Trening sportowy jako czynnik wpływający na przebieg wzrastania organizmu – badania wyczynowych łyżwiarek figurowych

Monika Paluchowska

Abstract


Wstęp: Łyżwiarstwo figurowe jest bardzo wymagającą dyscypliną sportu, kombinacją wytrzymałości, siły oraz gibkości. Podłożem treningowym jest lodowa tafla, co dodatkowo obciąża układ ruchu. Wysoki poziom dyscypliny sprawia, że coraz młodsi zawodnicy trenują w liczbie godzin wykraczającej poza normy uznane za bezpieczne dla młodego, wzrastającego organizmu. Celem pracy była ocena rozwoju biologicznego dziewczynek uprawiających łyżwiarstwo figurowe na podstawie analizy danych uzyskanych z pomiarów zawodniczek polskich klubów sportowych. Porównano także przebieg rozwoju młodych łyżwiarek do ich sióstr nieuprawiających tej dyscypliny sportu.

Materiał i metody: Zebrano 181 pomiarów dziewcząt z 3 klubów łyżwiarskich oraz przeprowadzono ankiety wśród ich rodziców na temat rodzeństwa łyżwiarek.

Wyniki: Zawodniczki są stosunkowo niższe i lżejsze od swoich rówieśniczek, jednak różnica ta nie jest istotna statystycznie. Odnotowano natomiast znaczne rozbieżności między dziewczynkami a ich siostrami, które nie trenowały żadnej dyscypliny sportowej.

Wnioski: Wyniki pozwoliły również wnioskować o wpływie czynników genetycznych oraz selekcji na morfologię zawodniczek łyżwiarstwa figurowego.


Keywords


rozwój biologiczny, wysokość ciała, aktywność fizyczna, łyżwiarstwo figurowe

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych, http://www.stat. gov.pl/bdl/app/strona.html p_name=indeks (26.04.2013 r.).

Porter E., Young C., Niedfeldt M., Gottschlich L.: Sport‑specific injuries and medician problems of figure skaters. Wis Med J. 2007, 106 (6), 330–334.

Mydlarz­‍‑Chruścińska I.: Wieloletni program szkolenia sportowego w łyżwiarstwie figurowym uwzględniający etapowość szkolenia oraz wiek adeptów w tej dyscyplinie sportu oparty na szkoleniu zawodników – uczniów szkół sportowych. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego,

Oświęcim 2003.

Podolsky A., Kaufman K., Cahalan T., Aleshinskyi S., Chao E.: The relationship of strength and jump height on figure skaters. Am j Sports Med. 1990, 18 (4), 400–405.

Fortin J., Roberts D.: Competitive figure skating injuries. Pain Physician. 2003, 6 (3), 313–318.

Ziegler P., Hensley S., Roepke J., Whitaker S., Craig B., Drewnowski A.: Eating attitudes and energy intakes of famale skaters. Med Sci Sports Exerc. 1998, 30 (4), 583–586.

Malinowski A.: Auksologia. RWUZ, Zielona Góra 2004.

Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka. PWN, Warszawa 2005.

Kułaga Z., Rożdżyńska A., Palczewska I., Grajda A., Gurzkowska B., Napieralska E. et al.: Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźniki masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce, wyniki badania OLAF. MEN, Warszawa 2011.

Ziegler P., Sharp R., Hughes V., Evans W., San Khoo C.: Nutritional status of teenage female competitive figure skaters. J Am Diet Assoc. 2002, 102 (3), 374–379.

Ziegler P., Nelson J., Barratt­‍‑Fornell A., Fiveash L., Drewnowski A.: Energy and macronutrient intakes of elite figure skaters. J Am Diet Assoc. 2001, 101 (3), 319–325.

Ziegler P., San Khoo C., Sherr B., Nelson J., Larson W., Drewnowski A.: Body image and dieting behaviors among elite figure skaters. Int J Ear Disord. 1998, 24 (4), 421–427.

Oleson C., Busconi B., Baran D.: Bone density in competitive figure skaters. Arch Phys Med Rehabil. 2002, 83 (1), 122–128.

Dziewulski M.: Zagrożenia zdrowotne u młodzieży uprawiającej sport. Med Rodz. 2004, 3, 105–108.

Drozdowski Z.: Antropologia sportowa, morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu. PWN. Poznań 1984.

Łaska­‍‑Mierzejewska T.: Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym. COS, Warszawa 1999.

Lipetz J., Kruse R.: Injuries and special concerns of female figure skaters. Clin Sports Med. 2000, 19 (2)

Smith A.: The young skater. Clin Sports Med. 2000, 19 (4), 741–755.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.128

Copyright (c) 2015 Monika Paluchowska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/