Healthful properties of selected honey

Milena Bąkowska, Katarzyna Janda

Abstract


ABSTRACT

Honey is a natural food product. It has nutritional and medicinal properties. Chemically it is composed of 70–80% sugar, 10–20% water, and a number of valuable ingredients: organic acids, proteins, phenols, amino acids, vitamins and trace elements necessary for normal body function. Honey is a good source of quickly-absorbable carbohydrates, mainly glucose and fructose. It is also rich in enzymes: diastase, invertase, catalase, phosphatase, and glycose oxidase. Honey also has antioxidant properties. The chemical composition and properties are determined by the type of honey, and the time and place of harvest. Bee honey is used in many industries, including the fermentation, bakery, confectionery, pharmaceutical and cosmetic industries. It plays an important role in natural medicine. It is especially recommended for children and elderly people with severe illness or excessive exercise. Due to the range of health and nutritional benefits, honey is widely recognized for the prevention and treatment of many diseases.

The purpose of the work was to characterize and discuss the health-promoting properties of the most popular Polish honeys.

Keywords


honey; chemical composition; properties

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Grembecka M, Hendożko E, Szefer P. Zawartość żelaza i magnezu w wybranych gatunkach miodów pszczelich. Bromat Chem Toksykol 2007;40(4):325-8.

Śliwińska A, Bazylak G. Wstępna ocena jakości miodów pszczelich na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Bromat Chem Toksykol 2011;44(3):784-91.

Majewska E, Trzanek J. Właściwości przeciwutleniające miodów wielokwiatowych i innych produktów pszczelich. Bromat Chem Toksykol 2009;42(4):1089-94.

Szczuko M, Krzemianowska E, Janda K, Wolska J, Jamioł-Milc D. Physico-chemical characteristic of selected honeys of the West Pomeranian Province and the value of their pro-heath. Folia Pomer Univ Stetin Agric Aliment Pisc Zootech 2016;326(38)2:111-22.

Luty J. Miody pitne sycone, a może lepiej niesycone? Przem Ferm Owoc-Warzyw 2009;7-8:50-1.

Mroczek JR. Właściwości lecznicze produktów pszczelich. Panacea Leki Zioł 2007;3:21-3.

Okniański P. Polskie płynne złoto. Miody odmianowe. Pasieka 2006;5:14-7.

Czerwińska D. Miodowy miesiąc. Przegl Gastron 2009;63(12):6-7.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu lipowego. Pszczelarstwo 2001;52(6):6.

Krawczyk B. Miód lipowy. Ekonatura 2009;3:20.

Baczmiański J, Gruszczyński R. Miód to zdrowie. Ekonatura 2008;10:8-9.

Hołderna-Kędzia E, Kędzia B. Miód wrzosowy. Pszczelarstwo 2015;66(2):6.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu wrzosowego. Pszczelarstwo 2001;52(8):10.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu akacjowego. Pszczelarstwo 2001;52(5):8.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu rzepakowego. Pszczelarstwo 2001;52(4):7.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu gryczanego. Pszczelarstwo 2001;52(7):6.

Koszowska A, Dittfeld A, Nowak J, Ziora K. Pszczoły i ich produkty – znaczenie dla zrównoważonego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi. Med Środow 2013;16(2):79-84.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Produkty pszczół w medycynie. Lublin: Spółdzielnia Pszczelarska „Apis”; 2007. p. 27-32.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Działanie miodu na serce i układ krążenia. Post Fitoter 2008;9(3):176-84.

Bogdanov S, Jurendic T, Sieber R, Gallmann P. Honey for nutrition and health: a review. J Am Coll Nutr 2008;27(6):677-89.

Pietrusa A, Derbisz K. Produkty pszczele. Prz Urol 2016;1:33-6.

Jędrzejko K, Malcher J. Miody. Panacea Leki Zioł 2007;4:16-7.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Perspektywy wykorzystania miodu manuka w leczeniu chorób wewnętrznych. Post Fitoter 2016;17(1):55-8.

Kędzia B. Leczenie miodem zaburzeń żołądka z obniżoną i podwyższoną kwasowością. Pszczelarstwo 2008;59(10):12.

Jędrzejko K, Malcher J. Miody i ziołomiody. Panacea Leki Zioł 2008;1:26-8.

Baca E, Baranowski K, Zielińska D, Salamon A. Związki smakowo-zapachowe oraz prozdrowotne i antyseptyczne występujące w miodach pszczelich. Przem Ferm Owoc-Warzyw 2011;7-8:71-3.

Kędzia B. Działanie immunosupresyjne miodu. Panacea Leki Zioł 2009;1:16-7.

Kędzia B. Immunostymulujące działanie miodu. Pszczelarz Polski 2009;1:34.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Działanie miodu na drobnoustroje wyizolowane z zakażonych ran. Post Fitoter 2014;15(1):40-3.

Günes ÜY, Eser I. Effectivenes of a honey dressing for healing pressure ulcers. J Wound Ostomy Continence Nurs 2007;34(2):184-90. doi: 10.1097/01.WON.0000264833.11108.35.

Al-Waili NS, Saloom KY. Effects of topical honey on post-operative wound infections due to gram positive and gram negative bacteria following caesarean sections and hysterectomies. Eur J Med Res 1999;4(3):126-30.

Karakuła M. Miód dobry na wszystko. Ekonatura 2004;7/8:18-9.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Próby stosowania miodu w AIDS. Pszczelarstwo 2009;60(1):19.

Kędzia B. Miód w niedowładach spastycznych i SM. Pasieka 2008;5:33.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Miód w schorzeniach wątroby. Pszczelarstwo 2008;59(9):13.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Korzystne działanie miodu w chorobach woreczka żółciowego. Pszczelarz Polski 2009;5:30-1.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.459

Copyright (c) 2018 Milena Bąkowska, Katarzyna Janda

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/