Aktywność fizyczna ciężarnych widziana oczami studentów fizjoterapii. Rola wiedzy, przekonań i doświadczeń własnych przyszłych fizjoterapeutów

Karolina Kossakowska, Marcin Szczepanik, Marek Woszczak

Abstract


Wstęp: Aktywność fizyczna podejmowana przez kobiety ciężarne wciąż budzi wątpliwości zarówno wśród przyszłych mam, jak i specjalistów, pod opieką których się one znajdują. Tymczasem w przypadku zdrowej ciąży i braku szczególnych przeciwwskazań aktywność fizyczna może mieć dobroczynny wpływ na samopoczucie psychiczne kobiety ciężarnej, a także na przebieg ciąży, porodu i połogu. Istotne jest zatem, aby wiedza na temat zalecanej w ciąży aktywności ruchowej przekazywana ciężarnym przez przedstawicieli zawodów medycznych była rzetelna i oparta na potwierdzonych naukowo doniesieniach, a nie wynikała z subiektywnych przekonań. Celem prezentowanych badań była analiza stanu wiedzy oraz postaw przyszłych fizjoterapeutów wobec aktywności fizycznej podejmowanej przez kobiety w czasie ciąży.

Materiały i metody: Badaniami objęto 109 studentów kierunku fizjoterapia studiujących na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badania odbywały się w internecie. Uczestnicy wypełniali elektroniczną wersję ankiety skonstruowanej na potrzeby badania.

Wyniki: Studenci fizjoterapii to grupa aktywna fizycznie, choć wśród najczęściej podejmowanych aktywności wymieniają spacery. Wiedza ogólna respondentów na temat wpływu aktywności fizycznej kobiety w okresie ciąży na jej przebieg jest zadowalająca. Pomimo to badani uznają jazdę na rowerze stacjonarnym za mniej odpowiednią dla kobiet spodziewających się dziecka od jazdy terenowej. Wynik ogólny w zakresie poziomu wiedzy koreluje ujemnie z poziomem postawy badanych osób. Postawie bardziej otwartej i akceptującej różnorodne formy aktywności ruchowej podejmowanej w czasie ciąży towarzyszy mniej rzetelna wiedza na ten temat. Postawie pozytywnej sprzyja własna aktywność sportowa badanych. Im bardziej są oni aktywni fizycznie, tym silniejsze jest ich przekonanie o potrzebie i pozytywnym wpływie wysiłku fizycznego w okresie ciąży.

Wnioski: Mimo ogólnie zadowalającego poziomu wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej podejmowanej w okresie ciąży przyszli fizjoterapeuci nie zawsze właściwie oceniają wybrane formy ruchu jako odpowiednie bądź nieodpowiednie dla ciężarnych. Wiedza ta powinna zostać uzupełniona. Studenci fizjoterapii jako przyszli przedstawiciele zawodów medycznych to grupa, która dzięki swojej wiedzy będzie kształtować w pacjentkach właściwe lub niewłaściwe zachowania zdrowotne.


Keywords


ciąża; aktywność fizyczna; postawy; studenci fizjoterapii

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.538

Copyright (c) 2019 Karolina Kossakowska, Marcin Szczepanik, Marek Woszczak

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/