Vitamin C – structure, properties, occurrence and functions

Katarzyna Janda, Magdalena Kasprzak, Jolanta Wolska

Abstract


In this paper the structure of vitamin C, its physical and chemical characteristics, and occurrence are presented. The biological role of ascorbic acid, the human body’s demand for this vitamin, and its deficiency symptoms are specified.


Keywords


ascorbic acid; sources; functions; demand

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Szczypka M., Gajewska J.: ABC witamin i minerałów. Egros, Warszawa 2000, 38–42.

Moszczyński P., Pyć R.: Biochemia witamin. Witaminy lipofilne i kwas askorbinowy. Część II. PWN, Warszawa 1999, 112–136.

Kleszczewska E.: Biologiczne znaczenie witaminy C ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia w metabolizmie skóry. Pol Merkur Lekarski. 2007, 138 (23), 462–465.

Nowak R.: Natura – niedoceniane źródło kwasu askorbinowego. Post Fitoter. 2004, 1, 14–18.

Maćkowiak K., Torliński L.: Współczesne poglądy na rolę witaminy C w fizjologii i patologii człowieka. Now Lek. 2007, 76 (4), 349–356.

Chatterjee I.B., Majumder A.K., Nandi B.K., Subramanian N.: Synthesis and some major functions of vitamin C in animals. Annals of the New York Academy of Sciences, Second Conference on Vitamin C, September 1975, 258, 24–47.

Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Ed. J. Gawęcki. PWN, Warszawa 2010, 271–276.

Roth K., Streller S.: Vitamin C deficiency – part 4. Chemie in Unserer Zeit/Wiley­‍-VCH 2014, DOI: 10.1002/chemv.201400023.

Chemia żywności – odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności. Ed. J. Gawęcki. Wyd. Nauk.­‍-Tech., Warszawa 2007, 34–37.

Miktus M.: Witaminy – część II: ogólna charakterystyka witaminy C. Żyw i Zdr. 2000, 3, 1 (12), 1–4.

Farbstein D., Kozak­‍-Blickstein A., Levy A. P.: Antioxidant vitamins and their use in preventing cardiovascular disease. Molecules. 2010, 15 (11), 8098–8110.

Grajek W.: Rola przeciwutleniaczy w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia nowotworów i chorób układu krążenia. Żywność Nauk. Technologia. Jakość. 2004, 1 (38), 3–11.

Zhang P. Y., Xu X., Li X. C.: Cardiovascular diseases: oxidative damage and antioxidant protection. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014, 18 (20), 3091–3096.

Piasek A., Bartoszek A., Namieśnik J.: Substancje pochodzenia roślinnego przeciwdziałające kardiotoksyczności towarzyszącej chemioterapii nowotworów. Postępy Hig Med Dośw. 2009, 63, 142–158.

Szymańska­‍-Pasternak J., Janicka A., Bober J.: Witamina C jako oręż w walce z rakiem. Onkol Prakt Klin. 2014, 7 (1), 9–23.

Sroka Z., Gamian A., Cisowski W.: Niskocząsteczkowe związki przeciwutleniające pochodzenia naturalnego. Postępy Hig Med Dośw. 2005, 59, 34–41.

Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Ed. M. Jarosz. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012, 106–107.

Tabatabaei­‍-Malazy O., Nikfar S., Laridżani B., Abdollahi M.: Influence of ascorbic acid supplementation on type 2 diabetes mellitus in observational and randomized controlled trials; a systematic review with meta­‍-analysis. J Pharm Pharm Sci. 2014, 17 (4), 554–582.

Dmowski P., Śmiechowska M., Prystupa A.: Aktywność antyoksydacyjna wybranych naparów Ilex paraguariensis dostępnych na rynku Trójmiasta. Bromat Chem Toksykol. 2011, 3, 620–624.

Yuan M., Jia X., Ding C., Yuan S., Zhang Z., Chen Y.: Comparative studies on bioactive constituents in Hawk tea infusions with different maturity degree and their antioxidant activities. Sci World J. 2014, http://dx.doi.org/10.1155/2014/838165.

Skalozubova T., Reshetova V., Sorokina A., Markaryan A., Glazkova I.: Leaves of common nettle (Urtica dioica L.) as a source of ascorbic acid (Vitamin C). World Appl Sci J. 2013, 28 (2), 250–253.

Grimm H.U.: Chemia w pożywieniu. Jak działają dodatki do żywności i dlaczego nam szkodzą. Vital, Białystok 2014, 169–170.

Peckenpaugh N. J.: Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2011, 107–109.

Buba F., Gidado A., Shugaba A.: Analysis of biochemical composition of honey samples from North­‍-East Nigeria. Biochem Anal Biochem. 2013, 2 (3), 139. doi: 10.4172/2161­‍-1009.1000139.

Burdurlu H.S., Koca N., Karadeniz F.: Degradation of vitamin C in citrus juice concentrates during storage. J Food Eng. 2006, 74 (2), 211–216.

Nemo O.: Witaminy – prawda i mity. http://www.biotechnologia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/WITAMINY­‍-PRAWDA­‍-I­‍-MITY.pdf (4.07.2015).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.427

Copyright (c) 2018 Katarzyna Janda, Magdalena Kasprzak, Jolanta Wolska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/