The scope of scientific research in family nursing. Review of literature from 1995–2015

Ewa Taranta, Ludmiła Marcinowicz, Barbara Ślusarska

Abstract


ABSTRACT

Introduction: Family nursing is a developing specialty in nursing that is undergoing a rapid transformation due to reforms in primary health care in Poland implemented in 1995. The wide autonomy of family nurses in providing health services requires their lifelong learning as well as applying scientific findings in their regular practices.

The objective of the following paper was to summarize empirical research into family nursing conducted in Poland from 1995–2015.

Materials and methods: The method of critical analysis of published literature was applied. The Polish Medical Bibliography, PubMed database and Google Scholar search engine were used as a base for data collection. Literature collection was limited to articles published between 1995–2015 concerning services performed by family nurses in Poland.

Results: It was established that over the 21 year period the highest number of empirical papers were published between 2010–2015. The vast majority of them were quantitative research studies using a questionnaire technique. The published articles concerned the following research groups: 1) patients – recipients of the services; 2) services providers – family nurses; 3) family doctors and informal carers of people under the care of a family nurse, taking into account the nurse–patient relationship.

Conclusions: 1. There was an evident lack of methodological variety in the reviewed literature. 2. The role of family nurses in health prevention in children and people of a productive age was marginalized in the analyzed papers. 3. Despite their competences, family nurses perform few independent tasks.

Keywords


family nurse; primary health care; health benefits

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Godycki-Ćwirko M, Nowak P, Windak A, Kosiek K. Zarys historii medycyny rodzinnej w Polsce. In: Latkowski JB, Lukas W, editors. Medycyna rodzinna. Warszawa: PZWL; 2009.

Panczyk M, Belowska J, Zarzeka A, Żmuda-Trzebiatowska H, Kot-Doniec B, Gotlib J. Evidence-Based Practice Profile Questionnaire – reconstructive accuracy of the questionnaire to the study of the knowledge, attitudes and skills in the area of EBM and EBP in a group of Polish nurses. Probl Pielęg 2015;23(3):314-23. doi: 10.5603/PP.2015.0052.

Smith LN. The role of nursing and the impact of nursing research in Europe. Probl Pielęg 2007;15(1):59-63.

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 2009;6(7):e1000097. doi: 10.1371/journal.pmed1000097.

Oskędra I, Zych B, Skorupska-Król A, Puziara B. Satysfakcja pacjentów w podeszłym wieku z opieki środowiskowej świadczonej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Probl Pielęg 2015;23(2):203-7. doi: 10.5603/PP.2015.0034.

Derkacz M, Chmiel-Perzyńska I, Kowal A, Grywalska A, Michałojć-Derkacz M, Pawłowska B. Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej małych miast oraz wsi Polski południowo-wschodniej. Med Ogólna 2010;16(XLV)4:463-73.

Leszczyńska M, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Sobolewski M, Kędziora-Kornatowska K, Borzuchowska A. Opinia pacjentów o jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Jasła i jego okolic. Probl Hig Epidemiol 2007;88(3):277-85.

Brodzińska M, Modzelewska K, Stachowska M, Talarska D. Stratyfikacja czynników determinujących opinię o jakości świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Doniesienia wstępne. Probl Hig Epidemiol 2010;91(2):303-7.

Piotrowski W, Polakowska M. Dostępność usług medycznych na wsi i w mieście – badanie Wobasz. Med Ogólna 2010;16(4):487-95.

Marcinowicz J, Borzuchowska A, Rybaczuk M. Wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek rodzinnych wśród starszych podopiecznych: wyniki 4-letniej analizy. Gerontol Pol 2004;12(1):32-6.

Doroszkiewicz H, Bień B. Środowiskowa opieka pielęgniarska nad osobami w późnej starości. Gerontol Pol 2003;11(1):22-6.

Bień B. Health care for the elderly living in the rural area of Poland. Przegl Lek 2002;59(4-5):211-5.

Borowiak E, Kostka J, Kostka T. Comparative analysis of the expected demands for nursing care services among older people from urban, rural and institutional environments. Clin Interv Aging 2015;10:405-12. doi: 10.2147/CIA.S72534.

Wojszel B, Bień B. The gigants of geriatrics in the community dwelling elderly – the challenge for the primary health care. Przegl Lek 2002;59(4-5):216-21.

Kurowska K, Wrońska I. Potrzeby zdrowotne podopiecznych w świetle badań pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Zdr Publ 2005;115(1):49-52.

Szczerbińska K, Malinowska-Cieślik M, Piórecka B, Giustini M. How to effectively change behaviours of patients an old age. Przegl Lek 2011;68(12):1183-9.

Domżał-Drzewicka R., Pasternak K. The tasks of a community nurse in the process of an early detection of type 2 diabetes. Ann UMCS Sect D 2004;59(1):481-4.

Sawicka-Powierza J, Ołtarzewska AM, Chlabicz S, Dzadkowska­‍-Rogowska D, Marcinowicz L. Educational role of community nurse in care of patients treated with oral anticoagulation therapy. Pol Merkur Lekarski 2009;26(155):636-9.

Marcinowicz L, Borzuchowska A. Pielęgniarstwo środowiskowe/rodzinne w nowym modelu opieki zdrowotnej. Probl Med Rodz 2000;2(1):41-5.

Misiak K. Świadczenia pielęgniarskie u ludzi w podeszłym wieku na przykładzie analizy pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Zdr Publ 2005;115(1):68-70.

Marcinowicz L, Chlabicz S, Konstantynowicz J, Gugnowski Z. Involvement of family nurses in home visits during an 8-year period encompassing primary healthcare reforms in Poland. Health Soc Care Community 2009;17(4):327-34. doi: 10.1111/j.1365-2524.2008.00824.x.

Walas L, Kachaniuk H, Kusiak L, Fidecki W, Sadurska A, Wysokiński M. Satysfakcja zawodowa pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych. Zdr Publ 2007;117(1):32-5.

Studnik A, Pierchała A, Wójta-Kempa M. Porównanie wybranych elementów pracy i sytuacji zawodowej pielęgniarek opieki długoterminowej i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Piel Zdr Publ 2013;3(2):143-53.

Doroszkiewicz H, Bień B. Uwarunkowania satysfakcji zawodowej pielęgniarek środowiskowych z opieki nad ludźmi starszymi. Gerontol Pol 2004;12(1):37-43.

Czarnecka J, Sienkiewicz Z, Kobos E, Wójcik G, Krupniewicz A. Risks associated with the work of district nurses. Pielęg Pol 2014;(4):296-301.

Kułagowska E, Kosińska M. Warunki pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Med Pracy 2010;61(6):641-7.

Dębska G, Cepuch G. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Probl Pielęg 2008;16(3):273-9.

Karniej P, Łyś D, Grzebieluch J. Wpływ kompetencji pracowników medycznych na funkcjonowanie praktyki lekarza rodzinnego. Fam Med Primary Care Rev 2012;14(1):24-8.

Leszczyńska M, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Sobolewski M, Kędziora­‍-Kornatowska K, Borzuchowska A. Family nurses’ opinion on functioning of primary health care system. Probl Hig Epidemiol 2007;88(3):286-93.

Mirczak A, Tobiasz-Adamczyk B, Brzyski P, Brzyska M. Rozpoznawanie zjawiska przemocy wobec osób starszych przez pielęgniarki środowiskowe. Probl Pielęg 2011;19(2):202-9.

Stefanowicz A, Kulik T, Żołnierczuk-Kieliszek D, Pacian J, Skórzyńska H. Działalność edukacyjna pielęgniarek środowiskowych w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Med Ogólna 2010;16(4):496-506.

Słońska Z, Borowiec A, Makowska M. Wiedza, postrzeganie własnych kompetencji oraz udzielanie porad z zakresu wybranych behawioralnych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Pol Prz Kardiol 2007;9(1):15-9.

Mojsa W, Owłasiuk A, Marcinowicz L. The knowledge of primary health care nurses of risk factors of cardiovascular disorders. Ann UMCS Sect D 2004;59(Suppl. 14):113-8.

Doroszkiewicz H, Bień B. Community nursing care for the elderly during the transformation of the primary health care system. Rocz AM Białyst 2005;50(1):102-6.

Owłasiuk A, Marcinowicz L. Rola pielęgniarki rodzinnej w opinii lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (na przykładzie województwa podlaskiego). Pielęg XXI w 2004;1(6):79-82.

Leszczyńska M, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Sobolewski M, Kędziora­‍-Kornatowska K, Borzuchowska A. Family doctors’ opinion on function of primary health care system. Probl Hig Epidemiol 2007;88(3):294-300.

Misiak K. Jakość wizyt pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych u osób starszych. Gerontol Pol 2004;12(3):139-43.

Doroszkiewicz H, Bień B. Quality of teamwork of family doctors and community nurses in primary care for the elderly in two organizational settings – opinions of the family doctors. Adv Med Sci 2007;52(91):85-8.

Strzelecka I, Zieliński A. Rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentem niepełnosprawnym w podstawowej opiece zdrowotnej. Probl Pielęg 2012;20(1):60-3.

Bień B, Doroszkiewicz H, Wojszel BZ. Poziom niesprawności osób starszych a korzystanie z usług medycznych i pozamedycznych w badaniu EUROFAMCARE. Gerontol Pol 2008;16(2):101-10.

Zaczyk I, Brzyska M, Stypuła A, Tobiasz-Adamczyk B. Zadania pielęgniarki środowiskowej związane z potrzebami ludzi starszych na podstawie wyników grup fokusowych w ramach projektu europejskiego PROGRES; „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających we własnych gospodarstwach domowych”. Probl Pielęg 2011;19(2):239-43.

Mroczek B, Giezek M, Karakiewicz B. Realizacja programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych. Stan faktyczny i propozycje rozwiązań w pielęgniarstwie środowiskowym/rodzinnym. Fam Med Primary Care Rev 2011;13(1):27-34.

Misiak K, Seń M, Felińczak A, Wojewoda B. Jakość profilaktycznych wizyt pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w opinii pacjentów. Ann UMCS Sect D 2005;60(Suppl. 16):456-60.

Zdżalik E, Dominiak I, Matusiak M, Kilańska D. Pielęgniarka zdrowia rodziny versus pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Analiza porównawcza kompetencji. Hygeia Public Health 2015;50(92):331-8.

Anthony S, Jack S. Qualitative case study methodology in nursing research: an integrative review. J Adv Nurs 2009;65(6):1171-81.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.454

Copyright (c) 2018 Ewa Taranta, Ludmiła Marcinowicz, Barbara Ślusarska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/