Styles of coping with stress among paramedics and paramedic students

Sylwia Jałtuszewska, Monika Rut, Andrzej Rut, Kazimiera Hebel

Abstract


Introduction: Styles of coping with stress have preoccupied psychologists for several years, but also scientists representing other disciplines, particularly medicine, pedagogics and socio­logy. Employees of the State Emergency Medical Services are particularly exposed to emotional and physical stress. Paramedic students are trained in simulation rooms where they learn how to make rational decisions and receive occupational training in a real-life setting reflecting normal conditions of their future work. Certainly, all of these factors in combination give future paramedics an understanding of their profession.

The aim of the study was to evaluate styles of coping with stress and the level of exposure to stress among professionally active paramedics and paramedic students.

Materials and methods: The level of exposure to stress was evaluated with the PSS-10 test, and styles of coping with stress were identified using the CISS questionnaire.


Results: The study group involved 87 (100%) respondents, of whom 29 (33.33%) were paramedics working in the State Medical Rescue System, 29 (33%) were first-degree paramedic students of the Pomeranian Academy in Słupsk, and 29 (33%) were paramedic students of the 2-year course at the Private School for Adults and Adolescents. The mean age of respondents was 29.91 (SD = 7.75). In relation to stress coping styles the highest mean scores were found for the task-oriented style. Among the professionally active paramedics work experience significantly influenced the level of stress and stress management styles (p = 0.0000).

Conclusions: The task-oriented style of coping with stress predominated among paramedic students and professionally active paramedics.


Keywords


paramedic; student; style; stress

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Steciwko A, Mastalerz-Migas A. Definicja stresu oraz wpływ przewlekłych sytuacji stresowych na stan zdrowia człowieka. In: Rola psychologa i psychiatry w radzeniu sobie ze stresem przewlekłym. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner; 2012. p. 14-8.

Heszen-Niejodek I. Konteksty stresu psychologicznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 2002. p. 22-4.

Grygorczuk A. Pojęcie stresu w medycynie i psychologii. Psychiatria 2008;5:111-5.

Steciwko A, Mastalerz-Migas A. Definicja stresu oraz wpływ przewlekłych sytuacji stresowych na stan zdrowia człowieka. In: Stres oraz wypalenie zawodowe. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner; 2012. p. 5.

Heszen I. Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2014.

Ogińska-Bulik N, Kaflik-Pieróg M. Stres zawodowy w służbach ratowniczych. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; 2007. p. 37-8.

Strelau J, Jaworowska A, Wrześniewski K., Szczepaniak P. Podręcznik CiSS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2005.

Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2009.

Hornowska E. Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Scholar; 2007. p. 136.

Nowakowska K, Jabłkowska-Górecka K, Borkowska A. Style radzenia sobie ze stresem i zespół wypalenia zawodowego u studentów ratownictwa medycznego i ratowników medycznych. Psychiatr Psychol Klin 2009;9(4):242-8.

Ślusarska B, Nowicki G, Jędrzejewicz D. Poziom odczuwanego stresu i czynniki stresogenne na stanowisku pracy ratownika medycznego. Pielęg XXI w 2014;1(46):11-8.

Bartczak M, Bartczak M. Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem u ratowników medycznych i studentów ratownictwa medycznego. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Nauki o Edukcaji 2009;5:7-17.

Chang EM, Bidewell JW, Hungtington AD, Daly J, Johnson A, Wilson H, et. al. A survey of role stress, coping and health in Australian and New Zealand hospital nurses. Int J Nurs Stud 2007;44(8):1354-62.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.331

Copyright (c) 2017 Sylwia Jałtuszewska, Monika Rut, Andrzej Rut, Kazimiera Hebel

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/