The role of physical activity in patients with end stage renal disease

Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Gębska, Marek Myślak, Ewelina Żyżniewska-Banaszak, Monika Stecko

Abstract


Constant improvements in treatment options for end stage renal disease leads to increasing numbers of patients qualified for renal transplantation. The best results are obtained with pre-emptive transplantation allowing avoidance of dialysis. The most common cause of death in patients awaiting kidney transplantation is cardiovascular disease. Every second dialysis death is a consequence of cardiovascular disease. Hypertension, atherosclerosis, hyperlipidemia and obesity are commonly diagnosed. Numerous scientific studies confirm the positive effects of physical activity on reducing the risk of death from cardiovascular incident. The recommendation of moderate activity (adjusted to the ability of the patient) would improve the functioning of patients, and would have a substantial impact on the self-reported quality of life.


Keywords


end stage renal disease; physical activity; rehabilitation; physiotherapy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Lewandowska D, Hermanowicz M, Przygoda J, Podobińska J, Walczyk J. Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie. Poltransplant 2014;1(22): 22-37.

Dąbrowski P, Olszanecka-Glinianowicz M, Chudek J. Żywienie w przewlekłej chorobie nerek. Endokrynol Otyłość 2011;7(4):229-37.

Rutkowski B. Wyprzedzające przeszczepienie nerek – najlepsza metoda leczenia nerkozastępczego. Przew Lek 2012;1:50-3.

Małyszko J. Przewlekła niewydolność nerek – problem tylko nefrologów? Chor Serca Naczyń 2005;2(2):78-83.

Gołębiowski T, Weyde W, Kusztal M, Szymczak M, Madziarska K, Penar J, et al. Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji chorych dializowanych. Postępy Hig Med Dośw (online) 2009;63:13-22.

Duława J, Ramos P. Rola wysiłku fizycznego w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego u chorych dializowanych. Probl Lek 2006,45(3):245-6.

Kunicki R. Nefrologia i leczenie nerkozastępcze. Praktyczny przewodnik. Gdańsk: Via Medica; 2013.

Durlik M, Klinger M. Chory dializowany jako biorca przeszczepu. Forum Nefrol 2010;3(3):201-11.

Walczyk J, Hermanowicz H, Antoszkiewicz K, Wysocka M, Przygoda J, Czerwiński J. Rejestr przeszczepień narządów. Poltransplant 2016;1(24):35-40.

Cichocka A, Lelonek M. Niewydolność serca po przeszczepie nerek – część I. Epidemiologia, czynniki ryzyka, patomechanizmy. Folia Cardiol 2011;6(2):117-26.

Fazelzadeh A, Mehdizadeh MA, Raiss-Jalali GA. Predictors of cardiovascular events and associated mortality of kidney transplant recipients. Transplant Proc 2006;38(2):509-11. doi: 10.1016/j.transproceed.2006.02.004.

Stoumpos S, Jardine AG, Mark PB. Cardiovascular morbidity and mortality after kidney transplantation. Transpl Int 2015;28(1):10-21. doi.10.111/tri.12413.

Mosconi G, Cuna V, Tonioli M, Totti V, Roi GS, Sarto P, et al. Physical activity in solid organ transplant recipients: preliminary results of the Italian project. Kidney Blood Press Res 2014;39(2-3):220-7. doi: 10.1159/000355800.

Krawczyk J, Wojciechowski J, Błaszczyk J, Błaszczyk-Suszyńska J. Wpływ treningu na stołach rehabilitacyjno-kondycyjnych na wybrane parametry gospodarki tłuszczowo-węglowodanowej. Pol Merkur Lekarski 2010;28(163):33-6.

Cupisti A, D’Alessandro C, Fumagalli G, Vigo V, Meola M, Cianchi C, et al. Nutrition and physical activity in CKD patients. Kidney Blood Press Res 2014;39(2-3):107-13. doi: 10.1159/000355784.

Chojak-Fijałka K, Smoleński O. Rehabilitacja ruchowa chorych przewlekle hemodializowanych – wyniki badań własnych. Now Lek 2005;45(3):247-56.

Van Heuvelen MJ, Kempen GI, Brouwer WH, de Geef MH. Physical fitness related to disability in older persons. Gerontology 2000;46(6):333-41.

Reimer J, Franke GH, Lutkes P, Kohle M, Gerken G, Philipp T, et al. Quality of life in patients before and after kidney transplantation. Psychotother Psychosom Med Psychol 2002;52(1):16-23. doi: 10.1055/s-2002-19662.

Lentine KL, Rocca-Rey LA, Bacchi G, Wasi N, Schmitz L, Salvalaggio PR, et al. Obesity and cardiac risk after kidney transplantation: experience at one center and comprehensive literature review. Transplantation 2008;86(2):303-12. doi: 10.1097/TP.0b013e31817ef0f9.

Segev DL, Simpkins CE, Thompson RE, Locke JE, Warren DS, Montgo­mery RA. Obesity impact access to kidney transplantation. J Am Soc Nephrol 2008;19(2):349-55. doi: 10.1681/ASN.2007050610.

Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D, Juskowska J. Zastosowanie ćwiczeń usprawniających w procesie leczenia nerkozastępczego przeszczepem alogenicznej nerki. Baln Pol 2008;1(111):35-41.

Chrobak M. Ocena jakości życia zależnej od stanu zdrowia. Probl Pielęg 2009;17(2):123-7.

Painter PL, Hector L, Ray K, Lynes L, Dibble S, Paul SM, et al. A randomized trial of exercise training after renal transplantation. Transplantation 2002;74(1):42-8.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.247

Copyright (c) 2017 Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Gębska, Marek Myślak, Ewelina Żyżniewska-Banaszak, Monika Stecko

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/