Diagnostics of approximal caries – literature review

Paweł Berczyński, Anna Gmerek, Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Abstract


The most important issue in modern cariology is the early diagnostics of carious lesions, because only early detected lesions can be treated with as little intervention as possible. This is extremely difficult on approximal surfaces because of their anatomy, late onset of pain, and very few clinical symptoms. Modern diagnostic methods make dentists’ everyday work easier, often detecting lesions unseen during visual examination. This work presents a review of the literature on the subject of mod‑ ern diagnostic methods that can be used todetect approximal caries

Keywords


incipient caries, diagnostics of approximal caries, radiovisiography; DIAGNOdent; DIAGNOcam

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Kaczmarek U.: Patologia próchnicy. In: Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Eds.: Z. Jańczuk, U. Kaczmarek, M. Lipski. PZWL, Warszawa 2014, 213–227.

ICDAS Foundation. International Caries Detection and Assessment. https://www.icdas.org/home (12.11.2015).

Penning C., van Amerongen J.P., Seef R.E., ten Cate J.M.: Validity of probing for fissure caries diagnosis. Caries Res. 1992, 26 (6), 445–449.

Lussi A.: Comparison of different methods for the diagnosis of fissure caries without cavitation. Caries Res. 1993, 27 (5), 409–416.

Zarzecka J., Kęsek B., Gołda T., Wieczorek B.: Współczesne poglądy na leczenie wczesnych zmian próchnicowych. Mag Stom. 2003, 13 (4), 30–32.

Yassin O.M.: In vitro studies of the effect of a dental explorer on the formation of an artificial carious lesion. ASDC J Dent Child. 1995, 62 (2), 111–117.

Pitts N.B.: The use of bitewing radiographs in the management of dental caries: scientific and practical considerations. Dentomaxillofac Radiol. 1996, 25 (1), 5–16.

Ekstrand K.R., Luna L.E., Promisiero L., Cortes A., Cuevas S., Reyes J.F. et al.: The reliability and accuracy of two methods for proximal caries detectionand depth on directly visible proximal surfaces: an in vitro study. Caries Res. 2011, 45 (2), 93–99.

Haak R., Wicht M.J., Hellmich M., Gossmann A., Noack M.J.: The validity of proximal caries detection using magnifying visual aids. Caries Res. 2002, 36 (4), 249–255.

Kielbassa A.M., Paris S., Lussi A., Meyer‑Lueckel H.: Evaluation of cavitations in proximal caries lesions at various magnification levels in vitro. J Dent. 2006, 34 (10), 817–822.

Kruszyńska‑Rosada M.: Wykorzystanie transiluminacji w diagnostyce stomatologicznej. Prz Stom Wieku Rozw. 1998, 2/3, 25–28.

Tanasiewicz M.: Próchnica zębów. Wybrane problemy diagnostyki, leczenie i zapobiegania. Wyd. Elamed., Katowice 2009.

Podsiadła‑Urban G., Cieszko‑Buk M.: Diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych. Przegląd współczesnych metod diagnostycznych. Część III. Mag Stom. 2011, 9, 79–84.

Verdonschot E.H., Bronkhorst E.M., Wenzel A.: Approximal caries diagnosis using fiber‑optic transillumination: a mathematical adjustment to improve validity. Community Dent Oral Epidemiol. 1991, 19 (6), 329–332.

Vaarkamp J., Bosch J.J., Verdonschot E.H., Bronkhoorst E.M.: The real performance of bitewing radiography and fiber‑optic transillumination in approximal caries diagnosis. J Dent Res. 2000, 79 (10), 1747–1751.

Chłapowska J., Żmijewska C.: Diagnostyka próchnicy powierzchni stycznych w badaniu klinicznym, trans iluminacyjnym i radiologicznym. Stom Współcz. 1999, 6 (4), 32–35.

Young D.A., Featherstone J.D.: Digital imaging fiber‑optic trans‑illumination, F‑speed radiographic film and depth of approximal lesions. J Am Dent Assoc. 2005, 136 (12), 1682–1687.

Ástvaldsdóttir Á., Ahlund K., Holbrook W.P., de Verdier B., Tranæus S.: Approximal caries detection by DIFOTI: in vitro comparison of diagnostic accuracy/efficiacy with film and digital radiography. Int J Dent. 2012, 2012, 326401. doi: 10.1155/2012/326401. Epub 2012 Nov. 4.

Bin‑Shuwaish, Yaman P., Dennison J., Neiva G.: The correlation of DIFOTI to clinical and radiographic images in Class II carious lesions. J Am Dent Assoc. 2008, 139 (10), 1374–1381.

Huang D., Swanson E.A., Lin C.P., Schuman J.S., Stinson W.G., Chang W. et al.: Optical coherence tomography. Science. 1991, 254, 1178–1181.

Tanasiewicz M., Węglarz W., Gruwel L.H., Trzcionka A.: Lokalizacja ubytków próchnicowych z wykorzystaniem technik obrazowania magnetyczno‑rezonansowego. Mag Stom. 2008, 18 (4), 32–37.

Baek J.H., Na J., Lee B.H., Choi E., Son W.S.: Optical approach to the periodontal ligament under orthodontic tooth movement: A preliminary study with optical coherence tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009, 135 (2), 252–259.

Wojtkowski M., Srinivasan V., Fujimoto J.G., Ko T., Schuman J.S., Kowalczyk A. et al.: Three‑dimensional retinal imaging with high‑speed ultrahigh‑resolution optical coherence tomography. Ophthalmology. 2005, 112 (10), 1734–1746.

Douglas S.M., Fried D., Darling C.L.: Imaging natural occlusal caries lesions with optical coherence tomography. Proc SPIE Int Soc Opt Eng. 2010, 7549, 75490N. doi: 10.1117/12.849344.

Lee C., Darling C.L., Fried D.: Polarization sensitive optical coherence tomographic imaging of artificial demineralization on exposed surfaces of tooth roots. Dent Mater. 2009, 25 (6), 721–728.

Tomasik M., Mirska‑Miętek M., Lipski M.: Zastosowanie urządzenia DIAGNO‑dent w stomatologii – możliwości i ograniczenia. Mag Stom. 2008, 5, 27–29.

Nowosielska A., Marciniak A., Zawadzka E.:Nowoczesne metody diagnostyki próchnicy zębów. Nowa Stomatol. 2003, 1 (23), 27–32.

Ástvaldsdóttir Á., Tranæus S., Karlsson L., Holbrook W.P.: DIAGNOdent measurements of cultures of selected oral bacteria and demineralized enamel. Acta Odontol Scand. 2010, 68 (3), 148–153.

Mielczarek A., Kwiatkowska A.: Aktualne koncepcje diagnostyki próchnicy. Stom Współcz. 2005, 12 (4), 9–14.

Buczkowska‑Radlińska J., Mayschak W.: Przydatność fluorescencji laserowej w wykrywaniu wczesnych stadiów próchnicy bruzd. Czas Stomatol. 2004, 9, 555–559.

Socha A., Gałęska M., Skomro P., Opalko K.: Ocena zaawansowania choroby próchnicowej zębów stałych za pomocą urządzeń DIAGNOdent i DIAGNOdent Pen 2190. Acta Bio‑Optica et Infromatica Medica. 2009, 15 (3), 235–237.

Chen J., Qin M., Ma W., Ge L.: A clinical study of a laser fluorescence device for the detection of approximal caries in primary molars. Int J Paediatr Dent. 2012, 22 (2), 132–138.

Kuhnish J., Bucher K., Hickel R.: Reproducibility of DIAGNOdent 2095 and DIAGNOdent Pen 2195 measurements: results from an In vitro study on occlusal sites. Eur J Oral Sci. 2007, 115 (3), 206–211.

Moriyama C.M., Rodrigues J.A., Lussi A., Diniz M.B.: Effectiveness of fluorescence‑based methods to detect in situ demineralization and remineralization on smooth surfaces. Caries Res. 2014, 48 (6), 507–514.

Fejerskov O., Kidd E.: Próchnica zębów – choroba próchnicowa i postępowanie kliniczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

Neuhaus K.W., Ciucchi P., Rodrigues J.A., Hug I., Emerich M., Lussi A.: Diagnostic performance of a new red light LED device for approximal caries detection. Lasers Med Sci. 2015, 30 (5), 1443–1447

Zarzecka J., Kęsek B., Gołda T., Wieczorek B.: Współczesne poglądy na leczenie wczesnych zmian próchnicowych. Mag Stom. 2003, 13 (4), 30–32.

Pitts N.B., Renson C.E.: Image analysis of bitewing radiographs a histo logically validated comparison with Visual assessments of radiolucency depth in enamel. Br Dent J. 1986, 22, 160, 6, 205–209.

Ekstrand K.R., Kuzmina I., Bjørndal L., Thylstrup A.: Relationship between external and histologic feature of progressive sta ges of caries in the occlusal fossa. Caries Res. 1995, 29, 4, 243–250.

Mlosek K., Kozłowski J.: Diagnostyka radiologiczna próchnicy zębów. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Czas Stomatol. 1987, 40, 783–796.

Podsiadła‑Urban G., Cieszko‑Buk M.: Diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych. Przegląd współczesnych metod diagnostycznych. Część I. Mag Stom. 2011, 5, 52–61.

Pawlaczyk‑Kamieńska T., Żmijewska C.: Metody badań stosowane w diagnozowaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów bocznych. Pozn Stom. 1998, 25, 121–125.

Różyło‑Kalinowska I., Jurkiewicz‑Mazurek M., Zadora R., Michalska A., Różyło T.K.: Radiografia cyfrowa jako skuteczna metoda uzupełniająca badanie kliniczne w diagnozowaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów bocznych. Nowa Stom. 2002, 1, 14–17.

Krasny K., Sałacińska A., Markiewicz H.: Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznaniu ubytków próchnicowych. Nowa Stom. 2000, 3, 13, 6–8.

Haak R., Wicht M.J., Nowak G., Hellmich M.: Influence of displayed image size on radiographic detection of approximal caries. Dentomaxillofac Radiol. 2003, 32 (4), 242–246.

Perendyk J., Goliński A., Remiszewski A.: Zastosowanie radiografii cyfrowej we wczesnej diagnostyce próchnicy powierzchni stycznych w uzębieniu pacjentów w wieku rozwojowym. Stomatol Współcz. 1996, 5 (2), 111–113.

Mirska‑Miętek M.:Diagnozowanie zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów stałych. Ann Acad Med Stetin. 2010, 56 (2), 70–79.

Thun‑Szretter K, Markiewicz H, Czerwiński K, Leitner D.: Systemy cyfrowego obrazowania rentgenowskiego w radiologii stomatologicznej – alternatywa konwencjonalnych zdjęć wewnątrzustnych zębowych. Digital X‑ray imaging systems in dental radiology – an alternative to intraoral dental radiographs. Czas Stomatol. 1996, 49 (8), 579–585.

Potter B.J., Shrout M.K., Harrell J.C.: Reproducibility of beam alignment using different bite‑wing radiographic techniques. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1995, 79 (4), 532–535.

Caprio L.C., Hausmann E., Dunford R.G., Allen K.M., Christersson L.A.: Evaluation of a simple modified radiographic alignment system for routine use.

J Periodontol. 1994, 65 (1), 62–67.

Kozakiewicz M., Wilamski M.: Technika standaryzacji zewnątrzustnych zdjęć rentgenowskich. Czas Stomatol. 1999, 52 (10), 673–677.

Kulczyk T.: Indywidualna modyfikacja pozycjonera do wykonywania powtarzalnych zdjęć okołowierzchołkowych techniką kąta prostego. Mag Stom. 2004, 5 (14), 76–77.

Aagaard E., Donslund C., Wenzel A., Sewerin I.: Performance for obtaining maximal gain from a program for digital substraction radiography. Scand J Dent Res. 1991, 99 (2), 166–172.

Lehmann T.M., Gröndahl H.G., Benn D.K.: Computer‑based registration for digital subtraction in dental radiology. Dentomaxillofac Radiol. 2000, 29 (6), 323–346.

Bittar‑Cortez J.A., Passeri L.A., de Almeida S.M., Haiter‑Neto F.: Comparison of peri‑implant bone level assessment in conventional radiography and digital

subtraction images. Dentomaxillofac Radiol. 2006, 35 (4), 258–262.

Wenzel A., Anthonisen P.N., Juul M.B.: Reproducibility in the assessment of caries lesion behaviour a comparison between conventional film and subtraction radiography. Caries Res. 2000, 34 (3), 214–218.

Wenzel A., Hirsch E., Christensen J., Matzen L.H., Scaf G., Frydenberg M.: Detection of cavitated approximal surfaces using cone beam CT. Dentomaxillofac Radiol. 2013, 42 (1).

Tsuchida R., Araki K., Okano T.: Evaluation of a limited cone‑beam volumetric imaging system comparison with film radiography in detecting incipient proximal caries. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007, 104 (3), 412–416.

Young S.M., Lee J.T., Hodges R.J., Chang T.L., Elashoff D.A., White S.C.: A comparative study of high‑resolution cone beam computed tomography and charge‑coupled device sensors for detecting caries. Dentomaxillofac Radiol. 2009, 38 (7), 445–451.

Haiter‑Neto F., Wenzel A., Gotfredsen E.: Diagnostic accuracy of cone beam computed tomography scans compared with intraoral image modalities for detection of caries lesions. Dentomaxillofac Radiol. 2008, 37, 18–22.

Senel B., Kanburoglu K., Uçok O., Yüksel S.P., Ozen T., Avsever H.: Diagnostic accuracy of different imaging modalities in detection of proximal caries. Dentomaxillofac Radiol. 2010, 39 (8), 501–511.

Qu X., Li G., Zhang Z., Ma X.: Detection accuracy of in vitro approximal caries by cone beam computed tomography images. Eur J Radiol. 2011, 79 (2), 24–27.

Kayipmaz S., Sezgin O.S., Saricaoğlu S.T., Can G.: An in vitro comparison of diagnostic abilities of conventional radiography, storage phosphor, and cone beam computed tomography to determine occlusal and approximal

caries. Eur J Radiol. 2011, 80 (2), 478–482.

Akdeniz B.G., Gröndahl H.G., Magnusson B.: Accuracy of proximal caries depth measurements: comparison between limited cone beam computed tomography, storage phosphor and film radiography. Caries Res. 2006,

(2), 202–207.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.124

Copyright (c) 2015 Paweł Berczyński, Anna Gmerek, Jadwiga Buczkowska-Radlińska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/