Opinions of midwives on the planned out-of-hospital birth setting

Dorota Fryc, Anna Bielicka, Dorota Ćwiek, Katarzyna Szymoniak, Agata Daszkiewicz

Abstract


ABSTRACT

Introduction: According to the Nurses and Midwives Act and other legal Acts, a midwife is a person having appropriate competence for independent care of a woman during physiological pregnancy, childbirth and the postpartum period, and a newborn. These entitlements do not only apply to practice in a hospital or clinic, but also to home conditions, including physiological delivery in locations other than a hospital.

The aim of the study is to know the opinion of midwives on planned births in non-hospital locations.

Materials and methods: 233 midwives from all over Poland were surveyed. The survey was conducted between May and August 2014. The diagnostic survey method was applied using the author’s questionnaire. Statistica 10 and MS Office programs were used for statistical analysis.

Results: 22.1% of the surveyed midwives expressed a willingness to attend a home birth. 67.1% of respondents would not attend a home birth. The decision to attend a birth in non-clinical setting was significantly dependent on the safety of such a birth (p = 0.0000).

Conclusions: There was a statistically significant relationship between the opinion of the respondents on the safety of out-of-hospital birth setting and possible handling of such labors.


Keywords


home birth; midwife; independent practice

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Smerdka. A. Samodzielność i kompetencje zawodu położnej w systemie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Pol Prz Nauk Zdr 2015;42(1):45-50.

Urbanek B, editor. Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Katowice: Śląska Akad. Med.; 2004. p. 267.

Matuszewska E. Zarys historii zawodu położnej. Warszawa: Rea; 2012.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o położnych. http://dziennikustaw.gov.pl/du/1928/s/34/316 (23.06.2017).

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 174, poz. 1039).

Piórkowska M. Pielęgniarstwo – rzemiosło czy profesja? Mag Pielęg Położ 1998;5:6-7.

Bączek G. Położna – zawód samodzielny. Położ Nauka Prakt 2007;1:24-7.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. 2012 poz. 1100).

Dzierżak-Postek E, Grzybowska K, Krauze M, Oleś K, Romanowska M, Witkiewicz M. Model opieki nad kobietą i dzieckiem w fizjologicznym okresie okołoporodowym w praktyce pozaszpitalnej. Położ Nauka Prakt 2010;4:8-19.

Tanday S. Midwife-led units safest for straightforward births. National Institute for Healt and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/news/article/midwife-led-units-safest-for-straightforward-births (03.07.2017).

Tymiński R. Status prawny położnej – kompetencje i odpowiedzialność, możliwości. VIII Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia. Międzyzdroje, 7–10.10.2008.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2016, poz. 1251, 1579 i 2020) http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2017/47/497.pdf#zoom=90 (03.07.2017).

Drużdżel M, Dmoch-Gajzlerska E, Doroszewska A. Samodzielność i odpowiedzialność zawodowa w opinii współczesnej położnej na podstawie badań własnych. Położ Nauka Prakt 2007;1:28-31.

Fryc D. Kompetencje zawodowe położnych w świetle ustaw i rozporządzeń polskich. Zapotrzebowanie społeczne na opiekę okołoporodową sprawowaną przez położne [dissertation]. Szczecin: Pomeranian Medical University in Szczecin; 2012.

Kołtunowicz M, Bączek G. Samodzielność położnych. Mag Pielęg Położ 2005;5:36.

Odent M. Childbirth and the evolution of Homo sapiens. London: Pinter & Martin Ltd; 2014.

Sarnacka E. Położna w systemie prawnym. Warszawa: PZWL; 2012.

Dziedzic M, Matuszyk D, Prażmowska B. Poród domowy w opinii położnych VIA Medica. http://czasopisma.viamedica.pl/pp/article/view/23189/18415 (15.07.2015).

Rocznik Demograficzny GUS. Warszawa: GUS; 2016. p. 301.

Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych. Statystyki 2010–2015. http://www.dobrzeurodzeni.pl/statystyki.html (03.07.2017).

Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician. CMAJ 2009;181(6-7):377-83. doi: 10.1503/cmaj.081869.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.487

Copyright (c) 2018 Dorota Fryc, Anna Bielicka, Dorota Ćwiek, Katarzyna Szymoniak, Agata Daszkiewicz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/