Quality and availability of care for people with mental disorders – assessment of health care providers

Marta Bażydło, Beata Karakiewicz

Abstract


Introduction: The aim of this study was to identify the opinions of mental health care providers on the quality of their services.

Materials and methods: The study was based on the opinions of mental health care providers. The study included facilities of the West Pomeranian province in Poland. A diagnostic survey was chosen as the research method. The questionnaire -based interview was carried out in facilities located in Szczecin. In other facilities the survey was carried out and the questionnaire was sent by post after prior calls. The study used a specially designed questionnaire which was based on quality categories proposed by Maxwell.

Results: In all categories of quality respondents most frequently indicated “high” and “average” scores. The “low” score was rarely reported. The best rated category of quality is justice in access to services. As many as 93.3% of respondents gave the highest rating to this category, and 6.7% rated it as average. The second best assessed category was the competence of personnel. As many as 80.0% of respondents representing health care centres rated personnel competence as high. The third top -rated category of quality was the effectiveness of services, or the provision of services in accordance with current knowledge and current scientiϐic reports. As many as 76.7% of respondents rated the effectiveness of their services as high. The lowest rated category of quality was the adaptation of buildings to the needs of patients, and the safety of procedures.

Conclusions: 1. Representatives of psychiatric care facilities highly rated the quality of services provided by their facility. 2. Top -rated quality categories were justice in access to services, personnel competence, and efficiency of the services. 3. The lowest rated categories were the adaptation of facilities to the needs of patients, and the safety of procedures.


Keywords


Zdrowie publiczne

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. http://www2.mz.gov. pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf (24.07.2014).

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2015. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego; 2011. http://www.wzp. pl/uploads/pliki/RPOZP_2011-2015.pdf (24.07.2014).

Staszewski R, Kautsch M. Jakość w ochronie zdrowia. In: Kautsch M, editor. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer; 2010. p. 311-35.

Staszewski R, Głowacka MD. Pojęcie jakości. Od teorii do praktyki. In: Głowacka MD, editor. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno -praktyczne. Poznań: Termedia; 2004. p. 75-88.

Indulska A, Anczewska M, Raduj J, Prot K, Pałyska M. Ocena jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2008.

Kindalski E, Bagiński J. Podstawy zarządzania przez jakość. Q Team; 1997.

Piątek A. Zarządzanie jakością. In: Ksykiewicz -Dorota A, editor. Zarządzanie w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu. Lublin: Czelej; 2005. p. 303-24.

Anczewska M, Indulska A, Raduj J, Pałyska M, Prot K. The patients’ view on psychiatric hospitalization – a qualitative evaluation. Psychiatr Pol 2007;41(3):427-34.

Anczewska M, Raduj J, Indulska A, Pałyska M, Prot K. Porównanie opinii pacjentów o jakości opieki na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych. Psychiatr Pol 2010;44(2):255-65.

Raduj J, Indulska A, Anczewska M, Lechowicz W, Pałyska M, Prot K. Quality of inpatient psychiatric services as rated by patients of selected psychiatric wards. Post Psychiat Neurol 2005;14(4):293-98.

Zarzeczna -Baran M, Bandurska E, Nowalińska M, Daniluk R. Ocena jakości usług opiekuńczo-leczniczych dokonana przez pacjentów psychiatrycznego lecznictwa zamkniętego. Ann Acad Med Gedan 2012;42:41-52.

Prot K, Pałyska M, Anczewska M, Indulska A, Raduj J. Patient satisfaction with community -based psychiatric care. Post Psychiat Neurol 2005;14(4):299-304.

Biardzki M. Enklawy wstydu. Służ Zdr 2012;69(76):8-12.

Kiejna A, Ciałkowska -Kuźmińska M, Piotrowski P. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – idea czy rzeczywistość? Psychiatr Pol 2012;46(3):499-502.

Herczyńska G, Czabała C, Namysłowska I. Podjąć wyzwania, szukać rozwiązań – zdrowie psychiczne w centrum uwagi rządów państw europejskich. Post Psychiat Neurol 2005;14(3):259-66.

Wciórka B, Wciórka J. Sondaż opinii publicznej – czy Polacy niepokoją się o swoje zdrowie psychiczne? Post Psychiat Neurol 2005;14(4):305-17.

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2014 r. Główny Urząd Statystyczny. http://stat.gov.pl/obszary -tematyczne/praca -wynagrodzenia/bezrobocie -stopa -bezrobocia/miesieczna-informacja -o -bezrobociu -rejestrowanym -w -polsce -w-maju -2014-roku,1,28.html# (24.07.2014).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.204

Copyright (c) 2016

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/