Analiza wpływu wybranych praktyk szpitalnych na wyłączne karmienie piersią

Dorota Ćwiek, Katarzyna Przeradzka, Marta Stanisz, Agnieszka Kardziejonek, Dorota Fryc, Katarzyna Szymoniak

Abstract


Wstęp: Karmienie piersią jest optymalnym sposobem żywienia dzieci w pierwszym okresie ich życia. Prawidłowe postę- powanie w laktacji jest podstawą właściwego jej rozpoczęcia oraz skutecznego karmienia, które będzie odpowiednio długo kontynuowane. Ogromny wpływ na proces laktacji ma wiele czynników, m.in. rodzaj porodu, przebieg porodu, procedury i praktyki szpitalne takie jak odśluzowanie, kontakt skóra do skóry, dokarmianie dziecka, kompetentna pomoc personelu. Celem pracy była analiza wpływu wybranych procedur związanych z porodem i opieką po porodzie oraz praktyk szpitalnych na proces laktacji.

Materiały i metody: Badaniem objęto 145 kobiet, które urodziły dziecko w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie mieszczącej się w Policach, w województwie zachodniopomorskim. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, za pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.

Wnioski: 1. Niektóre praktyki szpitalne, takie jak odśluzowanie, krótki kontakt skóra do skóry po cięciu cesarskim i dokarmianie noworodków za pomocą butelki, wpływały negatywnie na zachowanie laktacji. 2. Dokarmianie noworodków za pomocą butelki stanowiło częstą praktykę szpitalną. Jako procedura wpływająca negatywnie na laktację, powinna być zastąpiona dokarmianiem w sposób alternatywny tyko w uzasadnionych przypadkach. 3. Większość pacjentek, które otrzymały pomoc w czasie laktacji, karmiły noworodka wyłącznie piersią. Kompetentna pomoc w rozpoczęciu i utrzymaniu laktacji jest obowiązkiem personelu medycznego, dlatego istnieje konieczność stałego doskonalenia oraz ciągła potrzeba modyfikacji praktyk szpitalnych korzystnie wpływających na laktację.


Keywords


laktacja; karmienie piersią; procedury szpitalne

Full Text:

PDF

References


Nehring-Gugulska M. Standardy postępowania w laktacji. Standardy Med 2005;2(5):1939.

Małańczuk D, Woźniak P, Gulczyńska E, Rudnicka B, Wrońska B, Krasomski G. Ocena wdrażania standardu opieki okołoporodowej w aspekcie ,,10 kroków do udanego karmienia piersią”. Gin Pol Med Project 2014; 2(32):43-53.

Zgórecka E, Stolarczyk A, Socha P, Piotrowska-Jastrzębska J, Socha J. Rodzaje mleka i przetwory mleczne w diecie niemowląt z wybranych ośrodków Polski Centralnej i Wschodniej. Pediatr Pol 2007;82(9):690-749.

Woś H, Gawęda A. Przyczyny rezygnacji z karmienia naturalnego dzieci z terenu Górnego Śląska. Nowa Pediat 2007;3:54-9.

Gebuza G, Kaźmierczak M, Gierszewska M, Michalska E. Problemy kobiet w połogu i ich przyczyny. Perinatol Neonatol Ginek 2010;7(5/6):290-5.

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Warszawa: Wyd. Medycyna Praktyczna; 2012.

Kiełbratowska B, Preis K. Opieka położnicza po cięciu cesarskim wspierająca karmienie piersią. Ginek Położ 2007;2(2):56.

Ulman-Włodarz I, Mucha A, Kwiatkowska E. Karmienie naturalne po przebytym porodzie rodzinnym. Klin Perin Ginek 2004:74-8.

Prior E, Santhakumaran S, Gale C, Philipps LH, Modi N, Hyde MJ. 13 Breastfeeding after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of world literature. Am J Clin Nutr 2012;24(3):293-302.

Hill PD, Aldag JC, Demitras H, Naeem V, Parker NP, Zinaman MJ, et al. Association of serum prolactin and oxytocin with milk production in mothers of preterm and term infants. Biol Res Nurs 2009;10(4): 340-9.

Elliot-Carter N, Harper J. Keeping mothers and newborns together after cesarean: how one hospital made the change. Nurs Womens Health 2012;16(4):290-5.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.264

Copyright (c) 2016 Dorota Ćwiek, Katarzyna Przeradzka, Marta Stanisz, Agnieszka Kardziejonek, Dorota Fryc, Katarzyna Szymoniak

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/