Determination of fentanil and remifentanil in blood with liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry LC-MS/MS

Tomasz Janus, Barbara Potocka-Banaś, Ewa Jasionowicz, Krzysztof Borowiak, Izabela Polewczak

Abstract


ABSTRACT

Introduction: Fentanil and remifentanil are both opioid drugs. As synthetic compounds they act as agonists on the opioid brain receptors. They are widely used in neuroleptanalgesia as well as in various clinical procedures. Due to their wide applicability, there is a need to develop appropriate toxicological assays for qualitative determination and to quantify the estimation of fentanil and remifentanil in biological material.

The aim of this study was to develop a method for the parallel qualitative and quantitative determination of fentanil and remifentanil in whole blood with the determination of analytical limit parameters.

Materials and methods: Biological material in the above study was whole blood collected from the Blood Donation Station in Szczecin, Poland. Samples for tests were obtained by adding reference substances (fentanil, remifentanil, fentanil-d5 with known concentrations) to whole blood. Analytes were isolated from the matrix by liquid-liquid extraction with ethyl acetate. The obtained samples were further analyzed by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The following parameters were calculated based on measurements: mean, standard deviation, relative standard deviation, and coefficient of variation. To increase the sensitivity of the LC-MS/MS method and to optimize the procedure a potential range over 0–300 V and DP = 80 was chosen. Collision energy was 35 V. The high resolution of the apparatus allowed the selection of a narrow signal range for each compound: fentanil-d5 – 188.143 ±0.0047 Da, fentanil – 188.1445 ±0.0043 Da and remifentanil – 317.186 ±0.007 Da.

Results: The results obtained from the analysis of fentanil and remifentanil samples allowed for plotting calibration curves within the range of 1–200 ng/mL, which showed linearity.

Conclusion: The obtained results allowed the identification and the quantitative determination of fentanil and remifentanil in whole blood. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry is suitable for practical applications in both forensic and clinical toxicology.

Keywords


fentanil; remifentanil; liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Krajnik M, Żylicz Z. Mechanizmy działania przeciwbólowego opioidów. Pol Med Paliatywna 2013;2:111-8.

Barash P, Cullen B, Stoelting R. Podstawy farmakologiczne praktyki anestezjologicznej. In: Barash P, Cullen B, Stoelting R. Podręcznik anestezjologii klinicznej. Warszawa: PZWL; 1995.

Weinert M. Znieczulenie ogólne. In: Kruszyński Z, editor. Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii. Poznań: Wyd. Nauk. AM; 2006.

Larsen R. Opioidy. In: Kubler A, editor. Anestezjologia. Tom 1. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2013.

Orońska A. Działania niepożądane opioidów. Pol Med Paliatywna 2008;2(4):155-63.

Podlewski J. Leki współczesnej terapii. Warszawa: Medical Tribune Polska; 2009.

Egan T. Remifentanil pharmacokinetics and pharmacodynamics. A preliminary appraisal. Clin Pharmacokinet 1995;29(2):80-94. doi: 10.2165/00003088-199529020-00003.

Knapik M, Misiołek H, Knapik P, Dyczyńska-Herman A. Remifentanyl – ultrakrótko działający nowy środek opioidowy – możliwości zastosowania w anestezjologii. Wiad Lek 2005;58:353-7.

Wachowiak R. Ocena toksykologiczna metod diagnostycznych stosowanych w zatruciach środkami psychoaktywnymi. Przegl Lek 2001;58:215-9.

Bertol E, Vaiano F, Furlanetto S, Mari F. Cross-reactivities and structure-reactivity relationships of six benzodiazepines to EMIT immunoassay. J Pharm Biomed Anal 2013;84:168-72. doi: 10.1016/j.jpba.2013.05.026.

Brandys J. Toksykologia – wybrane zagadnienia. Kraków: WUJ; 1999.

Kała M. Problemy toksykologa analityka w dobie technik sprzężonych. Probl Forensic Sci 2008;75:228-46.

Mahlke NS, Ziesenitz V, Mikus G, Skopp G. Quantitative low-volume assai for simultaneous determinantion of fentanyl, norfentanyl, and minor metabolites in human plasma and urine by liquid chromatography-tandem mas spektrometry (LC-MS/MS). Int J Legal Med 2014;128(5):771-8. doi: 10.1007/s00414-014-1040-y.

Radziwoń-Zalewska M, Matsumoto H, Skalski M, Biernacka-Bazyluk A. Stosowanie technik monitorujących w leczeniu depresji. Część II. Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi. Farmakoter Psychiatr Neurol 2011;3-4:129-33.

Winek CL, Wahba WW, Winek CL Jr, Balzer TW. Drug and chemical blond level data 2001. Forensic Sci Int 2001;122(2-3):107-23.

Skulska A, Kała M, Adamowicz P, Chudzikiewicz E, Lechowicz W. Oznaczanie fentanylu, atropiny i skopolaminy w materiale biologicznym metodami LC/MS/APCI. Przegl Lek 2007;64:263-7.

Skulska A, Kała M, Parczewski A. Determination of fentanyl and its analogues in toxicological expert analyses. Probl Forensic Sci 2005;63:227-34.

Potocka-Banaś B, Borowiak K, Wachowiak R, Janus T. Zastosowanie faz stałych do izolacji wybranych związków organicznych z materiału biologicznego. Diagn Lab 2006;42(1):75-84.

Jinling L, Yanhua L, Hau J, Yao S, Qinghai X, Yang Y. Solid-phase extraction combined with UHPLC-MS/MS method for determination of remifentanil in human whole blond. Abingdon: Taylor & Francis; 2012. p. 1134-42.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.439

Copyright (c) 2018 Tomasz Janus, Barbara Potocka-Banaś, Ewa Jasionowicz, Krzysztof Borowiak, Izabela Polewczak

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/