Właściwości lecznicze geraniolu – przegląd piśmiennictwa

Anna Bieda, Agnieszka Wróblewska, Piotr Miądlicki

Abstract


Wstęp: W ostatnich latach można zauważyć znaczący wzrost zainteresowania substancjami pochodzenia roślinnego, które mogłyby pełnić funkcję potencjalnych terapeutyków zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu wielu chorób, w tym infekcyjnych. Jako przykład można podać związki określane mianem terpenów, a także ich pochodne, które są składnikami olejków eterycznych. Przeprowadzone badania dowiodły, że wykazują one nie tylko działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, ale również przeciwgrzybiczne oraz przeciwnowotworowe. Niniejszy artykuł jest przeglądem piśmiennictwa opisującego farmakologiczne oraz biologiczne właściwości geraniolu jako związku, który można wykorzystać zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu chorób infekcyjnych.

Przegląd piśmiennictwa: W publikacji szczególnie zwrócono uwagę na zastosowania geraniolu w medycynie. Większość doniesień literaturowych wskazuje, że związek ten w bardzo wielu przypadkach ma działanie lecznicze. Jest on zaliczany do alkoholi monoterpenowych, ma charakterystyczny różany zapach. Można go spotkać w olejkach, takich jak: imbirowy, cytrynowy, limonkowy, z gałki muszkatołowej, lawendowy oraz pomarańczowy. Badania (zarówno in vitro oraz in vivo) wykorzystujące geraniol potwierdziły jego skuteczne działanie przeciwko rakowi jelita, prostaty, wątroby, nerek oraz skóry. Działanie to jest związane z tym, że związek ten potrafi indukować apoptozę, jak również zwiększać ekspresję białek proapoptycznych. W piśmiennictwie można znaleźć także informacje mówiące o tym, że geraniol wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne – głównie w chorobach układu pokarmowego i oddechowego. W pracy omówiono najważniejsze medyczne zastosowania geraniolu.

Wnioski: Współcześnie w medycynie można zauważyć intensywne poszukiwania nowych sposobów leczenia chorób infekcyjnych (o podłożu bakteryjnym i wirusowym), pasożytniczych oraz grzybiczych. Szerokie spektrum aktywności geraniolu zarówno w sferze biologicznej, jak i farmakologicznej powoduje, że może być on dobrą alternatywą dla środków syntetycznych, które stosowane są w lecznictwie. Wyniki dotychczasowych badań uzasadniają konieczność dalszych prac prowadzących do wykorzystania geraniolu na znacznie szerszą skalę w profilaktyce oraz w leczeniu różnych chorób.


Keywords


geraniol; alkohol monoterpenowy; olejek eteryczny; aktywność przeciwnowotworowa; aktywność przeciwbakteryjna

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.529

Copyright (c) 2019 Anna Bieda, Agnieszka Wróblewska, Piotr Miądlicki

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/