The authority of the nurse as an educator

Danuta Kunecka, Barbara Musiał

Abstract


Introduction: Actions taken by nurses within the boundaries of their professional duties, aimed at the successful education of patients, should have a significant impact on both the attitudes and beliefs of this particular audience. The authority of an educator might have a decisive influence on the success of this process. Given the complexity of the problem of authority, the primary goal of this paper is to analyze and evaluate the authority of nursing personnel as educators of patients with renal disorders.

The aim of the study was to analyze and evaluate the nursing staff’s authority as educators based on the opinions of patients with kidney disease, while taking into account the complexity of the issue of authority.

Materials and methods: The authors’ survey questionnaire was the main research tool. The study involved 255 people – patients in selected health care centres with renal care in Poland.

Results and conclusions: The study confirmed the hypothesis assumed in the introduction, which is also its final conclusion: most respondents agreed that nurses taking care of renal patients possess significant authority as educators, which largely influences patients’ satisfaction with the care provided to them.


Keywords


nurse–patient relations; nephrology patient; patient’s education; occupational status; health care satisfaction

Full Text:

PDF

References


Górski A. Służba i szacunek. http://www.artur-gorski.waw.pl/wp-content/uploads/2010/06/Autorytet-s%C5%82u%C5%BCba-i-szacunek.doc (7.12.2016).

Wroczyński K. Autorytet. In: Krąpiec MA, editor. Powszechna Encyklopedia Filozofii. Vol. 1. Lublin: PTTzA; 2000. p. 425.

Lenartowicz H. Autorytet. In: Widomska-Czekajska T, Górajek-Jóźwik J, editors. Przewodnik encyklopedyczny dla pielęgniarek. Warszawa: PZWL; 1996. p. 30.

Słownik Języka Polskiego. http://sjp.pl/autorytet (7.10.2016).

Encyclopedia PWN. http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/autorytet.html (7.10.2016).

Bołdys A, Foik H. Wpływ autorytetu rodziców na wychowanie dzieci. http://www.sportosporto.pl/Obrazy/Naucza/8.pdf (7.10.2016).

Olechnicki K, Załęcki P. Słownik socjologiczny. Toruń: Graffitti; 2002. p. 25.

Wielka Encyklopedia PWN. Vol. 2. Warszawa: PWN; 2001. p. 541.

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP; 2013. p. 192-203.

Jacko JF. Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna. In: Maliszewski W, editor. Komunikacja społeczna, a wartości w edukacji. T. I. Toruń: Wyd. A. Marszałek; 2007. p. 130-47.

Socjoekoteka.bloog. http://socjoekoteka.bloog.pl/id,3369575,title,Auto­rytet,index.html?ticaid=6d784 (7.10.2016).

Girzelska J, Kościołek A, Mianowana V, Cuber T, Wąsik A. Funkcja edukacyjna pielęgniarki wobec pacjentów przebywających na oddziale chirurgicznym. Probl Pielęg 2010;18(4):420-28.

Hermann M. Wzory i autorytety Polaków. Komunikat z badań CBOS 2009. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_134_09 (7.10.2016).

Łukasz-Paluch K, Franek GA. Wzory osobowe – wciąż niedoceniane źródło refleksji, inspiracji i dumy. Probl Pielęg 2010;18(1):66-71.

Franek G, Budka M, Grzywna T, Łukasz-Paluch K. Wzory osobowe pielęgniarek w procesie kształcenia postaw etycznych. Probl Pielęg 2008;16(1-2):94-9.

Olbrycht K. O roli przykładu, wzoru, autorytetu mistrza w wychowaniu osobowym. Toruń: Wyd. A. Marszałek; 2007. p. 48.

Niedźwiecka A, Nowicki M, Tkaczyk M. Oczekiwania chorego dializowanego wobec zespołu pielęgniarskiego w stacji dializ. Pol Merkur Lekarski 2009;26(154):311-5.

Dzwonkowska S. Pielęgniarstwo a jakość życia pacjenta. Pielęg Położn 2000;5:24-6.

Kamińska E. Zdaniem Przewodniczącej Rady. Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu. http://www.oipip-poznan.pl/index.php?modul=b56_6_1 (7.10.2016).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.290

Copyright (c) 2017

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/