Knowledge about bone marrow and its transplant among secondary school students

Weronika Wolińska, Iwona Ewa Karpeta-Pawlak, Artur Kotwas, Marta Bażydło, Beata Karakiewicz

Abstract


Introduction: The society has insufficient knowledge about bone marrow, which results in the fear of registration in the database of potential bone marrow donors. Better education in the field of bone marrow can help to attract more donors and create better prospects for patients who require transplant.

The aim of this study was to assess the level of knowledge of high school students on bone marrow and its transplantation, and to determine the effectiveness of educational workshops to increase knowledge among high school students.

Materials and methods: The study was conducted in the city of Szczecin, among students of randomly selected secondary schools. The study involved 402 students – 273 females (67.91%) and 129 males (32.09%). A diagnostic questionnaire-based survey was carried out. A specially designed original 23-question survey was used, and it included questions about bone marrow and other issues. Under the project educational workshops were also organized in order to compare the level of knowledge before and after the workshop. The results were statistically analyzed in PQStat.

Results: Respondents gave the most accurate answers to questions related to the definition and function of bone marrow, which could be linked with information acquired during biology lessons. The correct answer to the question concerning the anonymity and free of charge intervention of bone marrow transplantation was provided by 302 (75.50%) respondents. However, respondents did not know particulars about the procedure for collecting stem cells.

Conclusions: The study demonstrated that secondary school students know very little about bone marrow and its transplant. Secondary schools can provide basic knowledge about bone marrow during biology lessons. Students do not have knowledge about the procedure in which bone marrow is collected because of the lack of access to this information and the fact that this issue is not covered by the secondary school curriculum.


Keywords


bone morrow; knowledge; education

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Styczyński J. Bezpieczeństwo dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Hematologia 2012;3(1):58-65.

Fundacja DKMS. https://www.dkms.pl/pl (7.03.2017).

Kopeć-Szlęzak J. Krwiotwórcza komórka macierzysta w niszy szpikowej. J Transf Med 2011;4(3):129-35.

Zaucha JM, Taszner M, Baran W, Knopińska-Posłuszny W, Hellmann A. Znaczenie transplantacji szpiku w leczeniu chorych z ostrą białaczką szpikową. Ann Acad Med Gedan 2006;36:211-23.

Hołowiecki J. Bone marrow and blood cell transplantation activity in Poland. Acta Haematol Pol 1997;28(Suppl 2):154-63.

Zembala M. Zasady pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek do transplantacji w ujęciu Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Kardiochir Torakochir Pol 2009;6(4):407-11.

Markiewicz M, Kyrcz-Krzemień S. Allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych: stan obecny i perspektywy rozwoju. Post Nauk Med 2011;24(6):479-85.

Marosz-Rudnicka A, Mika-Witkowska R, Graczyk-Pol E, Długokęcka A, Rogatko-Koroś M, Nowak J.

Immunogenetyczny dobór dawców allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. Hematologia 2012;3(3):211-20.

Rowiński W, Wałaszewski J. Etyczno-prawne problemy przeszczepiania narządów. Med Dypl 1995;4(4):17-20.

Majchrowicz B. Moralne problemy transplantacji. Acta Med Premisliensia 2010;33:93-6.

Gościniak M, Wójta-Kempa M. Wiedza i postawy studentów wrocławskich uczelni na temat transplantacji szpiku kostnego. Piel Zdr Publ 2011;1(1):27-34.

Makara-Studzińska M, Celiński R. Poziom wiedzy pielęgniarek na temat medycyny transplantacyjnej. Zdrow Publiczne 2009;119(4):408-13.

Radunz S, Juntermanns B, Heuer M, Frühauf NR, Paul A, Kaiser GM. The effect of education on the attitude of medical students towards organ donation. Ann Transplant 2012;17(1):140-4.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.254

Copyright (c) 2017 Weronika Wolińska, Iwona Ewa Karpeta-Pawlak, Artur Kotwas, Marta Bażydło, Beata Karakiewicz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/