Assessment of the knowledge of the prevention of cardiovascular diseases among pharmacy students. Part 2. Knowledge in the field of secondary prevention

Aneta Ostróżka-Cieślik, Beata Sarecka-Hujar, Andrzej Jankowski

Abstract


ABSTRACT

Introduction: Secondary prevention reduces the mortality rate attributable to cardiovascular diseases. Health promotion and prevention campaigns play a key role in this field. Pharmacists should be actively involved in these campaigns and follow „Good Pharmaceutical Practice”.

We surveyed pharmacy students for their knowledge of preventive behaviour of cardiovascular disease, norms of blood pressure and biochemical parameters, and their impact on the risk of cardiovascular diseases. Awareness of the educational role of pharmacists in promoting healthy lifestyle and in counselling patients on how to prevent cardiovascular diseases was also studied.

Materials and methods: The research was conducted using the diagnostic survey method and a questionnaire-based survey designed by the authors, which was completed by 156 students (123 women and 33 men) of the 3rd and 4th year of pharmacy at the Medical University of Silesia in Katowice (Poland).

Results: Preventive health checks are carried out once a year by 11% of women and 3% of men, while 37% of women and 39% of men do not have any examinations; 94% of women and 97% of men reported normal blood pressure; 77% of women and 58% of men know the correct plasma glucose levels. The correct total cholesterol level was specified by 43% of women and 42% of men. According to 99% of women and 100% of men, pharmacists should advise patients in the field of the prevention of cardiovascular diseases; 82% of women and 82% of men would suggest that patients undergo prophylaxis; a doctor’s visit would be recommended by 65% of women and 58% of men; 81% of women and 79% of men stated that a pharmacist could advise patients on the prevention of cardiovascular diseases in accordance with the law.

Conclusions: The results suggest that knowledge of cardiovascular disease prevention should be continually widened among pharmacy students, and that shaping health-promoting behaviours should also be included in higher education curricula.

Keywords


cardiovascular disease; prevention; role of pharmacist

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Cierniak-Piotrowska M, Marciniak G, Stańczak J. Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia. In: Strzelecki Z, Szymborski J, editors. Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Rządowa Rada Ludnościowa; 2015. p. 46-79.

Ulatowska-Szostak E. Udział aptek w działaniach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w opiniach wybranej grupy pacjentów. Probl Hig Epidemiol 2008;89(2):269-74.

Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, et al. Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku. Kardiol Pol 2016;74(9):821-936.

Wyka J. Stan odżywienia ludzi po 60. roku życia w aspekcie uwarunkowań żywieniowych, zdrowotnych, środowiskowych i socjodemograficznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; 2009.

Siński M, Lewandowski J. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego. Przew Lek 2007;8:10-15.

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetol Klin 2016;5(Supl. A):A1-A75.

Stępińska J, Solnica B, Kulpa J, Jankowski P, Kalarus Z, Opolski G, et al. Konieczność ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce. Diagn Lab 2012;12:473-4.

Tomasik T. Prewencja chorób układu krążenia w podstawowej opiece zdrowotnej. Zdr Publiczne Zarz 2014;12(4):338-51.

Kleszczewska E, Kleszczewski T, Łogwiniuk K, Szpakow A, Boyko O. Stosunek do badań profilaktycznych studentów z wybranych uczelni wyższych z Suwałk, Grodna i Lwowa. Część I. Choroba niedokrwienna serca. Hygeia Public Health 2014;49(3):458-65.

Ambroziak M, Budaj A. Choroba wieńcowa w młodym wieku. Strategie wczesnej prewencji pierwotnej. Post Nauk Med 2015;28(11B):47-50.

Krzych Ł, Kowalska M, Zejda JE. Czynniki ryzyka i częstość nadciśnienia tętniczego u młodych osób dorosłych. Arterial Hypertens 2006;10(2):136-41.

Bieżanowska-Kopeć R, Leszczyńska T, Kopeć A. Suplementacja diety studentów wyższych uczelni województwa małopolskiego witaminami i/lub składnikami mineralnymi. Żywn Nauka Technol Jakość 2010;4(71):132-40.

Krejpcio Z, Staniek H, Chmielewska A. Ocena powszechności spożycia suplementów diety w wybranych grupach studentów. Probl Hig Epidemiol 2013;94(3):622-5.

Lebiedzińska A, Szpakow A, Hinc A, Filon J, Szefer P, Karczewski J. Suplementacja witaminami i biopierwiastkami diety studentów polskich i białoruskich (Gdańsk, Grodno, Białystok). Żyw Człow 2009;36:55-60.

Jeżewska-Zychowicz M. Stosowanie suplementów wśród młodzieży z uwzględnieniem kontroli ich stosowania. Żyw Człow 2007;1(2):481-5.

Lenart A, Mosio J, Knap K, Dziad D, Adamik K, Olszowska M. Wpływ znajomości czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na styl życia studentów I i VI roku kierunku lekarskiego. Przegl Lek 2014;7:389-93.

Zawadzki M, Poręba R, Gać P, Lewczuk K, Pawlas K, Andrzejak R. Wiedza studentów uczelni Wrocławia na temat nadciśnienia tętniczego. Arterial Hypertens 2007;11(5):418-27.

Zdrojewski T. Nadciśnienie tętnicze w Polsce. Terapia 2002;7/8:4-7.

Santschi V, Chiolero A, Burnand B, Colosimo AL, Paradis G. Impact of pharmacist care in the management of cardiovascular disease risk factors: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Arch Intern Med 2011;171:1441-53.

Miller WR, Stephen R, Butler CC. Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej. Jak pomóc pacjentom w zmianie złych nawyków i ryzykownych zachowań. Warszawa: Wydawnictwo SWPS; 2010.

Dworakowska A. Wywiad motywujący w praktyce aptekarza. Jak farmaceuta może wspierać pacjenta w prozdrowotnej zmianie? Farm Pol 2017;73(1):50-4.

Yamaguchi H. Roles of cardiology pharmacists. Yakugaku Zasshi 2016;136(8):1121-3.

Zdrojewski T, Ignaszewska-Wyrzykowska A, Wierucki Ł, Januszko W, Szpajer M, Krupa-Wojciechowska B, et al. Modelowy projekt prewencji chorób układu krążenia na przykładzie doświadczeń Programu Sopkard. Chor Ser Naczyń 2004;1(2):115-29.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.415

Copyright (c) 2018 Aneta Ostróżka-Cieślik, Beata Sarecka-Hujar, Andrzej Jankowski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/