CORRUPTION RISKS IN RELATIONS BETWEEN DOCTOR AND PATIENT

Marcin Kolwitz, Jakub Gąsiorowski

Abstract


The article describes the problem of corruption occurring in the relationship between doctor and patient. The doctor–patient relationship, including the provision of health services, is one of several potential areas of corruption in the health care system. Among the reasons for the existence of corruption in these relationships are the need to obtain better health care for the patient, and higher earnings in the case of a doctor. Indications of corruption are utilitarian (action for personal advantage without ethical aspects), but may also be (actually or in the patient’s opinion) the only way to obtain services and save health and even life. Corruption between the doctor and the patient can be limited by better organization of the health care system, including the financing of benefits and education of medical personnel and patients, as well as traditional legal measures, such as prevention or the application of criminal sanctions.


Keywords


corruption; the doctor–patient relationship; health system; health care

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Kodeks karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553. Internetowy System Aktów Prawnych. http://isap.sejm.gov. pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553 (17.11.2013).

Suwaj P.J.: Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2011, 80.

Dobrzyński J.: Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce. https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/2416,Przewidywane‑zagrozenia‑korupcyjne‑w‑Polsce.html (17.11.2013).

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 r. http://cba.gov.pl/ftp/zdjecia/Sprawozdanie_2012. pdf (17.11.2013).

Czapiński J., Panek T.: Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, 114. http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf (27.02.2014).

Potencjalne formy i obszary występowania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia. Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia. http://www2.mz.gov. pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_5_poszustwoz_19102007.pdf (17.11.2013).

Suchorzewska J., Michowska M.: Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie. Akad Med w Gdańsku, Gdańsk 2006, 152.

Kodeks Etyki Lekarskiej. http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks‑etyki‑lekarskiej (17.11.2013).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.22

Copyright (c) 2016 Marcin Kolwitz, Jakub Gąsiorowski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/