Perception of family relationships and depressiveness in young people from families of different types

Ewa Radoń, Agnieszka Samochowiec

Abstract


Introduction: The aim of the study was to determine the relationship between the perception of family relations and the severity of depression in young people in late adolescence, taking into account the type of family in which they are raised.

Materials and methods: The study involved 120 young people, aged 17–20 years from complete and incomplete (single-parent) families. Applied research tools included a socio-demographic questionnaire, Plopa’s Family Relations Questionnaire, and the Beck Depression Inventory.

Results: Performed statistical analyses revealed differences between adolescents raised in complete and incomplete families in terms of their perception of certain family relationships (communication, cohesion, autonomy and identity) and the severity of depression. They also confirmed negative correlations between these variables in subjects from both types of families, except for the identity dimension in the group of adolescents from single-parent families.

Conclusions: The perception of family relations is more positive in adolescents raised in complete families, who also exhibit lower depressiveness than their peers from incomplete families. In both groups, low quality communication, cohesion and autonomy in the family are accompanied by a greater severity of depressive symptoms. These findings are consistent with the concept that characteristics of the family environment constitute either a significant protective factor or promote the onset of depression in adolescents, and can be used in practice when designing prevention and psychoeducational programmes focused on promoting proper relations in the family system, especially if the family is incomplete.


Keywords


adolescence; depressiveness; complete family; incomplete family; family relationships

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Braun-Gałkowska M. Psychologia domowa. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne; 1990.

Janicka I, Liberska H, editors. Psychologia rodziny. Warszawa: PWN; 2014.

Plopa M. Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: Wyd. EUHE; 2005.

Greszta E. Depresja wieku dorastania. Zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci. Warszawa: Wyd. SWPS Academica; 2006.

Hammen C. Depresja. Gdańsk: GWP; 2006.

Brown SL. Family structure transitions and adolescent well-being. Demo­graphy 2006;43(3);447-61.

Cavanaugh SE. Family structure history and adolescent adjustment. J Family Issues 2008;29:944-80.

Bomba J, Modrzejewska R. Prospektywne badanie dynamiki depresji u młodzieży w późnej fazie dorastania. Psychiatr Pol 2006;4:695-706.

Bomba J. Depresja młodzieńcza. In: Namysłowska I, editor. Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PWZL; 2004. p. 266-79.

Rabe-Jabłońska J. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. In: Namysłowska I, editor. Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL; 2004. p. 324-35.

Pużyński S, Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Kraków: Wyd. Med. Vesalius i Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2000.

Link-Dratkowska E. Depresja dzieci i młodzieży – podejście poznawczo-behawioralne. Teoria i terapia. Psychiatria 2011;8(3):84-90.

Rabe-Jabłońska J. Depresja u dzieci i młodzieży. Aktualne poglądy na etiologię, diagnozowanie, przebieg i leczenie. Psychiatr Psychol Klin Dzieci Młodzieży 2001;1:7-25.

Namysłowska I, Bronowska Z. Leczenie zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży. Psychiatr Psychol Klin Dzieci Młodzieży 2000;1:45-57.

Radziwiłowicz W, Szadziszewska B, Sulska E. Depresja młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny. In: Radziwiłłowicz W, Sumiła A, editors. Psychopatologia okresu dorastania: wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2006. p. 123-74.

Carr A. Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk: GWP; 2004.

Kendall PC. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne dla praktyków i rodziców. Gdańsk: GWP; 2004.

Trzęsowska-Greszta E, Sikora R, Kopeć WM. Typ relacji w rodzinie a ryzyko depresji w fazie dorastania – w ujęciu teorii systemowej rodzin. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides Et Ratio 2014;3(19):186-203.

Plopa M, Połomski P. Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersja dla młodzieży. Warszawa: Wyd. Vizja Press & IT; 2010.

Radziwiłłowicz W. Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2011.

Parnowski T, Jernajczyk W. Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne (ocena pilotażowa). Psychiatr Pol 1977;11:417-25.

Pużyński S. Choroby afektywne nawracające. In: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J, Psychiatria. Tom II. Wrocław: Urban & Partner; 2002. p. 343-415.

Jodłowska M. Obraz rodziny w opiniach dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Komunikat z badań. Roczniki Socjologii Rodziny 1999;11:183-95.

Walęcka-Matyja K. Zachowania społeczne młodzieży a uwarunkowania rodzinne i osobowościowe. Łódź:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2009.

de Barbaro B, editor. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ; 1999.

Grochocińska R. Specyficzna problematyka życia rodziny rozbitej. In: Rostowska T, Rostowski J, editors. Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia. Łódź: WSI; 2002. p. 73-83.

Bardziejewska M. Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków. In: Brzezińska AI, editor.

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP; 2005. p. 345-77.

Dyczewski L. Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin: Wyd. Towarzystwa Naukowego KUL; 1994.

Obuchowska I. Adolescencja. In: Harwas-Napierała B, Trempała J, editors. Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Warszawa: PWN; 2000. p. 163-97.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.336

Copyright (c) 2017 Ewa Radoń, Agnieszka Samochowiec

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/