriasis as a determinant of acceptance of the illness. Post Dermatol Alergol 2012; 29(6): 432-439.

Carroll C.L., Balkrishan R., Feldman S.R., Fleischer Jr A.B., Mannel J.C.: The burden of atopic dermatitis: Impact on the patient, family and socjety. Pediatr Dermatol 2005; 22: 192-199.

De Jager M.E.A., De Jong E.M., Evers A.W., van de Krekhof P.C., Seyger M.M.: The burden of childhood psoriasis. Pediatr Dermatol 2011; 28: 736- 737.

Kuner N., Hartschuh W., Khan-Durani B.: Heinrich Kobner und der „isomorphe Reizeffekt”. Geschichte und Uberblich. Hautarzt 2003;54: 274-278.

Hrechorów E., Salomon J., Matusiak Ł., Reich A., Szepietowski J.C.: Patients with psoriasis feel stigmatized. Acta Derm Venereol 2012; 92: 67-72.

Alpsoy E., Polat M., Fettahlioglu-Karaman B., Karadag A.S., Kartal-Durmazlar P., Yalcin B., et al.: Internalized stigma in psoriasis: a multicenter study. J Dermatol 2017; 44: 885-891.

Lesner K., Reich A., Szepietowski J.C., Dalgard F.J., Gieler U., Tomas-Aragones L., et al.: Determinants of psychosocial health in psoriatic patients: a multinational study. Acta Derm Venereol 2017; 97: 1182-1188.

Sakson-Obada O., Wycisk J., Pawlaczyk M., Gerke K., Adamski Z.: Łuszczyca jako czynnik ryzyka dla zakłóceń w ja cielesnym – moderująca rola płci. Pol Forum Psychol 2017; 22(3): 459-477.

Schneider G., Heuft G., Hockmann J.: Determinants of social anxiety and social avoidance in psoriasis outpatients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013; 27: 383—386.

Zimoląg I., Reich A., Szepietowski J.C.: Influence of psoriasis on the ability to work. Acta Derm Venereol 2009; 89: 575-576.

Kent G.: Stigmatization and skin conditions. W: Walker C., Papadopoulos L., red.: Psychodermatology. The psychological impact of skin disorders. Cambridge: Cambridge University Press 2005, s.44-56.

Bohm D., Stock Gissendanner S., Bangemann K., Snitjer I., Werfel T., Weyergraf A., et al.: Perceived relationships between severity of psoriasis symptoms, gender, stigmatization and quality of life. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013; 27: 220-226.

Michalek I.M., Loring B., John S.M.: A systematic review of worldwide epidemiology of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31: 205-212.

Nagarajan P., Thappa D.M.: Effect of an educational and psychological intervention on knowledge and quality of life among patients with psoriasis. Indian Dermatol J 2018; 9: 27-32.

Koo J., Marangell L.B., Nakamura M., Armstrong A., Jeon C., Bhutani T., et al.: Depression and suicidality in psoriasis: review of the literature including the cytokine theory of depression. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Dec;31(12):1999-2009. doi: 10.1111/jdv.14460. Epub 2017 Aug 9.

Mazurek J., Lurbiecki J.: Skala Akceptacji Choroby i jej znaczenie w praktyce klinicznej. Pol Merkuriusz Lek 2014; 36: 106-108.

Adamska M., Juczyńska K., Miniszewska J.: Sposób postrzegania własnej choroby jako czynnik wyznaczający jej akceptację u osób chorych na łuszczycę. Curr Probl Psychiatry 2015; 16(1): 26-37.

Zielińska-Więczkowska H., Pietrzak N.: Akceptacja choroby i jej związek z jakością życia pacjentów z łuszczycą. Med Rodz 2018; 1: 3-9.

Kurpas D., Czech T., Mroczek B.: Akceptacja choroby pacjentów z cukrzycą oraz jej wpływ na jakość życia i subiektywną ocenę zdrowia. Med Rodz 2012; 14: 383-388.

Kurowska K., Lach B.: Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetol Prakt 2011; 12(3): 113-119.

Wiraszka G., Lelonek B.: Funkcjonowanie chorego z białaczką a akceptacja choroby nowotworowej. Stud Med 2008; 10:21-26.

Basińska M.A., Zalewska-Rydzkowska D., Wolańska P., Junik R.: Dyspozycyjny optymizm a akceptacja choroby w grupie osób z chorobą Gravesa-Basedowa. Endokrynol Pol 2008; 59: 23-28.

Cash T., Smolak L.: Body images: A handbook of theory, research & clinical practise. New York – London: The Guilford Press; 2002.

Rosińska M., Rzepa T., Szramka-Pawlak B., Żaba R.: Obraz własnego ciała oraz objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę. Psychiatr Pol 2017; 51(6): 1145-1152.

Wyderka M.I., Darowska J.: Problemy pielęgnacyjne i społeczne u osób chorych na łuszczycę. Pielęg Pol 2016; 2: 214-219.

Haassengier V., Zborowska A., Rozensztrauch A.: Analiza poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego o autoimmunologicznych jednostkach chorobowych na przykładzie łuszczycy zwykłej – doniesienia wstępne. Bad Nauk Pielęg Poł 2015; 2: 1-10.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.588

Copyright (c) 2020 Kinga Budzińska, Marta Kożybska, Paulina Zabielska, Anna Knyszyńska4, C, Magdalena Kamińska, Joanna Pierzak-Sominka, Beata Karakiewicz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/