Evaluation of the effectiveness of selected physiotherapy treatments in patients with degenerative disease of the knee joint

Żaneta Ciosek, Aleksandra Szylińska, Łukasz Kopacz, Karolina Kot, Iwona Rotter

Abstract


Introduction: Knee osteoarthritis is one of the most common disorders of the musculoskeletal system. This is a chronic and progressive disease. The symptoms of gonarthritis are the pain in the anterior or medial part of the knee, oedema and the limited range of motion.

The aim of the study was to compare the effectiveness between ultrasound method applied separately and in conjunction with transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with pain syndrome and lower range of motion, which were caused by degenerative disease of the knee joint.

Materials and methods: The study group included 84 patients with gonarthritis. The symptoms of the disease were chronic knee pain and mobility limitation of the knee joint. The patients were randomly divided into two groups of 42 participants. In the first group, the patients (23 female and 19 male) had 10 sessions of transcutaneous electrical nerve stimulation and 10 ultrasound therapy sessions. In the second group, the participants (25 female and 17 male) underwent 10 ultrasound therapy sessions. Before and after researches in both groups measurement of the mobility of the knee joint and questionnaire about pain syndrome (VAS scale) was done.

Results: We observed better effects of therapy in the group of patients who were subjected to transcutaneous electrical nerve stimulation in conjunction with ultrasound therapy than in the group of participants who underwent only ultrasound therapy. We found statistically significant differences in the range of mobility in flexion as well as extension, and in the intensity of pain. There were no statistically significant differences between women and men in both groups.

Conclusions: The use of transcutaneous electrical nerve stimulation in conjunction with ultrasound therapy has better effects in the rehabilitation of patients with knee osteoarthritis than the use of ultrasound therapy. The sex of the patients has no influence on the treatment’s effectiveness.


Keywords


pain; knee joint; osteoarthritis

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Montrull HL. Structure and secretory activity of cultured chondrocytes from patients with osteoarthritis. Biocell 2005;29(2):163-7.

Pop T, Hamerla K, Przysada G. Czynniki wpływające na redukcję bólu u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Prz Med Uniw Rzesz 2007;4:335-45.

Trybulec B, Barłowska-Trybulec M, Manko G. Terapia manualna w zmianach zwrodnieniowych stawów kolanowych – przegląd techniki. Rehabil Prakt 2011;4:42-4.

Sierakowska M. Ocena jakości życia pacjentów. Reumatologia 2006;44:298-301.

Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JWW, Dieppe P, et al. Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Aktualne zalecenia European Laegue Against Rheumatism. Med Prakt 2004;3:95-104.

Liana R, Chudański M, Ponikowska I. Prądy TENS, Traberta oraz Kotsa w terapii fizykalnej. Baln Pol 2008;50(1):5-12.

Pyszora A, Kujawa J. Elektroterapia bólu. Pol Med Paliatywna 2003;3:167-73.

Grubisić F, Grazio S, Jajić Z, Nemcić T. Therapeutic ultrasound in chronic low back pain treatment. Reumatizam 2006;53(1):18-21.

Miłowska K. Ultradźwięki – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii sonodynamicznej. Post Hig Med Dośw 2007;61:338-49.

Zembaty A. Kinezyterapia. Kraków: Firma Handlowo-Usługowa „Kasper”; 2002.

Kilar JZ, Lizis P. Leczenie ruchem. Część I: Badanie narządu ruchu w rehabilitacji. Kraków: Firma Handlowo-Usługowa „Kasper”; 2002.

Jaźwa P, Trojan G, Jaźwa M, Rojek A. Ocena wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Young Sport Sci Ukraine 2011;3:325-8.

Kędzierski T, Stańczak K, Gworys K, Gasztych J, Sibiński M, Kujawa J. Ocena porównawcza bezpośredniej skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizjoterapii u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Doniesienie wstępne. Ortop Traumatol Rehabil 2012;6(6);14:537-44. doi: 10.5604/15093492.1024718.

Baumgart M, Kapsa A, Weber-Rajek M, Radzimińska A, Szyper S, Szpinda M, et al. Ocena skuteczności różnych form elektroterapii w leczeniu objawów zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych. J Educ Health Sport 2016;6(5):131-8. doi: 10.5281/zenodo.51333.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.321

Copyright (c) 2017 Żaneta Ciosek, Aleksandra Szylińska, Łukasz Kopacz, Karolina Kot, Iwona Rotter

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/