Patient satisfaction measure of the quality of primary health care

Radosław Plentara, Anna Knyszyńska, Marta Bażydło, Paulina Zabielska, Andrzej Klim, Artur Kotwas, Iwona Rotter, Jolanta Kamola, Beata Karakiewicz

Abstract


Introduction: Primary health care centers are subject to supply and demand, while being the foundation of the health care system in the country. The aim of the study determination of satisfaction level of the patients with basic health care services.

Material and methods: 124 persons we studied using a standardized questionnaire EUROPEP, developed by The European Working Party on Quality in Family Practice.

Results: Experiences 68% of respondents indicate the kindness and helpfulness of nurses POS, and more than half of the respondents (52%) said the same in the case of receptionists. Most of the respondents had a positive opinion about the behavior of GPs emphasizing their delicacy during the medical examinations (83%), respect for intimacy (82%), as well as a benevolent attitude towards patients (77%). However, despite the positive assessment of behavior, doctors in the opinion of 52% of the respondents did not offer them any preventive examinations, and in many cases (43%) did not pass the information regarding the healthy lifestyle. Every third patient (32%) did not receive information from doctor about the side effects of drugs. The results showed that significantly fewer than half of the GPs was interested in the sphere of psychosocial of their patients. Only 27% of respondents received from the doctor’s help in dealing with fears about health. An even smaller percentage of respondents experienced interest in respect of their personal (23%) or material (23%) situation, while questions about family members from doctors heard 35% of patients.

Conclusions: 1. The overall level of patient satisfaction with primary care services is high. Positively evaluated is the availability of a doctor, kindness, interest in health issues. 2. Patients experience a deficit of prevention and health promotion and they consider inadequate medical attention psychosocial problems. 3. It is necessary increased involvement of staff in health promotion and health prevention education through training in interpersonal communication. 4. Increasing public awareness on health issues results in higher expectations regarding health information and the planned treatment.


Keywords


primary health care, patient satisfaction

Full Text:

PDF

References


Marcinowicz L.: Satysfakcja pacjenta z opieki – analiza polskiej literatury medycznej. Probl Med Rodz. 2004, 6 (2), 10–13.

Kurpas D., Steciwko A.: Satysfakcja pacjenta jako główny wskaźnik poziomu jakości podstawowej opieki zdrowotnej. Przegl Lek. 2005, 62 (12), 1546–1551.

Kamińska M., Brodowski J., Bażydło M., Dąbrowska O.: Postawy personelu medycznego a poczucie bezpieczeństwa pacjenta. Fam Med Primary Care

Rev. 2009, 11 (4), 881–885.

Rudawska I.: Satysfakcja pacjenta czy postrzegana jakość usługi zdrowotnej? O sposobach oceny relacji pacjent–usługodawca. Zesz Nauk Ochr Zdr Zdr Publ Zarz. 2005, 3 (1), 101–106.

Szeszycka I.: Marketing relacyjny w placówkach opieki zdrowotnej. Zdrow Publiczne. 2000, 110 (3), 95–97.

Mykowska A.: Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej. Zdr Zarz. 2002, 4 (6), 69–73.

Król Z.J., Godycki‑Ćwirko M.: Lekarz rodzinny jako koordynator opiekinad pacjentem. Lek Rodz. 2006, 11 (4), 384–391.

Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2001.

Pyra K.K., Raganowski P., Jabłońska J., Serafin A.: Ogólna ocena usług medycznych oferowanych przez zakłady podstawowej opieki zdrowotnej w opinii pacjentów. Fam Med Primary Care Rev. 2007, 9 (3), 569–572.

Miller M., Supranowicz P., Gębska‑Kuczerowska A., Car J.: Ocena poziomu satysfakcji pacjentów jako element jakości pracy podstawowej opieki zdrowotnej. Pol Merkur Lekarski. 2007, 23 (137), 367–370.

Sałacka A., Kozielec T., Późniak J., Hornowska I., Kotkowiak L., Michoń P.: Ocena satysfakcji pacjenta z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej

w świetle badań ankietowych pacjentów przychodni medycyny rodzinnej. Fam Med Primary Care Rev. 2006, 8 (2), 311–313.

Łukomska A., Rość D., Jachimowicz‑Wołoszynek D.: Wpływ wieku na poziom satysfakcji pacjentów korzystających z usług lekarza rodzinnego. Fam Med Primary Care Rev. 2006, 8 (1), 88–94. Polluste K., Kalde R., Lember M.: Primary Health care system in transition: the patient’s experience. Int J Qual Health Care. 2000, 12, 503.

Marcinowicz L., Górska A., Chlabicz S.: Przyczyny niezadowolenia pacjentów z opieki lekarza rodzinnego w świetle badań ankietowych – analiza odpowiedzi na pytania otwarte. Przegl Lek. 2007, 64 (9), 559–562.

Rudzka D., Stecka B.: Dobra praktyka lekarza rodzinnego. Lek Rodz. 2008, 13 (1), 94.

Kurpas D., Steciwko A., Olszewska K.: Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych. Pol Med Rodz. 2002, 4 (2), 259–262.

Zywar K., Danecka M., Muszyńska A., Mastalerz‑Migas A., Pokorna‑Kałwak D., Steciwko A.: Satysfakcja czy przyzwyczajenie? Jak jakość świadczonych usług i zadowolenie z opieki lekarza rodzinnego wpływają na przynależność do lekarza POZ? Fam Med Primary Care Rev. 2009, 11 (3), 539–542.

Bojar I., Ostrowski T., Sapuła R.: Satysfakcja pacjentów z usług medycznych świadczonych w podstawowej opiece zdrowotnej. Wiad Lek. 2002, 55 (Suppl. 1), 54–60.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.134

Copyright (c) 2015 Radosław Plentara, Anna Knyszyńska, Marta Bażydło, Paulina Zabielska, Andrzej Klim, Artur Kotwas, Iwona Rotter, Jolanta Kamola, Beata Karakiewicz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/