The influence of environmental factors on snacking in preschool children

Joanna Myszkowska-Ryciak

Abstract


ABSTRACT

Introduction: Snacking can cause excessive energy intake while limiting the consumption of foods with high nutritional value. Snacking may have positive effects, provided that consumed products are recommended in children’s diets, including fruit, vegetables, yogurt and milk drinks.

The aim of the study was to assess selected environmental factors on the incidence and preferences of snacking in children of preschool age.

Materials and methods: The study was conducted among 104 parents of children aged 4–6 years attending kindergartens in rural and urban areas. The survey included questions about children’s eating behaviour, and characterizing the respondents. The nutritional status of children was assessed on the basis of the reference table of body mass index and International Obesity Task Force criteria. The statistical analysis was carried out using Statistica PL 12 software, and t-Student and Pearson χ2 tests.

Results: Fifty-five per cent of families lived in rural areas. Most women had higher education (52%), and most men secondary education (42%). The monthly income of ⅔ of the families was <1500 PLN/person. Two-thirds of the children had normal weight, and fewer than 25% were overweight. There was no correlation between nutritional status and place of residence, level of income/financial situation, education level of mothers, the time spent watching TV, as well as between the sexes. Snacking was declared in the case of 86 children. There was no association between the frequency of snacking and sex, nutritional status, place of residence, time watching TV, and declared financial situation. A significant impact was demonstrated in relation to the educational level of the mother and the income per household member. Products of choice were most often: fruits, sweets, salty snacks, vegetables; there was a significant impact of the level of mothers’ education on types of snacks.

Conclusions: Snacking between meals is a common nutritional behaviour among preschool children, and its existence may be affected by maternal education and income levels.

Keywords


nutritional recommendation; nutritional habits; children; preschool age

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Kosti RI, Panagiotakos DB. The epidemic of obesity in children and adolescents in the world. Central Eur J Public Health 2006;14(4):151-9.

Wang Y, Lobstein T. Worldwide trends in childhood overweight and obesity. Int J Pediatr Obes 2006;1(1):11-25.

Felińczak A, Kuriata E, Szachniewicz M, Grzebieluch J, Kiedik D, Fal A. Zjawisko nadmiernej masy ciała wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego. Fam Med Primary Care Rev 2012;14(1):13-8.

Stankiewicz M, Pieszko M, Śliwińska A, Małgorzewicz S. Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast. Endokrynol Otyłość 2010;6(2):59-66.

Pearson N, Salmon J, Campbell K, Crawford D, Timperio A. Tracking of children’s body-mass index, television viewing and dietary intake over five-years. Prev Med 2011;54:268-70. doi: 10.1016/j.ypmed.2011.07.014.

Kołłajtis-Dołowy A, Matysiuk E, Boniecka I. Zwyczaje żywieniowe wybranej grupy dzieci 11–12-letnich z Białegostoku. Żywn Nauka Technol Jakość 2007;6(55):335-42.

Rempersaud GC, Pereira MA, Girard BL, Adams J, Metzl JD. Breakfast habits, nutritional status, body weight, and academic performance in children and adolescents. J Am Diet Assoc 2005;105(5):743-60. doi: 10.1016/j.jada.2005.02.007.

Marx JM, Hoffmann DA, Musher-Eizenman DR. Meals and snacks: Children’s characterizations of food and eating cues. Appetite 2016;97:1-7. doi: 10.1016/j.appet.2015.11.010.

Stefańska E, Falkowska A, Ostrowska L. Wybrane zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku 10–15 lat. Rocz Państ Zakł Hig 2012;63(1):91-8.

Gajda R, Jeżewska-Zychowicz M. Zachowania żywieniowe młodzieży mieszkającej w województwie świętokrzyskim – wybrane aspekty. Probl Hig Epidemiol 2010;91(4):611-7.

Gidding SS, Dennison BA, Birch LL, Daniels SR, Gilliman MW, Lichtenstein AH, et al. Dietary recommendations for children and adolescents: A guide for practitioners. Pediatrics 2006;117(2):544-59. doi: 10.1542/peds.2005-2374.

US Department of Agriculture ARS. Snacks: percentages of selected nutrients contributed by food and beverages consumed at snack occasions, by gender and age, What We Eat in America, NHANES 2011–2012. http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/80400530/pdf/1112/Table_25_SNK_GEN_11.pdf (23.09.2016).

Ventura AK, Birch LL. Does parenting affect children’s eating and weight status? Int J Behav Nutr Phys Act 2008;5(1):15-21. doi: 10.1186/1479-5868-5-15.

WHO Child Growth Standards Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age. Methods and development. Department of Nutrition for Health and Development. Geneva: World Health Organization; 2006.

Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz W. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320:1240-3.

Wang D, van der Horst K, Jacquier E, Eldridge A. Snacking among US children: Patterns differ by time of day. J Nutr Educ Behav 2016;48(6):369-75. doi: 10.1016/j.jneb.2016.03.011.

Klisowska I, Dąbek A, Zborowska I, Tabin S, Tabin I, Tabin K. Zagrożenia zdrowotne związane z żywieniem dzieci w wieku przedszkolnym. In: Seń M, Dębska G, editors. Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM; 2011.

Sosnowska-Bielicz E, Wrótniak J. Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Lubelski Roczn Pedagog 2011;33:147-65.

Larson N, Story M. A review of snacking patterns among children and adolescents: What are the implications of snacking for weight status? Child Obes 2013;9(2):104-15. doi: 10.1089/chi.2012.0108.

Mazur J, editor. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: IMiD; 2015.

Bednarek M, Bednarz M. Zachowania zdrowotne chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym. Med Ogólna Nauk Zdr 2013;19(3):305-12.

Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia; 2013. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2012-r-,9,7.html (30.01.2017).

Ambroży J, Bester J, Czuchraj W, Dostał K, Dubiel M. Nawyki żywieniowe oraz częstość spożycia wybranych produktów przez dzieci w wieku 10–13 lat zamieszkałe na terenach miejskich i wiejskich. Ann Acad Med Siles 2013;67(4):231-7.

Kozioł-Kozakowska A, Piórecka B, Żwirska J, Jagielski P, Schlegel-Zawadzka M. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym z regionu Krakowa z uwzględnieniem charakterystyki socjoekonomicznej. Probl Hig Epidemiol 2007;88(4):422-7.

Piórecka B, Żwirska J, Kozioł A, Krawczyk A, Schlegel-Zawadzka M. Sposób żywienia i stan odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym w regionie krakowskim. In: Bartnikowska E, editor. Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego, cz. 2. Warszawa: Wyd. SGGW; 2004.

Harton A, Florczak J, Myszkowska-Ryciak J, Gajewska D. Spożycie warzyw i owoców przez dzieci w wieku przedszkolnym. Probl Hig Epidemiol 2015;96(4):732-6.

Wijtzes AI, Jansen W, Jansen PW, Jaddoe VW, Hofman A, Raat H. Maternal educational level and preschool children’s consumption of high-calorie snacks and sugar-containing beverages: Mediation by the family food environment. Prev Med 2013;57:607-12. doi: 10.1016/j.ypmed.2013.08.014.

Pabayo R, Spence JC, Cutumisu N, Casey L, Storey K. Sociodemographic, behavioural and environmental correlates of sweetened beverage consumption among pre-school children. Public Health Nutr 2012;15(8):1338-46. doi: 10.1017/S1368980011003557.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.408

Copyright (c) 2018 Joanna Myszkowska-Ryciak

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/