Quality of life of blind people’s carers

Łukasz Lewandowski, Iwona Smotryś, Angelika Puls, Anita Radziejewska, Magda Płocharczyk, Aldona Reczek-Chachulska, Sylwia Wieder-Huszla

Abstract


Introduction: Quality of life is a multidimensional concept and a subjective value that depends on many factors. Disability caused by sight loss induces changes for both patients and their carers. The function of a blind person’s carer is usually performed by family members, whose limited knowledge limits their ability to help effectively and satisfactorily. This, in turn, may lead to their reduced sense of the quality of life.

The aim of this study was to assess the quality of life of blind people’s carers.

Materials and methods: The study was conducted September–October 2016 and involved 130 blind peoples’ carers using a diagnostic poll. Short Form Survey SF-36 and a specially designed questionnaire were used. The majority of participants were women (69.23%), married couples (63.1%), with high school education (40.77%).

Results: Wellbeing self-assessment indicated that 36.15% of carers considered their mental condition to have worsened, while 43.08% remained at the same level when compared to 1 year earlier. Analysis of quality of life showed that carers very highly rated their physical functioning 59.46 ±26.35; social functioning 57.4 ±26.12; vitality 55.48 ±23.27; and emotional functioning 54.81 ±29.24.

Conclusions: Quality of life tends to gradually deteriorate as the carers grow older. The carer’s educational background and the professional activity of the disabled person influence the assessment of the carer’s quality of life.


Keywords


quality of life; carers; blind people

Full Text:

PDF

References


Stelcer B. Jakość życia i integracja psychiczna. In: Wołowicka L, editor. Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego; 2002. p. 117-27.

Kowalik S. Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne. In: Bańka A, Derbis R, editors. Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. Poznań: Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego; 1995. p. 75-85.

Rosochacka-Gmitrzak M. Wsparcie opiekunów nieformalnych – w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin. In: Racław M, editor. Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych; 2011. p. 140.

Kawczyńska-Butrym Z. Wyznania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Lublin: Wydawnictwo Makbet; 2008. p. 107-38.

Janocha W. Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia. Niepełnosprawność, rodzina, wsparcie społeczne – wybrane zagadnienia. Kielce: Jedność; 2009. p. 20-5.

Kawczyńska-Butrym Z. Rodzina. koncepcje i przemiany rodziny. In: Majchrowska A, editor. Wybrane elementy socjologii. Lublin: Czelej; 2003. p. 163-90.

Kotowski S. Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt; 2008. p. 200-12.

Tracz M, Łukasiak E, Oleksiak E, Brackenridge B, Rudnicka A. Edukacja niewidomych i słabowidzących chorych na cukrzycę. Warszawa: Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii AM oraz Polski Związek Niewidomych; 1999. p. 21.

Zysnarska M, Wojnicz-Michera I, Taborowska M, Kołecki P, Maksymiuk T. Kobieta – opiekun osoby przewlekle chorej – wyznaczniki przeciążenia. Now Lek 2010;79(5):386-91.

Kim Y, Kashy DA, Kaw CK, Smith T, Spillers RL. Sampling in population-based cancer caregivers research. Qual Life Res 2009;18:981-9.

Kim Y, Spillers RL. Quality of life of family caregivers at 2 years after a relative’s cancer diagnosis. Psychooncology 2010;9(4):431-40.

Kosińska M, Kułagowska E, Niebrój L, Stanisławczyk D. Obciążenia opiekunów osób zakwalifikowanych do długoterminowej opieki domowej. Med Środow 2013;16(2):1-10.

Bobkowicz-Lewartowska L. Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa. Warszawa: Difin; 2013. p. 34-9.

Nadler A, Lewinstein E, Rahav G. Acceptance of mantal retardation and help-seeking-by mothers and fathers of children with mental retardation. Ment Retard 1999;29:17-23.

Kim Y, Kashy DA, Spillers RL, Evans TV. Needs assessment of family caregivers of cancer survivors: 3 cohorts comparison. Psychooncology 2010;19(6):573-82.

Buchanan R, Huang C. Health-related quality of life among informal caregivers assisting people with multiple sclerosis. Disabil Rehabil 2011;33(2):113-21.

Straś-Romanowska M. Jakość życia: wielki temat w psychologii. Wrocław: Instytut Psychologii; 2003: Nieopublikowany wykład. Instytut Psychologii.

Dębicka U. Poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Doniesienia z badań. In: Palak Z, Lewicka A, Bujnowska A, editors. Jakość życia a niepełnosprawność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2006. p. 109-21.

Mikołajewska E. Kierunki wsparcia opiekunów pacjentów po przebytym udarze mózgu w opiece domowej. Udar Mózgu 2011;13(1-2):12-7.

Chądzyńska M, Spiridonow K, Kasperek B, Meser J. Porównanie jakości życia osób chorych na schizofrenię i ich opiekunów. Psychiatr Pol 2003;37(6):1025-36.

Grabowska-Fudala B, Jaracz K. Obciążenie osób sprawujących opiekę nad chorymi po udarze mózgu. Udar Mózgu 2007;9(1):24-31.

Stenberg U, Ruland CM, Miaskowski C. Review of the literature on the effects of caring for a patient with cancer. Psychooncology 2010;19(10):1013-25.

Frambes D, Given B, Lehto R, Sikorskii A, Wyatt G. Informal caregivers of cancer patients: Review of interventions, care activities, and outcomes. West J Nurs Res 2017;40(7):1069-97.

Kik P. Raport o orzecznictwie i sytuacji osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy. Fundacja Widzialni/Fundacja Imago; 2012. http://projekt.nowaperspektywa.org/container/dokumenty/analizy%20eksperckie/Raport%20o%20orzecznictwie%20i%20sytuacji%20osob%20niewidomych%20i%20niedowidzacych_etap%20I.pdf (11.04.2017).

Rydzewski P, Maciejewska R, Bielecka-Prus J, Szkoła A. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny. Lublin: WSPA; 2011. p. 11-263.

Żbikowski J, Dąbrowski D, Kuźmicki M, editors. Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II; 2012. p. 230-78.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.467

Copyright (c) 2020 Łukasz Lewandowski, Iwona Smortyś, Angelika Puls, Anita Radziejewska, Magdalena Płocharczyk, Aldona Reczek-Chachulska, Wylwia Wieder-Huszla

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/