The informal caregivers’ burden related to the mental and functional performance of the patient undergoing home care

Alina Deluga, Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Katarzyna Kocka, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Piasecka, Hanna Kachaniuk

Abstract


ABSTRACT

Introduction: Family members as informal caregivers are the most common and important providers of caring services in the home environment of patients suffering from chronic diseases.

The aim of the study was to assess the relationship between the functional and mental performance of patients being provided long-term nursing home care and the burden of their caregivers.

Materials and methods: The study was carried out in the Lublin region from September 2016 to February 2017. The study group included 149 patients with chronic diseases under long-term nursing home care and their 150 informal caregivers. The burden of the caregivers was assessed by means of the Carers of Older People in Europe (COPE) Index questionnaire which is used to check different aspects of the caregivers’ roles, life situations and relationships with the care recipients. The patients’ functional performance was measured by means of the Barthel Index for Activities of Daily Living, while their mental performance was checked using the Abbreviated Mental Test Score.

Results: According to the COPE Index, the caregivers’ burden for particular subscales was as follows: Negative Influence of Care (NIC) 11.80 (SD = 3.75), Positive Value of Care (PVC) 13.71 (SD = 2.07), Quality of Support (QS) 12.46 (SD = 2.69). It has been indicated that the worse the functional and mental performance of the patient under care, the greater the burden of the carers – NIC (p < 0.01), the lower the satisfaction with care – PVC (p < 0.01) and the lower the quality of support given – QS (p < 0.01). The deterioration of a patient’s mental performance correlates with the female gender of the caregiver and the longer duration of care.

Conclusions: The lower functional and mental performance of patients who are being provided long-term nursing home care has a relationship to the experience of the negative effects of care by informal carers, lower satisfaction with care and lower quality of support.


Keywords


burden; caregiver; home care; patient; performance deficiency

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Borowiak E, Kostka T. Comparative characteristics of home care nursing services used by community-dwelling older people from urban and rural environments. J Adv Nurs 2013;69(6):1259-68. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06113.x.

Ziembicka DM, Marcinowicz L. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – stan polskich badań naukowych. Fam Med Primary Care Rev 2015;17(3):232-6. doi: 10.5114/fmpcr/58646.

Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6.11.2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-692014dsoz,6336.html (18.05.2018).

Kędziora Kornatowska K, Muszalik M, Skolmowska E, editors. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Warszawa: PZWL; 2015.

Kilańska D. Pielęgniarki liderkami opieki długoterminowej. Probl Pielęg 2010;18(1):72-8.

Marczak M, Tasak A. Oczekiwania pacjentów i ich opiekunów wobec systemu opieki nad przewlekle chorymi realizowanej w warunkach domowych. Polit Zdrow 2008/2009:77-81.

Kosińska M, Kułagowska E, Niebrój L, Stanisławczyk D. Obciążenia opiekunów osób zakwalifikowanych do opieki długoterminowej domowej. Med Środow 2013;16(2):59-68.

Błędowski P, Maciejasz M. Rozwój opieki długoterminowej w Polsce – stan i rekomendacje. Now Lek 2013;82(1):61-9.

Genet N, Boerma W, Kroneman M, Hutchinson A, Saltman RB, editors. Home care across Europe. Current structure and future challenges. Observatory Studies Series 2012;27:2-10. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/181799/e96757.pdf (4.01.2018).

Markiewicz I, Cebulak M. Sprawność funkcjonalna pacjentów objętych domową długoterminową opieką pielęgniarską. Probl Pielęg 2014; 22(1):42-51.

Cebulak M, Markiewicz I, Guty E. Ocena funkcji poznawczych u chorych objętych domową długoterminową opieką pielęgniarską. Probl Pielęg 2014; 22(1):20-6.

Strzelecka E. Szkolenie opiekunów osób starszych wobec nowych wyzwań na rynku pracy. Folia Oecon 2015;312(2):127-50.

Grabowska-Fudala B, Jaracz K, Smelkowska A, Pniewska J, Buczkowska M. Obciążenie osób sprawujących opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera. Wyniki wstępne. Now Lek 2013;82(1):25-30.

Ganapathy V, Graham GD, DiBonaventura MD, Gillard PJ, Goren A, Zorowitz RD. Caregiver burden, productivity loss, and indirect costs associated with caring for patients with poststroke spasticity. Clin Interv Aging 2015;6(10):1793-802. doi: 10.2147/ CIA.S91123.

Pinquart M, Sörensen S. Differences between caregivers and noncaregivers in psychological health and physical health: a meta-analysis. Psychol Aging 2003;18(2):250-67.

Principi A, Lamura G, Sirolla C, Mestheneos L, Bień B, Brown J, et al. Work restrictions experienced by midlife family caregivers of older people. Ageing Soc 2014;34(2):209-31. doi: 10.1017/S0144686X12000967.

Kim H, Chang M, Rose K, Kim S. Predictors of caregiver burden in caregivers of individuals with dementia. J Adv Nurs 2012;68(4):846-55. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05787.x.

Bauer JM, Sousa-Poza A. Impacts of informal caregiving on caregiver employment, health, and family. J Popul Ageing 2015;8(3):113-45. doi: 10.1007/s12062-015-9116-0.

Brazil K, Thabane L, Foster G, Bédard M. Gender differences among Canadian spousal caregivers at the end of life. Health Soc Care Community 2009;17(2):159-66. doi: 10.1111/j.1365-2524.2008.00813.x.

Sequeira C. Difficulties, coping strategies, satisfaction and burden in informal Portuguese caregivers. J Clin Nurs 2013;22(3-4):491-500. doi: 10.1111/ jocn.12108.

Balducci C, Mnich E, McKee KJ, Lamura G, Beckmann A, Krevers B, et al. Negative impact and positive value in caregiving: validation of the COPE index in a six-country sample of carers. Gerontologist 2008;48(3):276-86.

Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: The Barthel Index. Md State Med J 1965;14:61-5.

Romanik W, Nazarewicz Ł. Wersja polska skróconego testu sprawności umysłowej (AMTS) problemy metodologiczne. Psychiatr Psychol Klin 2017;17(3):203-7.

Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. GUS. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html (4.01.2018).

Karczewska B, Bień B, Ołdak E, Jamiołkowski J. Opiekunowie rodzinni osób starszych z otępieniem lub zaburzeniami poznawczymi w Polsce – czynniki ryzyka obciążenia opieką. Gerontol Pol 2012;20(2):59-67.

Piłat A. Rodzinni opiekunowie osób starszych. Zesz Pracy Soc 2016;21(1):23-33. doi: 10.4467/24496138PS.16.003.6004.

Bień B, Wojszel ZB, Doroszkiewicz H. Poziom niesprawności osób w starszym wieku jako wskazanie do wspierania opiekunów rodzinnych. Gerontol Pol 2008;16(1):25-34.

Zysnarska M, Wojnicz-Michera I, Taborowska M, Kołecki P, Maksymiuk T. Kobieta- opiekun osoby przewlekle chorej – wyznaczniki przeciążenia. Now Lek 2010;79(5):386-91.

Wojszel ZB. Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Analiza wielowymiarowa na przykładzie wybranych środowisk województwa podlaskiego. Praca habilitacyjna. Białystok: Wyd. Uniwersytecki Trans Humana; 2009. p. 88.

Grochowska J. Poczucie satysfakcji oraz obciążenia obowiązkami nieformalnych opiekunów osób starszych w zależności od poziomu sprawności podopiecznych. Med Og Nauk Zdr 2014;20(1):46-50.

Cohen CA, Colantonio A, Vernich L. Positive aspects of caregiving: rounding out the caregiver experience. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17(2):184-8. http://dx.doi.org/10.1002/gps.561.

Ciałkowska-Kuźmińska M, Kasprzak M. Obciążenie opiekunów jako czynnik delegowania opieki do instytucji psychogeriatrycznych. Psychogeriatria Pol 2012;9(2):69-76.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.492

Copyright (c) 2018 Alina Deluga, Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Katarzyna Kocka, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Piasecka, Hanna Kachaniuk

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/