Effect of pesticides on human health

Marta Grotowska, Katarzyna Janda, Karolina Jakubczyk

Abstract


ABSTRaCT

Pesticides are a large group of biologically active chemicals used in plant protection. There are zoocides that work against pests, herbicides for weed control, bacteriocides against bacteria, and fungicides that eliminate moulds. The use of pesticides in agriculture across the world is increasing with industrial, scientific and technical progress. Despite the effectiveness of these compounds in plant protection, interest in the side effects and health consequences of pesticide use is growing.

This paper reports on the negative impact of pesticides on the human body, particularly the development of tumours in adults, and the impact of pesticides on the foetus and pregnant women. The presence of pesticides in the environment is associated with the occurrence of miscarriages in women, premature births, neural tube defects in children or delay in their development.

Another problem discussed in this paper is the presence of pesticide residues in food, and intoxication with various compounds from this group. Attention is also drawn to alternative products – biopesticides.

The aim of this paper is to show how the use of pesticides in agriculture affects the human body, and what health consequences it entails. The work is a review of the latest scientific publications on pesticides.

Keywords


pesticides; health; glyphosate; human; environment

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Sikorska K, Wędzisz A. Nowoczesne pestycydy – spinosad. Bromat Chem Toksykol 2009;42(2):203-12.

Dobosz B, Jaskólecki H. Pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego. Problemy Ekologii 2007;11(4):187-90.

Wrzosek J, Gworek B, Maciaszek D. Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2009;39:75-88.

Rzeszutek J, Popek S, Matysiak M, Czajka M, Sawicki K, Kruszewski M, et al. Zmiany epigenetyczne spowodowane ekspozycją na pestycydy. Probl Hig Epidemiol 2014;95(3):561-7.

Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie – rosnący problem. Rasearch Laboratories. Greenpeace; 2015. p. 3-53. http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/671146/Raport_Wplyw_pestycydow_na_zdrowie.pdf (3.03.2017).

Niebezpieczna żywność. Chemiczne substancje w żywności UE zaburzające gospodarkę hormonalną. Pesticide Action Network Europe; 2013. p. 1-32.

Żak A. Środki ochrony roślin a zmiany w środowisku naturalnym i ich wpływ na zdrowie człowieka. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016;1(346):155-66.

Kwiatkowska M, Jarosiewicz P, Bukowska B. Glifosat i jego preparaty – toksyczność, narażenie zawodowe i środowiskowe. Med Pr 2013;64(5):717-29.

Sobczak A. Czynniki chemiczne w środowisku zagrażające zdrowiu ludzi. Med Środow 2012;15(1):7-17.

Chevrier J, Eskenazi B, Holland N, Brandman A, Barr D. Effects of exposure to polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides on thyroid function during pregnancy. Am J Epidemiol 2008;168:298-310.

Jurewicz J, Handke W. Zawodowa i środowiskowa ekspozycja na pestycydy a ryzyko wystąpienia wad wrodzonych – przegląd badań epidemiologicznych. Probl Hig Epidemiol 2008;89(3):302-9.

Grosicka-Maciąg E. Biologiczne skutki stresu oksydacyjnego wywołanego działaniem pestycydów. Post Hig Med Dosw 2011;65:357-66.

Sińczuk-Walczak H. Zmiany w układzie nerwowym w następstwie narażenia zawodowego na arsen i związki nieorganiczne arsenu w świetle piśmiennictwa. Med Pr 2009;60(6):519-22.

Piechowicz B, Stawarczyk K, Stawarczyk M. Zagrożenia wynikające ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Bezp Pr Nauk Prakt 2012;3:5-7.

Dobrowolska A. Odmiany roślin transgenicznych Bt a pestycydy – aspekty środowiskowe i zdrowotne. Kosmos, Problem Nauk Biologicznych 2002;51;1(254):99-104.

Goldner W, Sandler D, Yu F, Hoppin J, Kamel F, LeVan T. Pesticide use and thyroid disease among women in the agricultural health study. Am J Epidemiol 2010;171:455-64.

Pyszel A, Wróbel T, Szuba A, Andrzejak R. Wpływ narażenia na metale, benzen, pestycydy i tlenek etylenu na układ krwiotwórczy. Med Pr 2005;56(3):249-55.

Łukasiewicz-Hussain A. Wpływ pestycydów fosforoorganicznych na trzustkę. Med Pr 2011;62(5):543-50.

Marchewka Z, Grzebinoga A. Substancje chemiczne – czynnikami ryzyka nefropatii cukrzycowej. Post Hig Med Dosw 2009;63:592-7.

Thundiyil JG, Stober J, Besbelli N, Pronczuk J. Acute pesticide poisoning: a proposed classification tool. Bull World Health Organ 2008;86(3):205-9.

Sadowska-Rociek A, Cieślik E. Pestycydy nowej generacji – pozostałości w żywności, metody oznaczania i wyzwania analityczne. In: Tarko T, Duda-Chodak A, Witczak M, Najgebauer-Lejko D, editors. Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności. Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności; 2014. p. 215-23. http://www.pttzm.org/attachments/file/monografia__prod.pdf (11.05.2017).

Czaja K, Góralczyk K, Struciński P, Hernik A, Korcz W, Minorczyk M, et al. Biopesticides – towards increased consumer safety in the European Union. Pest Manag Sci 2015;71:3-6.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.403

Copyright (c) 2018 Marta Grotowska, Katarzyna Janda, Karolina Jakubczyk

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/