Patients’ awareness of the threat of taking antithrombotic and antiplatelet agents due to cardiological recommendations

Maria Korzonek, Małgorzata Zembik

Abstract


Introduction: Nowadays, antithrombotic and antiplatelet agents are widely used in cardiology. Both agents, apart from their therapeutic benefits, have many adverse effects.

The main aim of the study was to assess the awareness and knowledge of side effects and possible complications in patients taking antithrombotic and antiplatelet agents due to cardiological recommendations.

Material and methods: A sample of 180 patients (mean age 65 years) was studied. A diagnostic survey based on a questionnaire prepared by the researchers was used for measurements.

Results: The results indicated that among antithrombotic and antiplatelet agents taken by patients the most often used were: acetylsalicylic acid (140 patients) and clopidogrel (64 patients), while acenocoumarol derivatives were taken by 25 patients. When asked whether the patient obtained information about the side effects of drugs 51% of patients acknowledged obtaining information, 22% of patients denied that they were given such information, and 27% of patients admitted that they had forgotten whether they were informed about side effects. 23% of patients described their knowledge of the effects of drugs as wide, 57% of patients as basic, and 20% of patients admitted a lack of knowledge in that area. 25% of patients knew the threats of sudden discontinuation of treatment. 81% of patients could not describe management in the case of missing a dose of the drug.

Conclusions: The results suggest that in patients on antithrombotic treatment the state of knowledge about complications, side effects and interactions of drugs is insufficient. The methods and scope of education are inadequate. Considering the widespread use of antithrombotic treatment, anticoagulation clinics should be established.

Keywords


antiplatelet agents; antitrombotic drugs; cardiological recommendations

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Lasota B., Mizia­‍-Stec K., Gąsior Z.: Postępy w terapii chorób serca na przełomie ostatnich lat. Świat Med Farm. 2009, 9, 58–66.

Rewiuk K.: Niewydolność serca i migotanie przedsionków – gdy nieszczęścia chodzą parami. Chor Serca Naczyń. 2009, 6 (2), 49–57.

Kleinrok A., Adamczyk T.: Powikłania krwotoczne po farmakomechanicznym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Część I – definicje, występowanie, znaczenie i czynniki ryzyka. Post Kardiol Interw. 2009, 5 (2), 81–91.

Trzeciak P., Poloński L., Zembala M.: Powikłania krwotoczne i zakrzepowo zatorowe u chorych ze sztuczną zastawką serca – nadal niedoceniany problem, wciąż bez bezpiecznych rozwiązań. Kardiol Pol. 2006, 64, 1038–1042.

Burzyńska J., Gruchała M., Rynkiewicz A.: Jak stosować leki przeciwpłytkowe u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub ekwiwalentem wieńcowym? Forum Med Rodz. 2009, 3 (2), 99–107.

Sawicka­‍-Powierza J., Oltarzewska M., Chlabicz S.: Postępowanie z pacjentami leczonymi doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi podczas leczenia stomatologicznego. Czas Stom. 2007, 60 (10), 691–698.

Stępińska J.: Współpraca z pacjentem leczonym przeciwzakrzepowo. Med Dypl. 2008, 3 (8), 17–20.

Sawicka­‍-Powierza J., Ołtarzewska A.M., Chlabicz S., Rogowska­‍-Szadkowska D., Marcinowicz L.: Edukacyjna rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentami leczonymi acenokumarolem w poradni lekarza rodzinnego. Pol Merkur Lekarski. 2009, 26 (15), 636–639.

Windyga J.: Powikłania leczenia przeciwzakrzepowego. Med Dypl. 2007, 16 (4), 37–42.

Michalski B., Kasprzak J.D.: Leki antyagregacyjne w kardiologii. Jak uniknąć powikłań? Lek Rodz. 2009, 15 (3), 256–266.

Imela J., Opolski G., Rydzewska G., Baczewska­‍-Mazurkiewicz D., Małecki R., Filipiak K.J.: Konsensus Grupy Roboczej powołanej przez konsultantów krajowych w dziedzinach chorób wewnętrznych, gastroenterologii i kardiologii w sprawie zasad prewencji powikłań żołądkowo­‍-jelitowych z przewodu pokarmowego w trakcie leczenia przeciwpłytkowego. Kardiol Pol. 2009, 67 (5), 536–538.

Wójcik P., Mulak A.: Leczenie przeciwpłytkowe i antyagregacyjne a ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Gastroenterol Pol. 2009, 16 (5), 383–388.

Rewiuk K., Grodzicki T.: Migotanie przedsionków jako problem ludzi starszych. Kardiol Pol. 2009, 67 (9), 149–156.

Dobrowolski P., Kosiński P., Filipiak K.J.: Leki przeciwkrzepliwe w chorobach serca i naczyń – stan obecny i perspektywy. Chor Serca Naczyń. 2007, 4 (3), 130–136.

Aframian D.J., Lalla R.V., Petersom D.E.: Management of dental patients taking common hemostasis­‍-altering medications. Oral Surg Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007, 103 (45), 1–11.

Wołkanin­‍-Bartnik J., Zieliński T., Pogorzelska H., Browarek A., Leszek P., Korewicki J.: Powikłania zakrzepowo­‍-zatorowe i krwotoczne u pacjentów po wszczepieniu sztucznej zastawki serca leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Czynniki ryzyka zależne od jakości leczenia przeciwzakrzepowego. Pol Arch Med Wew. 2005, 114, 673–679.

Sawicka­‍-Powierza J., Rogowska­‍-Szadkowska D., Ołtarzewska A.M., Chlabicz S.: Czynniki wpływające na działanie doustnych antykoagulantów. Interakcje z lekami i pożywieniem. Pol Merkur Lekarski. 2008, 24 (143), 458–462.

Trzeciak P., Foremny J., Szyguła­‍-Jurkiewicz B., Zembala M.: Poradnia wad serca – system opieki ambulatoryjnej nad chorym po zabiegu wszczepienia sztucznej protezy zastawkowej. Prewencja infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz powikłań krwotocznych i zakrzepowo­‍-zatorowych. Fam Med Primary Care Rev. 2006, 8 (4), 1328–1334.

Sawicka­‍-Powierza J., Ołtarzewska A.M., Rogowska­‍-Szadkowska D., Chlabicz S.: Stosowanie doustnych antykoagulantów w ramach opieki ambulatoryjnej. Pol Merkur Lekarski. 2008, 24 (143), 463.

Ołtarzewska A., Sawicka­‍-Powierza J.: Program poprawy jakości opieki nad pacjentami leczonymi doustnymi antykoagulantami (DAK) w akademickiej praktyce medycyny rodzinnej w Białymstoku. Doniesienia zjazdowe. Probl Med Rodz. 2008, 10 (2), 73–75.

Szymczyk T., Płaczkiewicz D., Kleinrok A.: Migotanie przedsionków w pytaniach i odpowiedziach. Kardiol Dyplom. 2008, 7 (7), 65–70.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.431

Copyright (c) 2018 Maria Korzonek, Małgorzata Zembik

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/