Neurobiological aspects of spirituality

Wiesław Dyk

Abstract


ABSTRACT

At the core of ethology, Konrad Lorenz’s notion of spirituality is identical with the notion of culture. In the context of neuroscience, the gap between the spheres of spirituality and culture is significant; however the spiritual aspect of culture depends on the human spirit. In the context of brain evolutionary processes, the thalamus plays an important role in the shaping of spirituality. Animal and human brain structures and functions show an evolutionary leap between the infraorbital region and the prefrontal cortex, which gives good for searching there for human spirituality. Neuroscientists not only associate human spirituality with brain evolution and development, but also see the foundations of morality and consciousness in its structures. Recent neurobiological research is very insightful into what used to be an exclusively philosophical area of expertise. The considerations presented in the article include language, mora­lity, rationality and mind, in the context of evolution.


Keywords


neurobiology; spiritual brain; evolution; neurobiology of spirituality

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Mitchell HR, editors. M. Tulli Ciceronis Disputationum Libri QuinqueDougan. Books III-V. Cambridge: University Press; 2015. p. 441.

Lorenz K. Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa: PIW; 1977. p. 55-295.

Vetulani J. Mózg i świadomość. In: Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych. T. II. Kraków: Polska Akademia Umiejętności; 2008. p. 39-50.

Gärdenfors P. Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia. Warszawa: Wyd. Czarna Owca; 2010. p. 242-3.

Roth G, Dicke U. Evolution of the brain and intelligence. Trends Cogn Sci 9(5):250-7. doi: 10.1016/j.tics.2005.03.005.

LeDoux J. Mózgowe interakcje poznawczo-emocjonalne. In: Ekman P, Davidson R, editors. Natura emocji. Gdańsk: GWP; 2002. p. 191.

Vetulani J. Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice. Kraków: Wyd. Homini; 2010. p. 52.

Gärenfors P. Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia. Warszawa: Wyd. Czarna Owca; 2010. p. 201-7.

Tomasello M. Historia naturalna ludzkiego myślenia. Kraków: Wyd. Copernicus Center; 2015. p. 215.

Gazzaniga M. The Law and Neuroscience. Neuron 2008;60(3):412-5.

Gazzaniga M. The Ethical Brain. New York 2005; The Dana Press.

tenże, Istota człowieczeństwa. Co sprawia że jesteśmy wyjątkowi, tłum. z ang. A. Nowak, Wyd. Smak Słowa, Sopot 2011.

Ganzzaniga MS. Kto tu rządzi – ja czy mój mózg? Neuronauka a istnienie wolnej woli. Sopot: Wyd. Smak Słowa; 2013. p. 118.

Gazzaniga MS. O tajemnicach ludzkiego umysłu. Biologiczne korzenie myślenia, emocji, seksualności, języka i inteligencji. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza; 1997.

Chalmers D. Świadomy umysł w poszukiwaniu teorii fundamentalnej. Warszawa: PWN; 2010. p. 31.

Pascal B. Myśli. Warszawa: Wyd. Zielona Sowa; 2004. p. 74.

Goleman D. Inteligencja emocjonalna. Poznań: Wyd. Media Rodzina; 1997. p. 24-452.

O’Leary D, Beauregard M. Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy. Kraków: Wyd. WAM; 2011. p. 88-446.

Alexander E. Dowód. Prawdziwa historia neurochirurga, który przekroczył granicę śmierci i odkrył niebo. Kraków: Wyd. Znak; 2013.

Lewandowska-Ronnegren A. Gdzie w mózgu mieszka Bóg. Wiedza i Życie 2017;2(986):62-5.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.496

Copyright (c) 2018 Wiesław Dyk

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/