Kinesiotaping as an interdisciplinary therapeutic method

Hanna Mosiejczuk, Agnieszka Lubińska, Magdalena Ptak, Aleksandra Szylińska, Ewa Kemicer-Chmielewska, Maria Laszczyńska, Iwona Rotter

Abstract


Introduction: Kinesiotaping (KT) is one of the newest methods commonly used in many medical sciences: neurology, orthopaedics and traumatology, oncology, gynaecology and obstetrics, and in paediatrics. Due to its special properties, KT can be used depending on individual needs and problems during rehabilitation.

Aim: This article presents a systematic review of the clinical effectiveness of using KT in physiotherapy.

Conclusions: KT method is widespread in different medical sciences and is a good method supporting rehabilitation and pharmacological treatment. Due to its special properties it can be used in children, adults, and also pregnant women.


Keywords


kinesiotaping, physiotherapy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Gniewek M, Hałasa -Majchrzak D, Karczewska E, Majcher P, Pytka K. Zastosowanie metody Kinesio Taping w usprawnianiu neuropatii obwodowej kończyny górnej wywołanej uciskiem mięśniowo -powięziowym. Rehabil Prakt 2014;5:48-53.

Kinesio Taping: Upper Extremity, Correctional Technique and Clinical Aplication, work book (1,5), Kinesio Taping Association Inernational; Training, materials from KT1, KT2, course Kraków 2011.

Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Warszawa: PZWL; 2011.

Jaraczewska E, Long C. Kinesio taping in stroke: improving functional use of the upper extremity in hemiplegia. Top Stroke Rehabil 2006;13(3):31-42.

Ptak A, Konieczny G. Flexible taping – an overview of methods based on the impact of a flexible patch. Med Biol Sci 2012;26(3):27-31.

Śliwiński Z, Kopa M, Halat B, Michalak B, Kufel W, Racheniuk H, et al. Ocena przydatności Kinesiology Tapingu u chorych po udarze mózgu usprawnianych

metodą PNF. Doniesienie wstępne. Fizjoter Pol 2008;3(4):325-34.

Kuciel -Lewandowska J, Paprocka -Borowicz M, Kierzak A, Pozowski A,Boerner E. Zastosowanie kinesiotapingu w usprawnianiu pourazowego uszkodzenia nerwu strzałkowego – opis przypadku. Acta Bio -Opt Inform

Med 2008;14(3):224-5.

Hałas I, Senderek T, Krupa L. Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego. Fizjoter Pol 2005; 5(2):272-6.

Zajt -Kwiatkowska J, Rajkowska -Labon E, Skrobot W, Bakuła S. Kinesio Taping – metoda wspomagająca proces usprawniania fizjoterapeutycznego – wybrane aplikacje kliniczne. Now Lek 2005;74(2):190-1.

Kiebzak W, Kowalski IM, Pawłowski M, Gąsior J, Zaborowska -Sapeta K, Wolska O, et al. Wykorzystanie metody Kinesiology Taping w praktyce fizjoterapeutycznej: przegląd literatury. Fizjoter Pol 2012;12(1):1-11.

Sasinowski J. Kinesio Taping w pourazowym porażeniu nerwu twarzowego. Rehabil Prakt 2013;1:38-41.

Grudzińska JM. Porażenie nerwu twarzowego – opis przypadku. Kwart Ortop 2013;2:249-54.

Krajczy M, Łuniewski J, Bogacz K, Dybek T, Kiczyński P, Krajczy E, et al. Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na efekty fizjoterapii po złamaniu.

Fizjoter Pol 2014;15(1):42-59.

Yasukawa A, Trish M. Taśma Kinesio Tex® Gold™ jako uzupełnienie terapii przy urazach splotu ramiennego u dzieci. Rehabil Prakt 2011;2:31-3.

Walsh SF. Treatment of a brachial plexus injury using kinesiotape and exercise. Physiother Theory Pract 2010;26(7):490-6.

Şimşek T, Türkücüoğlu B, Çokal N, Üstünbaş G, Şimşek İE. The effects of Kinesio® taping on sitting posture, functional independence and gross motor function in children with cerebral palsy. Disabil Rehabil 2011;33(21-22):2058-63.

Żuk B, Księżopolska -Orłowska K. Przydatność metody KinesioTaping w chorobach zapalnych układu ruchu u dzieci. Reumatologia 2008; 46(6):340-7.

Mikołajewska E. Hipoalergiczność plastrów do kinesiotapingu – opis przypadku. Prakt Fizjoter Rehabil 2010;6:48-51.

Zajt -Kwiatkowska J, Rajkowska -Labon E, Skrobot W, Bakuła S, Szamotulska J. Application of Kinesio Taping for Treatment of ports Injuries. Res Yearbook 2007;13(1):130-4.

Gonzales -Iglesias J, Fernandez -de -las -Peñas C, Cleland J, Huijbregts P, Del Rosario Gutierrez -Vega M. Short -term effects of cervical kinesiotaping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2009;39(7):515-21.

Flis N. Metoda kinesiotapingu i jej zastosowanie. Rehabil Prakt 2011;4:40-1.

Kołodziej E, Kołodziej D, Kotuła L, Kiełbasa L, Karwat J, Gil -Kulik P. Kinesiotaping w kompleksowej fizjoterapii. In: Winiarski G, Szala M, Maciąg K, editors. In: Postępy w naukach medycznych. Lublin: Politechnika Lubelska; 2013. p. 26-37.

Mikołajewska E. Kinesiotaping u pacjentów z niedowładem połowiczym. Prakt Fizjoter Rehabil 2011;19:33-7.

Michalak B, Halat B, Kufel W, Kopa M, Łuniewski J, Bogacz K, et al. Ocena stereotypu chodu po zastosowaniu Kinesiology Tapingu u pacjentów po udarze mózgu. Fizjoter Pol 2009;2(4):133-42.

Lentino C, Checchia G, Camuzzini N, Corvaglia G, Vigo G. Gait analysis to assess Kinesio Taping Method efficancy in Neurological Patients. Eur J Phys Reh Med 2010;46(2 Suppl 1):121.

Kużdżał A. Atlas rehabilitacji ruchowej. Poznań: Forum; 2009. p. 1-20.

Jaraczewska E. KinesioTaping jako metoda pomocnicza w leczeniu obrzęków. Rehabil Prakt 2007;1:30-3.

Lipińska A, Śliwiński Z, Kiebzak W, Senderek T, Kirenko T. Wpływ aplikacji kinesiotapingu na obrzęk limfatyczny kończyny górnej u kobiet po mastektomii. Fizjoter Pol 2007;7(3):258-69.

Tsai HJ, Hung HC, Yang JL, Huang CS, Tsauo JY. Could Kinesio tape replace the bandage in decongestive lymphatic therapy for breast -cancer -related

lymphedema? A pilot study. Support Care Cancer 2009;17(11):1353-60.

Pyszora A, Krajnik M. Is Kinesio Taping useful for advanced cancer lymphoedema treatment? A case repor. Adv Pall Med 2010;(9)4:141-4.

Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double -blinded, clinical trial. J Orthop Sport Phys Ther 2008;7(38):389-96.

Garcıa -Muro F, Rodriguez -Fernandez A, Herrero -de -Lucas A. Treatment of myofascial pain in the shoulder with Kinesio taping. A case report. Manual Ther 2010;15(3):292-5.

Hsu YH, Chen WY, Lin HC, Wang WT, Shih YF. The effects of taping on scapular kinematics and muscle performance in baseball players with shoulder impingement syndrome. J Electromyogr Kinesiol 2009;19(6):1092-9.

Pogorzelec P. Zastosowanie metody Kinesio Taping w terapii wybranych schorzeń stawu kolanowego. Rehabil Prakt 2012;4:41-5.

Pogorzelec P. Zastosowanie metody KinesioTaping w terapii wybranych urazów stawu barkowego na przykładzie zawodniczek uprawiających piłkę ręczną. Rehabil Prakt 2012;5:36-40.

Murray H. Effects of Kinesio taping on muscle strength after ACL -repair. J Orthop Sports Phys Ther 2000;30:1.

Murray H. The effects of Kinesio Taping on prioprioception in the ankle and in the knee. J Orthop Sports Phys Ther 2001;31:1-6.

Yasukawa A, Patel P, Sisung Ch. Pilot Study: Investigating the effects of Kinesio Taping® in an acute pediatric rehabilitation setting. J Occup Ther 2006;1(60):104-11.

Senderek T, Breitenbach S, Hałas I. Kinesiotaping – new opportunities in physiotherapeutic treatment of pregnant women. Fizjoter Pol 2005;5(2):266-71.

Breitenbach S. Schwangerschaft und Kinesio -Tape. Phys Ther 2005;5:724-7.

Hałas I, Kowalczyk -Odeyale A. Zastosowanie metody Kinesiology Tapingu w redukcji bólów kompleksu lędźwiowo krzyżowego u kobiet w czasie ciąży i profilaktyce nawałów mlecznych. Prakt Fizjoter Rehabil

;9(10):28-34.

Rogala D. Pain in the lower part of the spine and physical activity during pregnancy. J Health Sci 2013;3(13):190-205.

Hałas I, Kowalczyk -Odeyale A. Zastosowanie metody Kinesiology Tapingu w redukcji bólów kompleksu lędźwiowo krzyżowego u kobiet w czasie ciąży i profilaktyce nawałów mlecznych. Prakt Fizjoter Rehabil

;9(10):28-34.

Breitenbach S. Schwangerschaft und Kinesio -Tape. Phys Ther 2005;5:724-7.

Zięba K. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Oddział Fizjoterapii II Wydziału Lekraskiego, AM w Warszawie. Kinesiotaping jako nowa forma fizjoterapii kobiet w okresie ciąży. http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/ sites/sknfizjoterapii.wum.edu.pl/files/Katarzyna_Zieba_artykul.pdf (2.02.2016).

Kręgiel A, Kołodziej E, Zakrzewska M. Pysiotherapy opportunities for women during pregnancy and childbirth. Health and Wellnes 2013;(1)10:123-36.

Kase K, Wallis J, Kase T. Clinical therapeutic applications of the kinesio taping method. 3rd ed. Albuquerque: Kinesio Taping Association International;

Kiebzak W, Kowalski IM, Pawłowski M, Gąsior J, Zaborowska -Sapeta K, Wolska O, et al. Wykorzystanie metody KinesiologyTaping w praktyce fizjoterapeutycznej: przegląd literatury. Fizjoter Pol 2012;12(1);1-11.

Sasinowski J. Kinesio Taping – przykłady zastosowania u kobiet w ciąży. Rehabil Prakt 2013;3:42-3.

Atzmon R, Eger G, Lindner D, Assaraf E, Lin E, Avissar E. Carpal tunnel syndrome in pregnancy. Harefuah 2014;153(11):663-86.

Harrington JM, Carter JT, Birrell L, Gompertz D. Surveillance case definitions for work related upper limb pain syndromes. Occup Environ Med 1998;55(4):264-71.

Illes J. Carpal tunnel syndrome in pregnancy. Rehabil Prakt 2011;3:32-3.

Szczygielniak J, Łuniewski J, Bunio A, Bogacz K, Śliwiński Z. Zastosowanie KinesioTapingu u pacjentów z zaostrzeniami astmy oskrzelowej. Med Sport 2007;6(6):337-41.

Szczygielniak J, Krajczy M, Bogacz K, Luniewski J, Śliwiński Z. Kinesiotaping in physiotherapy after abdominal surgery. Fizjoter Pol 2007;3(4): 299-307.

Morris D, Jones D, Ryan H, Ryan CG. The clinical effects of Kinesio® Tex taping: A systematic review. Physiother Theory Pract 2013;29(4):259-70.

Zięba K. Kinesiotaping jako nowa forma fizjoterapii kobiet w okresie ciąży. http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/sites/sknfizjoterapii.wum.edu. pl/files/Katarzyna_Zieba_artykul.pdf (2.02.2016).

Okrzesik M, Okrzesik J. Piersią spoko – poradnik mamy karmiącej. Kraków: Fides; 2007.

Nehring -Gugulska M. Warto karmić piersią. Warszawa: Optima; 2004.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.171

Copyright (c) 2016

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/