Autor - szczegóły

Teul, Iwona, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Topografi cznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska