The effect of systemic cryotherapy and kinesiotherapy on blood pressure

Żaneta Ciosek, Adam Drozd, Aleksandra Szylińska, Hanna Mosiejczuk, Iwona Rotter

Abstract


Introduction: Cryotherapy is a short time usage of temperatures below−100°C to make a physiological reaction to cold. The ϐirst cryotherapy in the world took place in 1978 thanks to Toshiro Yamauchi and his team who performed cryotherapy treatment on patients with Ankylosing spondylitis. The aim of the study was to determine the inϐluence of the systemic cryotherapy on the reduction of blood pressure in patients with hypertension and without it.

Materials and methods: For this study it was examined 45 patients, including 36 women (80%) and 9 men (20%). All patients were undergoing 10 systemic cryotherapy treatments. 45% of them were also diagnosed with hypertension. Time of 1ƗƘ treatment was 1 minute, 5Ƙƌ – about 2 minutes, 10Ƙƌ – about 3 minutes. After cryotherapy each patient was directed to the kinesiotherapy treatment. Measurement of blood pressure (systolic and diastolic) patients was performed 3 times: 1ƗƘ day, 5Ƙƌ and the 10Ƙƌ day: before entering the chamber, immediately after the exit from the chamber and after 15 minutes of exercise (within physiotherapy).

Results and conclusions: In patients with hypertension demonstrated the positive effect of cryotherapy and physiotherapy on blood pressure systolic and diastolic. In the group of patients with hypertension had signiϐicantly higher systolic blood pressure (p < 0.05) and diastolic (p < 0.001) before treatment, compared with patients without hypertension. Cryotherapy and physiotherapy has a positive effect on blood pressure.


Keywords


cryotherapy; kinesiotherapy; blood pressure

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Kopacz Ł, Ciosek Ż, Kot K, Lietz -Kijak D, Kijak E, Śliwiński Z, et al. Wartość terapeutyczna krioterapii miejscowej w leczeniu objawowym pacjentów z zespołem bólowym stawu barkowego. Fizjoter Pol 2015;4:54 -62.

Suszko R. Krioterapia ogólnoustrojowa. Rehab Med 2003;7(2):63 -75.

Księżopolska-Pietrzak K. Krioterapia w leczeniu chorób reumatycznych. Ortop Traumatol Rehab 2000;2(5):66 -9.

Miller E. Porównanie skuteczności działania krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w bólu przewlekłym. Fizjoter Pol 2006;6:27 -31.

Sieroń A, Rykaczewska -Czerwińska M, Klimkiewicz T, Jakrzewska H, Jagodziński L, Birkner E, et al. Antinociceptive effect in rats induced by the cooling of their whole body. Acta Bio - Opt Inform Med 2002;8: 153 -5.

Wojtecka -Lukasik E, Księżopolska -Orlowska K, Gaszewska E, Krasowicz-Towalska O, Rzodkiewicz P, Maślińska D, et al. Cryotherapy decreases histamine levels in the blood of patients with rheumatoid arthritis. Inflamm Res 2010;59:253 -3.

Stanek A, Sieroń A. Współczesna krioterapia ogólnoustrojowa w odnowie biologicznej. Ann Acad Med Siles 2012;66(4):64 -70.

Stanek A, Cieślar G, Strzelczyk J, Kasperczyk S, Sieroń Stoltny K, Wiczkowski A, et al. Influence of cryogenic temperatures on inflammatory markers in patients with ankylosing spodylitis. Pol J Environ Stud 2010;19:167 -75.

Banfi G, Melegati G, Barassi A, Dogliotti G, d’Eril GM, Dugue B, et al. Effects of whole -body cryotherapy on serum mediators of inflammation and serum muscle enzymes in athletes. J Thermal Biol 2009;34:55 -9.

Bonomi FG, De Nardi M, Fappani A, Zani V, Banfi G. Impact of different treatment of whole -body cryotherapy on circulation parameters. Arch Immunol Ther Exp 2012;60(2):145 -50.

Nowotny J. Podstawy ϐizjoterapii, cz. 2. Kraków: Kasper 2007; p. 116.

Machalski R, Szalewska D, Hansdorfer -Korzon R. Ocena ryzyka zastosowania krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z uregulowanym nadciśnieniem tętniczym. Nadciśn Tętn 2013;17(3):235 -44.

Suszko R. Krioterapia ogólnooustrojowa. Rehabil Med. 2003;7:67.

Stanek A, Ćeślar G, Sieroń A. Terapeutyczne zastosowanie krioterapii w praktyce klinicznej. Baln Pol 2007;2:34 -45.

Fricke R, Hoffmeister K, Nobbe T, Knauer G. Sprint after 2 -min whole body exposure at −110°C. Schriften Band 1999;12:166 -7.

Westerlund T, Smolander J, Uusitalo -Koskinen A, Mikkelsson M. The blood pressure responses to an acute and long -term whole -body cryotherapy (−110°C) in men and women. J Therm Biol 2004;29:285-90.

Lubkowska A. Zastosowanie krioterapii w chorobach przewlekłych. Fam Med Primary Care Rev 2013;15(2):233-9.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.144

Copyright (c) 2016 Żaneta Ciosek, Adam Drozd, Aleksandra Szylińska, Hanna Mosiejczuk, Iwona Rotter

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/