Presbyastasis – balance disorders and postural control therapy

Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Joanna Malinowska Malinowska, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

Abstract


In the opinion of many researches systematic physical exercises and balance training can lead to decrease presbystasis symptoms. Involutional changes such as: decrease sense of touch and proprioception, reduced visual acuity, reduced range of motion and faulty posture all have impact on motor efϐiciency and risk of falls. Based on data from the medical literature methods of rehabilitation which improve balance in older people with presbyastasis were described.

Keywords


presbyastasis; oldery people; rehabilitation; balance disorders

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Nagy E, Feher-Kiss A, Barnai M, Domján-Preszner A, Angyan L, Horvath G. Postural control in elderly subjects participating in balance training. Eur J Appl Physiol 2007;100(1):97 -104.

Belal A Jr, Glorig A. Dysequilibrium of ageing (presbyastasis). J Laryngol Otol 1986;100(9):1037 -41.

Guccione A, Wong R, Avers D. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2014. p. 319.

Maarsingh OR, Dros J, Schellevis FG, van Weert HC, van der Windt DA, ter Riet G, et al. Causes of persistent dizziness in elderly patients in primary care. Ann Fam Med 2010;8(3):196 -205.

Rogers C. Presbyastasis: a multifactorial cause of balance problems in the elderly. SA Fam Pract 2010;52(5):431 -4.

Edbom -Kolarz A, Marcinkowski JT. Upadki osób starszych – przyczyny, następstwa, profilaktyka. Hygeia 2011;46(3):313 -8.

Rottermund J, Knapik A, Zbożna -Lichoń J. Postępowanie usprawniające u osób w podeszłym wieku z zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy pochodzenia przedsionkowego. In: Pop T, editor. Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. Rzeszów: Wyd. Uniw. Rzeszowskiego; 2013.

Hall CD, Heusel -Gillig L, Tusa RJ, Herdman SJ. Efϐicacy of gaze stability exercises in older adults with dizziness. J Neurol Phys Ther 2010;34(2):64 -9. Chang JT, Ganz DA. Quality indicators for falls and mobility problems in vulnerable elders. J Am Geriatr Soc 2007;55 Suppl 2:S27 S334.

Corna S, Nardone A, Prestinari A, Galante M, Grasso M, Schieppati M. Comparison of Cawthorne -Cooksey exercises and sinusoidal support surface translations to improve balance in patients with unilateral vestibular deficit. Arch Phys Med Rehabil 2003;84(8):1173 -84.

Tacikowska G. Rehabilitacja ruchowa (rehabilitacja przedsionkowa) w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi. Nowa Audiofonol 2012;1(1):107 -11.

Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych. Warszawa: PZWL; 2012.

Bostjan RT. Ocena i terapia dorosłych z problemami neurologicznymi – koncepcja Bobath. Materiały z kursu podstawowego. Gdańsk; listopad 2015–luty 2016.

Makowowska I, Pierchała K, Niemczyk K. Rehabilitacja przedsionkowa w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi. Pol Prz Otorynolaryngol 2014;3:20 -6.

Gębska M, Wojciechowska A, Rakowiecka M, Janik M, Żyżniewska -Banaszak E. Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy. Fam Med Primary Care Rev 2014;16(1):39 -43.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.147

Copyright (c) 2016 Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Joanna Malinowska Malinowska, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/