Wybrane problemy zdrowotne pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki leczonych na oddziale intensywnej terapii

Joanna Polek, Zuzanna Radosz, Michał Kozień, Agnieszka Gniadek

Abstract


Wstęp: Ostre zapalenie trzustki (pancreatitis acuta – OZT) jest jedną z najczęściej występujących zapalnych chorób układu trawiennego. Jest to choroba nienowotworowa charakteryzująca się ostrym i gwałtownym przebiegiem. Cechuje się nie tylko zmianami zapalnymi w samej trzustce, ale także w tkankach otaczających, zaś w ciężkim stadium łączy się z niewydolnością wielonarządową.
Celem badań była ocena częstości występowania problemów zdrowotnych wynikających z ostrego zapalenia trzustki oraz przedstawienie działań mających na celu ich zniwelowanie.


Materiały i metody: Dokonano analizy dokumentacji medycznej pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki leczonych na oddziale intensywnej terapii. Analizą objęto 50 pacjentów. Posłużono się kwestionariuszem do zbierania danych z dokumentacji medycznej oraz skalami do oceny stopnia ciężkości OZT. Obliczano występujące korelacje pomiędzy wybranymi zmiennymi.

Wyniki: Najczęściej na OZT chorowali mężczyźni po 50. r.ż., będących na emeryturze. Główną przyczyną OZT (n = 16) był zespół uzależnienia alkoholowego. Największy odsetek chorych (n = 36) miał martwiczo-krwotoczną postać OZT. Nie stwierdzono jednak związku pomiędzy długością pobytu pacjentów na oddziale intensywnej terapii a występowaniem takich problemów pielęgnacyjnych jak obrzęki. Pacjenci żywieni pozajelitowo mieli skłonność do hiperglikemii. Według skali Apache II 16 badanych miało ryzyko zgonu na poziomie 40%.

Wnioski: W ostrym zapaleniu trzustki ze względu na ograniczoną samodzielność pacjenta bardzo ważna jest opieka pielęgniarska, której głównym celem jest zwiększenie komfortu pacjenta. Wymaga ona współpracy całego zespołu terapeutycznego z pacjentem i jego rodziną.


Keywords


ostre zapalenie trzustki; problemy zdrowotne; intensywna terapia

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.533

Copyright (c) 2019 Joanna Polek, Zuzanna Radosz, Michał Kozień, Agnieszka Gniadek

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/