Relations between patients and medical personnel in the opinions of users of the internet forum Moja Cukrzyca (My Diabetes)

Halina Nowakowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Abstract


ABSTRACT

Diabetes, universally regarded as an epidemic disease of modern times, is a serious health and economic problem worldwide. According to the International Diabetes Federation, by 2040 the number of people suffering from the disease around the world will have risen to 642 million. The most important element of the treatment process of every disease is a good cooperation between the patients and their treatment team, including following the recommendations formulated by the doctor, nurse, dietician or any other members of that interdisciplinary team.

The following article focuses on the issue of the interpersonal communications occurring between the members of the therapeutic team and their patients, analysed from the perspective of users of the diabetes internet forum Moja Cukrzyca (My Diabetes). During the research, the method of ‘pure’ netnography was used. The data analysed in the article were taken from the first research stage which consisted of analysing the forum posts, without any interaction with its users.

In the context of the analyzed posts, it turned out that the therapeutic personnel did not constitute a sufficient source of professional and emotional support for the forum users. This supportive role was often taken over by other diabetic patients, by sharing knowledge and conveying reassurance and comfort, thus enabling the forum users to deal more easily with diabetes.

Keywords


diabetes; interdisciplinary team; interpersonal communication; barriers in interpersonal communication

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


International Diabetes Federation. https://www.idf.org/about-diabetes/what-is-diabetes.html (12.07.2017).

Sieradzki J. Cukrzyca. Kompendium. Gdańsk: Via Medica; 2009. p. 1-12.

Leczenie i koszty cukrzycy w Polsce. Raport z badania Desk Research przygotowany dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Warszawa: Millward Brown SMG/KRC; 2007. https://mdtmedical.eu/uploads/1CE858AB-E107-4D2B-A659-4C65D8DB3437.pdf (19.07.2017).

Shontz FC. Ciężkie choroby przewlekłe. In: Garrett JF, Levine ES, editors. Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. Warszawa: PZWL; 1972. p. 300.

Mazurek E. Choroba w rodzinie. Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej do analizy funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby. Fam Forum 2013;3:25-39.

Kozak M. Wykluczenie – rozwój – przestrzeń In: Jarosz M, editor. Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny. Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN; 2008. p. 211.

Maksymowicz A. Internet jako wsparcie dla chorych na choroby rzadkie. Media i Społeczeństwo 2016;6:111-21.

Kozerska A. Wywiad narracyjny w badaniach nad uczeniem się człowieka dorosłego w kontekście historii jego życia. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2013;2:29-35.

Konecki KT. Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje. Przegląd Socjologii Jakościowej 2015;11(1):12-39.

Kowalczyk S. Ciało człowieka w refleksji filozoficznej. Lublin: Wyd. KUL, 2009. p. 62.

Ostrzyżek A, Marcinkowski JT. Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna. Probl Hig Epidemiol 2012;93(4):682-6.

Sęk H, Ścigała I, Beisert M, Bleja A. Subiektywne koncepcje zdrowia. Wybrane uwarunkowania. Prz Psychol 1992;35(3):351-63.

Starzyńska-Kościuszko E. Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia: zdrowie jako wartość. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 2010;16:319-26.

Szawarski Z. Mądrość i sztuka leczenia. Gdańsk: Wyd. Słowo/Obraz Terytoria; 2005. p. 60-70.

Kowalski M, Gaweł A. Zdrowie – wartość – edukacja. Kraków: Impuls; 2007.

Bielecki W, Drygas W. Syndrom choroby funkcjonalnej – socjomedyczny mit czy rzeczywistość? Sztuka Leczenia 2009;18(1-2):57-72.

Schütz A. Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. In: Mokrzycki E, editor. Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. T. 1, Warszawa: PIW; 1984. p. 176.

Charmaz K. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013. p. 142.

Findeisen W. Struktury sterowania dla złożonych systemów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 1997. p. 190.

Kozinets RV. Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012. p. 18-262.

Benbenek-Klupa T, Klupa T. Osobiste pompy insulinowe: filozofia leczenia i edukacja. Gdańsk: Via Medica; 2015. p. 1-30.

Magiera J. Razem w trosce o pacjenta. Życie z Cukrzycą 2016:7.

Komunikacja interpersonalna. Jak porozumiewać się skutecznie? Warszawa: Materiał edukacyjny Część 1. Warszawa: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii; 2012. http://www.pfed.org.pl/uploads/1/9/9/8/19983953/broszura_komunikacja_interpersonalna_p1.pdf (7.07.2017).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.461

Copyright (c) 2018 Halina Nowakowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/