Zespół SAPHO u dzieci – opis przypadków

Piotr Wojciechowski, Lidia Strzelczuk-Judka, Iwona Klimecka, Katarzyna Jończyk-Potoczna

Abstract


Wstęp: Zespół SAPHO jest heterogenną chorobą o nieznanej patogenezie, charakteryzującą się zapaleniem kości i stawów oraz współwystępowaniem zmian skórnych. W przebiegu schorzenia najczęściej dochodzi do zajęcia stawów mostkowo-obojczykowych i mostkowo-żebrowych. Do objawów skórnych należą łuszczyca krostkowa rąk i stóp oraz zmiany o typie trądziku. Choroba może wystąpić w każdej grupie wiekowej, a spektrum objawów jest szerokie i cechuje się różną dynamiką zmian.

Opis przypadków: W pracy przedstawiono przebieg zespołu SAPHO i trudności diagnostyczne z nim związane na przykładzie 2 pacjentek pediatrycznych w wieku 10 i 8 lat z bólem okolicy mostkowo-obojczykowo-żebrowej. W diagnostyce różnicowej uwzględniono choroby onkologiczne, hematologiczne, zakaźne, ortopedyczne, immunologiczne oraz reumatologiczne. Diagnostyka obrazowa wykazała charakterystyczne zmiany w okolicy mostkowo-obojczykowo-żebrowej. Całościowo obraz odpowiadał zespołowi SAPHO. W pracy przedstawiono również kontrolne wizyty pacjentek celem oceny skuteczności leczenia oraz wyniki badań – rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej zajętych miejsc.

Wnioski: Bazując na prezentowanych przypadkach, autorzy zwrócili uwagę na możliwy przebieg zespołu SAPHO. Jest to interdyscyplinarna jednostka chorobowa, o której nie należy zapominać podczas diagnostyki różnicowej pacjentów w każdej grupie wiekowej. Wczesne postawienie diagnozy pozwala na zastosowanie odpowiedniego


Keywords


SAPHO; zapalenie błony maziowej; trądzik; krostkowica; łuszczyca krostkowa dłoni i stóp; zapalenie kości

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.542

Copyright (c) 2019 Piotr Wojciechowski, Lidia Strzelczuk-Judka, Iwona Klimecka, Katarzyna Jończyk-Potoczna

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/