Precision of the dimensions of orthodontic bracket slots – systematic review

Seweryn Kłos, Joanna Janiszewska-Olszowska

Abstract


Wstęp: Celem pracy było zebranie i przedstawienie wyników badań in vitro dotyczących dokładności wymiarów szczelin zamków ortodontycznych.

Materiały i metody: Poszukiwano prac opisujących wyniki przeprowadzonych za pomocą różnych narządzi pomiarów wielkości szczelin zamków ortodontycznych. Uwzględniano zamki różnych producentów. Wyszukiwania przeprowadzono w bazach Pub-Med i Google Scholar. Wykorzystano słowa kluczowe bracket slot (szczelina zamka) i orthodontic bracket slot dimension (wymiar szczeliny zamka ortodontycznego). Do przeglądu włączono tylko te badania, które opierały się na dwóch różnych pomiarach: u wylotu szczeliny zamka i wzdłuż podstawy szczeliny zamka. Odrzucano wszystkie artykuły, które opisywały badania nad strukturą i chropowatością powierzchni wewnętrznej szczeliny zamka bez podawania wymiarów szczelin.

Wyniki: Ostatecznie wybrano 13 artykułów spośród wyszukanych w bazie PubMed i dodatkowo 9 artykułów wyszukanych przez Google Scholar (wszystkie artykuły z PubMed powtórzyły się w Google Scholar). Wszystkie badania, bez względu na sposób pomiaru oraz materiał, z jakiego zostały wykonane zamki ortodontyczne, wykazały, że wymiary slotu były większe lub mniejsze od deklarowanej standardowej wielkości. Ponadto badania obrazów slotów dostarczyły interesujących danych na temat ogólnego kształtu szczelin zamków, tj. równoległości ścian, ich zbieżności lub rozbieżności.

Wnioski: Na podstawie przedstawionego przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że zamki ortodontyczne cechują niedoskonałości produkcyjne, które mogą występować w pojedynczym zamku, określonym zestawie bądź w całej serii zamków ortodontycznych. Może to mieć wpływ na precyzję trójwymiarowego ustawiania poszczególnych zębów podczas leczenia ortodontycznego.


Keywords


zamek ortodontyczny; szczelina zamka; wymiar szczeliny zamka

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.535

Copyright (c) 2019 Seweryn Kłos, Joanna Janiszewska-Olszowska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/