Analysis of the reasons for ambulance being called for out of hospital sudden cardiac arrest. A retrospective multi-center study

Tomasz Kłosiewicz, Ilona Skitek-Adamczak, Marcin Zieliński, Radosław Zalewski, Marek Dąbrowski, Andrzej Rut, Adrian Maciejewski

Abstract


Wstęp: Przeżywalność nagłego zatrzymania krążenia (NZK) zależy nie tylko od szybkiego rozpoznania, wdrożenia wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej i bezzwłocznego przeprowadzenia defibrylacji, ale także od skutecznej współpracy zespołu ratownictwa medycznego.

Materiały i metody: Badanie stanowiło retrospektywną analizę dokumentacji medycznej prowadzonej w 2015 r. Przeanalizowano zapisy dotyczące interwencji u pacjentów, u których
w trakcie pierwszego kontaktu medycznego podjętego przez zespół ratownictwa stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia. Łącznie było to 1136 zdarzeń.

Wyniki: Średnia wieku pacjentów z NZK wynosiła 69,33 lat. Główne przyczyny wezwań stanowiły: NZK (26,53%), utrata przytomności (22,53%), jednak więcej niż połowa zgłoszeń była związana z innymi problemami medycznymi.

Wnioski: Wyniki badań pozwalają twierdzić, że wezwania do przypadków takich jak omdlenia, bóle w klatce piersiowej czy duszności powinny być traktowane jako zdarzenia o podwyższonym ryzyku wystąpienia NZK.


Keywords


emergency medical service; sudden cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; Multicenter study; dispatching

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.531

Copyright (c) 2019 Tomasz Kłosiewicz, Ilona Skitek-Adamczak, Marcin Zieliński, Radosław Zalewski, Marek Dąbrowski, Andrzej Rut, Adrian Maciejewski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/