A rare case of unilateral fibrous dysplasia of the condyle of the mandible. Diagnosis and therapy using an axiographic technique and digital X­‍-ray – a case report

Halina Ey­‍-Chmielewska, Bogumiła Frączak, Małgorzata Chruściel­‍-Nogalska, Ewa Sobolewska, Mieczysław Sulikowski

Abstract


Introduction: The aim of the paper is to present the diagnostic procedure and treatment of a female patient with dysfunction of the right temporomandibular joint, caused by fibrous dysplasia of the head of the right mandibular condyle.

Material and methods: In the diagnostic process of bony structures digital radiography (Digora) was used. To examine the mobility of the mandible axiographic measurements were performed using the Cadiax (Gamma Diagnostic) device.

Conclusions: These methods allowed the confirmation of the diagnosis and the determination of a treatment plan which included the use of a therapeutic appliance. The performed procedures had a positive therapeutic effect.

Keywords


fibrous dysplasia; therapy; diagnosis; axiographic visualization; digital X­‍-ray

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brown R., Monsell F.: Understanding the skeletal dysplasias. Curr Orthop. 2003, 17 (1), 44–45.

Chapurlat R.D., Meunier P.J.: Fibrous dysplasia of bone. Baillieres Best Pract Res Clin Rheumatol. 2000, 14 (2), 385–398.

Cohen M.M., Howell R.E.: Etiology of fibrous dysplasia and McCune­‍-Albright syndrome. Int J Oral Maxillofac Surg. 1999, 28 (5), 366–371.

Orten S.S., Ehab H.: Fibrous dysplasia: biology and indications for surgery. Otolaryngol Head Neck Surg. 1999, 10 (2), 109–112.

Amillo S., Schweitzer D., Julian M.S.: Monostotic fibrous dysplasia in the hand: a case report. J Hand Surg [Am]. 1996, 21 (2), 290–292.

Tezer M., Erturer E., Ozturk C., Aydogan N., Hamzaoglu A.: Asymptomatic polyostotic fibrous dysplasia of the thoracic spine. Joint Bone Spine. 2006, 73 (6), 742–744.

Rybakowa M.: Wrodzone choroby układu kostnego ograniczające wzrastanie dziecka. PZWL, Warszawa 1979, 7–59.

Łangowska­‍-Adamczyk H., Mazur­‍-Psonka L., Mazur M., Niedzielska J.: Multifocal fibrous dysplasia of the bones. Czas Stomatol. 2003, 56 (1), 44–49.

Bętkowski A., Wędrychowicz B., Pogorzelski A.: Przypadki dysplazji włóknistej kości twarzoczaszki. Wiad Lek. 1987, 40 (22), 1569–1572.

Nejman B., Garwacka J.: Złamania kości w przebiegu dysplazji włóknistej. Pol Tyg Lek. 1987, 42 (25), 781–783.

Macias T., Iwaszkiewicz­‍-Pawłowska A., Popko J., Oleński J.: Problem dysplazji włóknistej na podstawie obserwacji własnych. Pol Przegl Radiol. 1997, 62 (2), 143–144.

Plewińska H., Grodecka J., Kobos J., Neskoromna A., Pisarczyk E., Wilamski M.: Dysplazja włóknista kości – problem kliniczny. Czas Stomatol. 2000, 53 (10), 638–646.

Schlumberger M.H..: Fibrous dysplasia (ossifying fibroma) of the maxilla and mandible. Am J Orthod. 1964, 32, 579–587.

Chmielewski D., Badurski J.: Dysplazja włóknista kości. In: Choroby metaboliczne kości. Ed. J. Badurski. Borgis, Warszawa 2005, 297–305.

Mikołajczak T.: Badanie mineralizacji przeszczepu kostnego u pacjentów z rozszczepami podniebienia. Rozprawa doktorska. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin 2006, 27–32.

Slavicek R.: The masticatory organ: functions and dysfunctions. GAMMA Medizinisch­‍-wissenschaftliche Fortbildung­‍-AG, 522–533.

Syryńska M., Szyszka L., Kowalczyk R., Wendrychowska­‍-Szulc B.: Dysplazja włóknista w obrębie szczęki a leczenie ortodontyczne. Opis przypadku. Ann Acad Med Stetin. 2007, 53 (3), 100–106.

Syryńska M., Szyszka L., Budzyńska A., Bielawska H.: Dysplazja włóknista kości szczęk w praktyce ortodontycznej. Onkol Pol. 2005, 11 (1), 29–35.

Kowalik S., Janicki W., Halczy­‍-Kowalik L., Mazuryk R.: Zwyrodnienie włókniste kości twarzy i czaszki. Otolaryngol Pol. 1996, 50 (3), 263–271.

Moffet B.C., McCabe J.B., Askew H.C.: Articular remodeling in the adult human temporomandibular joint. Am J Anat. 1964, 115, 119–142.

Cieślik T., Adwent M., Cieślik­‍-Bielecka A.: Leczenie ankylozy stawu skroniowo­‍-żuchwowego z zastosowaniem protezy wyrostka kłykciowego żuchwy. Dent Med Probl. 2005, 42 (4), 667–670.

Cawson A., Binnie W.H., Barrett A.W., Wright J.M.: Oral disease. Mosby W.B. Saunders, Philadelphia 2001.

Vargas B., Clayer M.: Fibrous dysplasia. eMedicine. 2008. http://emedicine.medscape.com/article/1255262­‍-overview (22.10.2015).

Dziukowa J.: Microradiographic symptomatology of malicious transformation and proliferation of osteosarcoma cancer evolved in a patient with fibrous dysplasia of the bone. Symposium of Bone Tumors, 85–89.

Stafne E.C.: Oral roentgenographic diagnosis. W.B. Saunders, Philadelphia–London 1969, 241–247.

Waldron C.A., Giansanti J.S.: Benign fibro­‍-osseous lesions of the jaws: a clinical­‍-radiologic­‍-histologic review of sixty­‍-five cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1973, 35 (2), 190–201.

Domański Z., Kowalik S., Halczy­‍-Kowalik L., Wysocki R.: Wartość tomografii komputerowej w rozpoznawaniu dysplazji włóknistej kości czaszki. Pol Przegl Radiol. 1996, 61 (3), 219–222.

Syryńska M., Woźniak K., Szyszka­‍-Sommerfeld L.: Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3D­‍-CT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki. Implantoprotetyka. 2009, 10 (2), 25–30.

Borejko M., Dziak A.: Zaburzenia rozwoju chrząstek i składników włóknistych kośćca. In: Badania radiologiczne w ortopedii. Eds: M. Borejko, A. Dziak. PZWL, Warszawa 1988, 441–445.

Mikołajczak T., Wilk G., Gawrych E.: Badanie mineralizacji przeszczepu kostnego u pacjentów z rozszczepami wyrostka zębodołowego za pomocą radiografii cyfrowej. Ann Acad Med Stetin. 2007, 53 (3), 66–73.

Pantoja R., Martinez B., Encina S., Cortes J., Argandona J.: Vertical condylar hyperplasja clinical and histologic aspectas. Apropos of 2 cases. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 1994, 95 (4), 285–291.

Abdelkarim A., Green R., Startzell J., Preece J.: Craniofacial polyostotic fibrous dysplasia: a case report and review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008, 106 (1), 49–55.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.424

Copyright (c) 2018 Halina Ey­‍-Chmielewska, Bogumiła Frączak, Małgorzata Chruściel­‍-Nogalska, Ewa Sobolewska, Mieczysław Sulikowski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/