Selected health parameters and health behaviors of women residing in single mother homes compared to women in a traditional home environment

Renata Bajcarczyk

Abstract


Introduction: A woman’s health and well-being during the perinatal period significantly influence the course of pregnancy and childbirth, impacting not only the family’s health but also the well-being of the next generation. Modern societies prioritize special care for women in challenging life situations during this period. Women residing in Single Mother’s Homes (SMH) encounter various issues such as loneliness, homelessness, lack of livelihood, and insufficient support from loved ones. Despite these challenges, there is currently no research on how this particular group of women presents itself in terms of health behaviors, selected health parameters, utilization of perinatal care, as well as self-esteem, and a sense of meaning in life.
Materials and methods: The study spanned from August 1, 2019, to September 30, 2021, involving 67 women living in SMH as the control group and 73 women attending obstetrics-gynecology clinics for follow-up. It constituted a retrospective analysis of medical records, employing diagnostic surveys with standardized research tools, including the positive health behavior scale (PHBS) for women, multifactor leadership questionnaire (MLQ), Rosenberg self-assessment scale, self-report survey questionnaire, and face-to-face interviews.
Results: There were no differences in the analyzed parameters of the health status of the women studied. Among SMH and home environment women, the most common cause of abnormal morphology results was anemia, occurring in 26.9% of SMH women and 11.0% of home environment women. Self-assessment of one’s health was better among women in the control group, although the difference was close to the threshold of statistical significance. Health behaviors examined with the PHBS showed better results for women in the control group in the categories of nutrition, body care, safety behavior, and psychosocial health; only in the category of physical activity did women from both groups have similar results (p = 0.162). Women in the SMH were more likely to exhibit negative health behaviors, with 6% admitting to drinking alcohol before pregnancy and 3% of the study group and no women in the control group using drugs. There were no differences between the groups when it came to addictions during pregnancy, but not all women surveyed were willing to answer the question about addictions. Women in the SMH were later to receive perinatal care, averaging 10.84 weeks of pregnancy (hbd. grav.) compared to women in the home environment, averaging 8.25 WG. The study confirmed the lower self-esteem of women in the SMH, with a mean score of 27.73 compared to 31.23 of women in the control group. Sense of life concerning the present (MLQ-P) was lower in women in SMH, while the sense of life concerning the future was close to the threshold of significance. No correlation was confirmed between the subjects’ health behaviors and their health status parameters, as well as neonatal weight and Apgar scale scores.

Keywords


single mother; Single Mother Home; maternal health; health behavior; maternal well-being

Full Text:

PDF

References


Sytuacja demograficzna Polski do roku 2018. Tworzenie i rozpad rodzin. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2018-roku-tworzenie-i-rozpad-rodzin.html (5.01.2021).

Burkacka I. Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego. Artes Humanae 2017;2(65):74-84.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. http://www.unesco.pl/fileadmin /user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (20.12.2019).

Smyczyński T. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck; 2005.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.08.2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Dz.U. z 2018 r., poz. 1756.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27.08.2004r z późniejszymi zmianami. Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

Adamczyk B. Badania diagnostyczne wykonywane w III trymestrze ciąży a przestrzeganie standardu opieki okołoporodowej w opinii ciężarnych. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239083?show=full (7.05.2022).

Kopeć I. Problemy hematologiczne kobiet w okresie ciąży. Hematol 2016;7(4):295-302.

Sikorski T, Marcinkowska-Suchowierska E. Problemy hematologiczne u ciężarnych w praktyce lekarza rodzinnego. Czytelnia Medyczna. http://www.czytelniamedyczna.pl/3404,problemy-hematologiczne-u-ciezarnych-w-praktyce-lekarza-rodzinnego.html (7.05.2022).

Oleszczuk J, Pilewska-Kozak AB, Kanadys K. Wybrane stany ryzyka ciążowego – udział położnej w opiece. In: Bień AM, editor. Opieka nad kobietą ciężarną. Warszawa: PZWL; 2009. p. 270-1.

Horowitz KM, Ingardia CJ, Borgida AF. Anemia in pregnancy. Clin Lab Med 2013;33(2):281-91.

Róg A. Samotne rodzicielstwo oczami matek. Wychow Rodz 2018;17:1.

Moshi FV, Tungaraza M. Factors associated with blood pressure check-up during pregnancy among women of reproductive age in Tanzania: an analysis of data from 2015-16 Tanzania Demographic and Health Survey and Malaria Indicators Survey. BMC Pregnancy Childbirth 2021;21(1):465.

Tajirika-Shirai R, Takimoto H, Yokoyama T, Kaneko H, Kubota T, Miyasaka N. Effect of individualized dietary education at medical check-ups on maternal and fetal outcomes in pregnant Japanese women. Asia Pac J Clin Nutr 2018;27(3):607-16.

Korenčan S, Pinter B, Grebenc M, Verdenik I. The outcomes of pregnancy and childbirth in adolescents in Slovenia. Zdr Varst 2017;56(4):268-75.

Farbu J, Haugen M, Meltzer HM, Brantsæter AL. Impact of singlehood during pregnancy on dietary intake and birth outcomes – a study in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:396.

Kaiser A, Sokołowski M, Kaiser A. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w kontekście zdrowia i rozwoju noworodka. Rocz Lubuski 2014;40(2):275-87.

Salmon J. Fetal alcohol spectrum disorder: New Zealand birth mothers’ experiences. Can J Clin Pharmacol 2008;15(2):e191-213.

Raport z badania: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. https://wsse.krakow.pl/page/wp-content/uploads/2013/09/Raport-Zachowania-zdrowotne-kobiet-2013.PDF (24.02.2023).

Harasim-Piszczatowska E, Krajewska-Kułak E. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w kontekście percepcji ciała. Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; 2021. p. 83-4.

Bień A, Rzońca E, Krysa J, Iwanowicz-Palus G, Turkosz A. Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań zdrowotnych kobiet w okresie prokreacji. Med Og Nauki Zdr 2016;22(3):210-5.

Gacek M. Niektóre zachowania zdrowotne oraz wybrane wskaźniki zdrowia kobiet ciężarnych. Probl Hig Epidemiol 2010;91(1):48-53.

Pieniążek A, Gałda D, Błajda J, Kołpa M, Barnaś E. Wybrane zachowania zdrowotne kobiet z podkarpacia. Pol Prz Nauo Zdr 2017;1(50):49-57.

Godala M, Pietrzak K, Gawron-Skarbek A, Łaszek M, Szatko F. Zachowania zdrowotne łódzkich kobiet w ciąży Cz. II Aktywność fizyczna i stosowanie używek. Probl Hig Epidemiol 2012;93(1):43-7.

Ma Y, Gao Y, Li J, Sun A, Wang B, Zhang J, et al. Maternal health behaviors during pregnancy in rural Northwestern China. BMC Pregnancy Childbirth 2020;20(1):745.

Harju M, Keski-Nisula L, Georgiadis L, Heinonen S. Parental smoking and cessation during pregnancy and the risk of the childhood asthma. BMC Public Health 2016;24:16:428.

Pereira G, Dunne J, Regan AK, Tessema GA. Smoking cessation and preterm birth in second pregnancy among women who smoked in their first. Nicotine Tob Res 2021;23(12):2013-8.

Żukiewicz-Sobczak W, Paprzycki P. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Raport. Lublin: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki; 2013;7:96-7.

Backhausen MG, Ekstrand M, Tyden T, Kieldberg Magnusen B, Shawe J, Stern J, et al. Pregnancy planning and lifestyle prior to conception and during early pregnancy among Danish women. Eur J Contracept Reprod Health Care 2014;19(1):57-65.

Pettigrew S, Jongenelis M, Chikritzhs T, Pratt IS, Slevin T, Glance D. A comparison of alcohol consumption intentions among pregnant drinkers and their nonpregnant peers of child-bearing age. Subst Use Misuse 2016;51(11):1421-7.

Fathnezhad-Kazemi A, Aslani A, Hajian S. Association between perceived social support and health-promoting lifestyle in pregnant women: a cross-sectional study. J Caring Sci 2021;10(2):96-102.

Skowrońska-Pućka A. Wdrażanie małoletnich rodziców do odpowiedzialnego rodzicielstwa – z doświadczeń Domu Matki i Dziecka w Gnieźnie. In: Stępkowska JK, Stępkowska KM, editors. Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna. Tom 2 – Społeczeństwo i kultura. Lublin: Politechnika Lubelska; 2012.

Aftab S, Ara J, Kazi S, Deeba F. Effects of poverty on pregnant women. Pakistan J Med Res 2012;51(1):5-9.

Piekarska E, Krasomski G, Leśniczak M. Analiza związku intensywności opieki położniczej z właściwym czasem trwania i zakończeniem ciąży. Perinatol Neonatol Ginekol 2014;7(2):81-7.

Rogala D, Dylewska M, Harat A. Opieka nad ciężarną w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej. Piel Pol 2014;1(51):13-9.

Vogel PJ, Habib NA, Souza JP, Gulmezoglu AM, Dowswell T, Carolli G, et al. Antenatal care packages with reduced visits and perinatal mortality: a secondary analysis of the WHO Antenatal Care Trial. Reprod Health 2013;12(10):19.

Gennaro S, Mazurek-Melnyk B, O,Connor C, Gibeau AM, Nadel E. Improving prenatal care for minority women. MCN Am J Matern Child Nurs 2016;41(3):147-53.

Slaughter-Acey JC, Sneed D, Parker L, Keith VM, Lee NL, Misra DP. Skin tone matters: racial microaggressions and delayed prenatal care. Am J Prev Med 2019;57(3):321-9.

Till SR, Everets D, Hass DM. Incentives for increasing prenatal care use by women in order to improve maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2015;2015(12):CD009916.

Jóźwiak-Majchrzak W. Wsparcie matek w trudnej sytuacji życiowej w Domu Samotnej Matki w Łodzi. In: Muller-Siekierska D, Ratkowska-Pasikowska J, Walczak-Człapińska K, editors. Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2020.

Kidacki J. Sposób rozwiązania ciąży a predyspozycje kobiet do radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 2017.

Kucharska M. Właściwości indywidualne matki a więź z dzieckiem w ciążach zdrowych, z wadami wrodzonymi i innymi zagrożeniami. Psychol Wych 2020;17:7-24.

Lewicka M. Samoocena i satysfakcja z życia współczesnych matek. https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/8027/Samoocena%20i%20satysfakcja%20z%20%C5%BCycia%20wsp%C3%B3%C5%82czesnych%20matek.pdf?sequence=1&isAllowed=y (4.05.2022).

Kimani EN. The relationship between stigma and self-esteem among single mothers in Kiambu County, Kenya. https://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/21636?show=full (4.05.2022).

Hatcher J, Hall LA. Psychometric properties of the Rosenberg self-esteem scale in African American single mothers. Issues Ment Health Nurs 2009;30(2):70-7.

Elfhag K, Rasmussen F. Food consumption, eating behaviors and self-esteem among single v. married and cohabiting mothers and their 12-year-old children. Public Health Nutr 2008;11(9):934-9.

Klimek L, Barabas M. Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci. Wych Rodz 2015;11(1):229-43.

Więcławska A. Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci. Paed Christ 2007;1(19):191-203.

Okrutna E. Pedagogiczne aspekty samotnego macierzyństwa. Rocz Pedagog 2013;5(41):175-202.

Marek-Zborowska B. Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2016.

Kim GE, Kim E. Factors affecting the quality of life of single mothers compared to married mothers. BMC Psychiatry 2020;20(1):169.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.1064

Copyright (c) 2024 Renata Bajcarczyk

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/