Śmiertelne zatrucie solą kuchenną – opis przypadku

Barbara Potocka-Banaś, Sławomir Majdanik, Tomasz Banaś, Krzysztof Borowiak

Abstract


Wstęp: Sól kuchenna (NaCl) jest związkiem chemicznym powszechnie wykorzystywanym zarówno w życiu codziennym, jak i w określonych procedurach medycznych.

Opis przypadku: W pracy przedstawiono opiniowany pod kątem popełnienia błędu lekarskiego przypadek niezamierzonego śmiertelnego zatrucia roztworem soli kuchennej, które było następstwem niefachowo udzielanej pomocy przedmedycznej osobie po podjętej przez nią próbie samobójczej (spożycie leków). W konsekwencji wypicia przez 34-letnią kobietę ok. 10 szklanek wody ze znaczną ilością soli i braku późniejszych wymiotów najpierw doszło do ciężkich zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej (ostra hipernatremia), anastępnie wystąpiły mnogie krwiaki wewnątrzczaszkowe prowadzące ostatecznie do zgonu.

Wniosek: Opisany przypadek wskazuje na wciąż istniejący brak należytej świadomości w kwestii przyczyn i następstw ostrych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, jakie mogą być skutkiem błędnych prób leczenia ostrych zatruć.


Keywords


chlorek sodu; zatrucie; hipernatremia; zaburzenia wodno-elektrolitowe

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ofran Y, Lavi D, Opher D, Weiss TA, Elinav E. Fatal voluntary salt intake resulting in the highest ever documented sodium plasma level in adults (255 mmol L–1): a disorder inked to female gender and psychia­tric disorders. J Intern Med 2004;256(6):525-8. doi: 10.1111/j.1365-2796.2004.01411.x.

Ward DJ. Fatal hypernatremia after a saline emetic. Br Med J 1963;2:432.

Casavant MJ, Fitch JA. Fatal hypernatremia from saltwater used as an emetic. J Toxicol Clin Toxicol 2003;41(6):861-3.

Türk EE, Schulz F, Koops E, Gehl A, Tsokos M. Fatal hypernatremia after using salt as an emetic – report of three autopsy cases. Leg Med (Tokyo) 2005;7(1):47-50. doi: 10.1016/j.legalmed.2004.06.005.

Furukawa S, Takaya A, Nakagawa T, Sakaguchi I, Nishi K. Fatal hypernatremia due to drinking a large quantity of shoyu (Japanese soy sauce). J Forensic Leg Med 2011;18(2):91-2. doi: 10.1016/j.jflm.2010.11.011.

Addleman M, Pollard A, Grossman RF. Survival after severe hypernatremia due to salt ingestion by an adult. Am J Med 1985;78(1):176-8.

Yamazaki M, Terada M, Mitsukuni Y, Matoba R. An autopsy case of salt poisoning from drinking a large quantity of shoyu (Japanese soy sauce). Leg Med (Tokyo) 2000;2(2):84-7.

Wiśniewski M., Waldman W., Sein Anand J. Jatrogenna hipernatremia – opis dwóch przypadków. Przegl Lek 2011;68(8):557-9.

Adrogué HJ, Madias NE. Hypernatremia. N Engl J Med 2000;342(20):149-9. doi: 10.1056/NEJM200005183422006.

Aiyagari V, Deibert E, Diringer MH. Hypernatremia in the neurologic intensive care unit: how high is too high? J Crit

care 2006;21(2):163-72. doi: 10.1016/j.jcrc.2005.10.002.

Liamis G, Haralampos J, Elisaf M. A review of drug induced hypernatraemia. NDT Plus 2009;2(5):339-46. doi: 10.1093/ndtplus/sfp085.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.298

Copyright (c) 2017 Barbara Potocka-Banaś, Sławomir Majdanik, Tomasz Banaś, Krzysztof Borowiak

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/