The knowledge of students from eastern Poland on testicular cancer and its prevention

Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Łukasz Musur, Magdalena Prylińska, Alina Deluga, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka

Abstract


Introduction: Testicular cancer is the most common cancer among young men. Research suggests self-examination is a useful tool in the prevention of testicular cancer.

The aim of the study is to evaluate the knowledge of students in eastern Poland on the topic of testicular cancer and how to prevent this.

Materials and methods: A total of 410 male students were recruited from the cities of Lublin and Chełm in eastern Poland. The study was conducted by means of an original diagnostic opinion poll. The study was conducted in 2017.

Results: The age range of respondents was 18–28 years. The average age was 21.24 ±1.43 years. The majority of respondents (46.1%, n = 189) had sufficient knowledge concerning testicular cancer prevention. Only 12.44% of the men declared regular testicular self-examination.

Conclusions: Awareness of testicular cancer in the population of surveyed students is insufficient, which is the main reason for failure to regularly self-examine the testes. Implementation of educational programs and training on the prevention of testicular cancer is required.


Keywords


testicular cancer; testicular self-examination; knowledge; university students

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


National Cancer Institute. Testicular cancer screening (PDQ®). Health professional version. 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65967/ (10.02.2018).

Krajowy Rejestr Nowotworów. Nowotwory złośliwe jądra (C62). http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-jadra-c62/#t (10.12.2018).

Wojciechowska U, Olasek P, Czauderna K, Didkowska J. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014 roku. Warszawa: Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; 2016.

Więckowska B, editor. Proces leczenia w Polsce – analizy i modele. Onkologia. Vol. I. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii; 2015.

American Society of Clinical Oncology. Testicular Cancer. https://www.cancer.net/cancer-types/testicular-cancer (12.11.2020).

Lip SZL, Murchison LED, Cullis PS, Govan L, Carachi R. A meta-analysis of the risk of boys with isolated cryptorchidism developing testicular cancer in later life. Arch Dis Child 2013;98(1):20-6.

Atuhaire C, Byamukama A, Cumber RY, Cumber SN. Knowledge and practice of testicular self-examination among secondary students at Ntare School in Mbarara District, South western Uganda. Pan Afr Med J 2019;33:85.

Wise J. Testicular cancer: symptoms for urgent referral are identified. BMJ 2018;362:k2900.

Kvammen Ø, Myklebust TÅ, Solberg A, Møller B, Klepp OH, Fosså SD, et al. Long-term relative survival after diagnosis of testicular germ cell tumor. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016;25(5):773-80.

Muliira KJ, Nalwanga BP, Muliira SR, Nankinga Z. Knowledge, perceived risk, and barriers to testicular self-examination among male university students in Uganda. J Mens Health 2012;9(1):36-44.

American Cancer Society. Testicular Cancer Overview. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003079-pdf.pdf (15.02.2018).

Odważni wygrywają. Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz profilaktyki raka jądra. http://odwazni.com/ (10.02.2018).

Kampania Fundacji Kapitan Światełko. Movember Polska. http://www.movember.org.pl/ (10.02.2018).

Kampania społeczna #łapjaja. http://www.lapjaja.pl/ (10.02.2018).

Kurowska K, Kowalczyk E. Poczucie koherencji (SOC) a wsparcie społeczne u osób z rozpoznaniem raka jajnika i jądra. Probl Pielęg 2011;19(3):329-34.

Radwan-Röhrenschef P, Lewandowska K, Skorupa W, Sosnowski R, Demkow T, Kuś J. Przerzuty raka jądra do płuc – opis trzech przypadków. Post Nauk Med 2016;29(1):16-21.

Baran M, Walewska E, Binko K, Ścisło L, Szczepanik AM, Czupryna A. Wiedza młodych mężczyzn o raku jądra. Probl Pielęg 2014;22(1):1-5.

Kędra E, Pyśk A. Poziom wiedzy mężczyzn na temat raka jądra. Puls Uczelni 2015;9(1):13-6.

Pietraszek A, Brzozowska J, Charzyńska-Gula M, Łuczyk M, Stanisławek A, Łuczyk R. Zapotrzebowanie na edukację z zakresu profilaktyki nowotworu jądra w grupie młodych mężczyzn – badania wstępne. J Educ Health Sport 2015;5(7):521-32.

Piróg M, Padała O, Podgórniak M, Putowski M, Sadowska M, Wdowiak A. The awareness of testicular cancer among young males in the Lubelskie Region. Pielęniarstwo XXI Wieku 2016;2(55):18-25.

Nowicki GJ, Ślusarska B, Bartoszek A, Kocka K, Łuczyk M, Szadowska--Szlachetka Z, et al. The frequency of the self-examination of testicles among men in selected socio-demographic conditions. Med Sci Pulse 2017;11(3):10-4.

Sugajska A, Dudkiewicz M, Szmit M, Jankowski R, Ciesak R, Wołyniec M, et al. Testicular cancer risk incidence in young men. Nowotwory J Oncol 2020;70(6):230-5.

Peltzer K, Pengpid S. Knowledge, attitudes and practice of testicular self--examination among male university students from Bangladesh, Madagascar, Singapore, South Africa and Turkey. Asian Pac J Cancer Prev 2015;16(11):4741-3.

Ugwumba FO, Ekwueme OEC, Okoh AD. Testicular cancer and testicular self-examination; knowledge, attitudes and practice in final year medical students in Nigeria. Asian Pac J Cancer Prev 2016;17(11):4999-5003.

Özbaş A, Çavdar İ, Fındık ÜY, Akyüz N. Inadequate knowledge levels of Turkish male university students about testicular self-examination. Asian Pac J Cancer Prev 2011;12(4):919-22.

Ramim T, Mousavi SQ, Rosatmnia L, Bazyar A, Ghanbari V. Student knowledge of testicular cancer and self-examination in a medical sciences university in Iran. Basic Clin Cancer Res 2014;6(3):7-11.

Öztürk Ç, Fleer J, Hoekstra HJ, Hoekstra-Weebers JEHM. Delay in diagnosis of testicular cancer; a need for awareness programs. PLoS One 2015;10(11):e0141244. doi: 10.1371/journal.pone.0141244.

Roy RK, Casson K. Attitudes toward testicular cancer and self-examination among Northern Irish males. Am J Mens Health 2017;11(2):253-61.

Fadich A, Giorgianni SJ, Rovito MJ, Pecchia GA, Bonhomme JJ, Adams WB, et al. USPSTF testicular examination nomination-self-examinations and examinations in a clinical setting. Am J Mens Health 2018;12(5):1510-6.

Saab MM, Landers M, Hegarty J. Testicular cancer awareness and screening practices: a systematic review. Oncol Nurs Forum 2016;43(1):E8-23.

Umeh K, Chadwick R. Early detection of testicular cancer: revisiting the role of self-efficacy in testicular self-examination among young asymptomatic males. J Behav Med 2016;39(1):151-60.

Chmielarczyk W, Galicka M, Wojtaszczyk K. Refleksje na temat perspektywy edukacji onko-logicznej w Polsce. Nowotwory J Oncol 2011;61(2):178-80.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.359

Copyright (c) 2021 Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Łukasz Musur, Magdalena Młynarska, Alina Deluga, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/