Necrotizing fasciitis of perianal soft tissue mimicking perianal abscess – a case report

Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Zbigniew Szlosser

Abstract


ABSTRACT

A case of necrotizing fasciitis of perianal soft tissue mimicking perianal abscess is reported. The clinical presentation of this case in terms of extent and course might be considered a mild form of Fournier gangrene. The condition developed in a 65-year-old woman, burdened with no comorbidities, within 5 days, causing necrosis of perianal soft tissue and sepsis. The appearence of local lesions mimicked bilateral perianal abscess. Operative treatment by wide incisions of the affected perianal areas, evacuation of necrotic debris and antibiotic infusions was successful, but required repetition, and closure of the skin defect around the anus and at the buttock required local flap plasty.


Keywords


perianal abscess; necrotizing fasciitis; Fournier gangrene

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Żyluk A. Zakażenia chirurgiczne. In: Żyluk A, editor. Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Warszawa: Medipage; 2016.

Cheng NC, Su YM, Kuo YS, Tai HC, Tang YB. Factors affecting the mortality of necrotizing fasciitis involving the upper extremities. Surg Today 2008;38:1108-13.

Rosen DR, Brown ME, Cologne KG, Ault GT, Strumwasser AM. Long-term follow-up of Fournier’s Gangrene in a tertiary care center. J Surg Res 2016;206(1):175-81. doi: 10.1016/j.jss.2016.06.091.

Bednarek M, Drożdż W. Rzadki przypadek rozleglej martwicy Fourniera w przebiegu ropnia okołoodbytniczego. Przegl Lek 2008;65:410-12.

Gołąb A, Sprogis J, Kaczmarek A, Sikorski A. Zgorzel Fourniera – obserwacja trzynastu chorych. Urol Pol 2001;54:4.

Hohendorff B, Seyler S, Naik M, Biber F, Franke J. Amputation of the hand due to necrotizing fascitis: a case report. Handchir Mikrochir Plast Chir 2015;47:71-4.

Żyluk A, Piotuch B. Rozległa ropowica paciorkowcowa kończyny górnej po otarciu naskórka ręki, powikłana posocznicą – opis przypadku. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol 2015;80:207-13.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.379

Copyright (c) 2018 Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Zbigniew Szlosser

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/