Przyczyny zaburzeń snu u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii i strategie ich minimalizowania*

Katarzyna Lewandowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Katarzyna Czyż-Szypenbejl

Abstract


Wstęp: Sen jest czynnością fizjologiczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Zaburzenia snu mają poważne konsekwencje zdrowotne i mogą w znaczny sposób wpłynąć na układ odpornościowy organizmu, układ krążenia oraz funkcje poznawcze. Z licznych doniesień naukowych wynika, że zaburzenia snu są bardzo istotnym problemem pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii (OIT). Z danych statystycznych wynika, że problem ten dotyczy ponad 50% pacjentów OIT. Zaburzenia snu na OIT mają związek nie tylko z samym środowiskiem OIT, ale bardzo często także ze stosowanym leczeniem farmakologicznym. Celem pracy było przedstawienie przyczyny zaburzeń snu u chorych leczonych na OIT i zaprezentowanie działań umożliwiających poprawę jakości snu pacjentów.

Materiały i metody: Praca ma charakter poglądowy. Na jej potrzeby przeanalizowano piśmiennictwo polskie i anglojęzyczne z ostatnich 15 lat dostępne w bazach medycznych.

Wyniki: Analiza zgromadzonego piśmiennictwa wykazała, że farmaceutyki wykorzystywane w procesie leczenia pacjentów na OIT mogą potencjalnie wpływać na zaburzenia snu. Respiratoterapia jest jednym z głównych czynników zaburzających sen na OIT; pozostałe, takie jak hałas i działania pielęgnacyjne, zostały uznane za główne przyczyny zaburzenia snu u krytycznie chorych pacjentów.

Wnioski: Personel pielęgniarski, mający stały kontakt z pacjentem, odgrywa kluczową rolę w minimalizowaniu czynników zaburzających sen chorego. Ważne jest więc zwiększanie świadomości personelu pielęgniarskiego na temat możliwości minimalizowania zaburzeń snu.


Keywords


zaburzenia snu; oddział intensywnej terapii; pacjent oddziału intensywnej terapii; leki

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.528

Copyright (c) 2019 Katarzyna Lewandowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Katarzyna Czyż-Szypenbejl

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/