ANALIZA STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW PODDAWANYCH DIALIZIE OTRZEWNOWEJ

Joanna Bober, Olech Mazur, Edyta Gołembiewska, Anna Bogacka, Karina Sznabel, Dobrosława Stańkowska-Walczak, Joanna Kabat-Koperska, Ewa Stachowska

Abstrakt


Wstęp: Główną przyczyną śmierci osób dializowanych są choroby sercowo-naczyniowe. Ich występowanie jest powiązane ze stanem odżywienia pacjentów, który ma wartość predykcyjną u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej. Długotrwała terapia pociąga za sobą niekorzystne zmiany, z których istotnym klinicznie powikłaniem jest niedożywienie białkowo-kaloryczne oraz nasilenie procesów zapalnych. Celem pracy była ocena stanu odżywienia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych dializą otrzewnową dokonaną na podstawie analizy parametrów antropometrycznych, biochemicznych i ankiet oraz określenie zmian zachodzących w nich z upływem czasu.

Materiał i metody: Badaniu poddano 40 osób poddawanych dializie otrzewnowej (DO) oraz 30 osób zdrowych. U osób chorych materiał do badań pobierany był 2-krotnie, w odstępie 6-miesięcznym. Oznaczono stężenia: białka, albuminy, prealbuminy, białka C-reaktywnego i glukozy. Badania antropometryczne objęły pomiar wzrostu, wagi, grubość fałdu nad mięśniem trójgłowym ramienia i pod łopatką. Obliczono wartość wskaźnika masy ciała (BMI) i wykładnika białkowych zasobów tkankowych. Osoby badane wypełniały ankiety uwzględniające m.in. dobową podaż składników odżywczych oraz styl życia.

Wyniki: W trakcie półrocznej obserwacji stwierdzono w grupie DO istotny statystycznie wzrost: wartości kalorycznej przyjmowanych pokarmów oraz ilości energii pobieranej z węglowodanów. Analiza stanu odżywienia w zależności od BMI wykazała, że chorzy z nadwagą i otyłością charakteryzują się wyższymi stężeniami białka C-reaktywnego i glukozy oraz mniejszymi prealbuminy w stosunku do chorych z prawidłową masą ciała. Równocześnie zaobserwowano mniejszą niż w pozostałych grupach wartość kaloryczną pokarmów oraz ilość spożywanego białka w grupie z BMI > 25. Podczas półrocznej obserwacji stwierdzono obniżanie się stężenia prealbuminy i wzrost stężenia białka C-reaktywnego w grupie BMI > 25.

Wnioski: Stan odżywienia wszystkich chorych poddawanych dializie otrzewnowej był nieprawidłowy, czego nie odzwierciedlał BMI. U osób z nadwagą i otyłych stwierdzono narastające w czasie zmiany sugerujące wystąpienie niedożywienia białkowo-kalorycznego.

Słowa kluczowe


przewlekła choroba nerek; niedożywienie; wskaźnik masy ciała; prealbumina; białko C-reaktywne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ahime R.S., Flier J.S.: Adipose tissue as an endocrine organ. Trends Endocrinol Metab. 2000, 11 (8), 327–332.

NKF KDOQI, National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. www.kidney.org. (5.05.2010).

Churchill D.N., Taylor D.W., Keshaviah P.R.: Adequacy of dialysis and nutrition in continuous peritoneal dialysis, association with clinical outcomes. J Am Soc Nephrol. 1996, 7 (2), 198–207.

Ateş K., Oztemel A., Nergizoğlu G., Ertürk S., Keven K., Akar H. et al.: Peritoneal protein losses do not have a significant impact on nutritional status in CAPD patients. Perit Dial Int. 2001, 21 (5), 519–522.

Lindholm B., Alvestrand A., Fürst P., Bergström J.: Plasma and muscle free amino acids during continuous ambulatory peritoneal dialysis. Kidney Int. 1989, 35 (5), 1219–1226.

Lin W.T., Tsai C.C., Chen C.Y., Lee W.J., Su C.C., Wu Y.J.: Proteomic analysis of peritoneal dialysate fluid in patients with dialysis-related peritonitis. Ren Fail. 2008, 30 (8), 772–777.

Raaijmakers R., Pluk W., Schröder C.H., Gloerich J., Cornelissen E.A., Wessels H.J. et al.: Proteomic profiling and identification in peritoneal fluid of children treated by peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant. 2008, 23 (7), 2402–2405.

Pliakogiannis T., Trpeski L., Taskapan H., Shah H., Ahmad M., Fenton S. et al.: Reverse epidemiology in peritoneal dialysis patients, the Canadian experience and review of the literature. Int Urol Nephrol. 2007, 39 (1), 281–288.

Snyder J.J., Foley R.N., Gilbertson D.T., Vonesh E.F., Collins A.J.: Body size and outcomes on peritoneal dialysis in the United States. Kidney Int. 2003, 64 (5), 1838–1844.

Kiran V.R., Zhu T.Y., Yip T., Lui S.L., Lo W.K.: Body mass index and mortality risk in Asian peritoneal dialysis patients in Hong Kong-impact of diabetes and cardiovascular disease status. Perit Dial Int. 2014, 34 (4), 390–398.

Zhou H., Cui L., Zhu G., Jiang Y., Gao X., Zou Y. et al.: Survival advantage of normal weight in peritoneal dialysis patients. Ren Fail. 2011, 33 (10), 964–968.

Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. IŻŻ, Warszawa 2000.

Young G.A., Kopple J.D., Lindholm B., Vonesh E.F., De Vecchi A., Scalamogna A. et al.: Nutritional assessment of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients, an international study. Am J Kidney Dis. 1991, 17 (4), 462–471.

Martín-del-Campo F., Batis-Ruvalcaba C., González-Espinoza L., Rojas-Campos E., Angel J.R., Ruiz N. et al.: Dietary micronutrient intake in peritoneal dialysis patients: relationship with nutrition and inflammation status. Perit Dial Int. 2012, 32 (2), 183–191.

de Mutsert R., Grootendorst D.C., Axelsson J., Boeschoten E.W., Krediet R.T., Dekker F.W.: Excess mortality due to interaction between protein–energy wasting, inflammation and cardiovascular disease in chronic dialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2008, 23 (9), 2957–2964.

Kalantar-Zadeh K., Kopple J.D.: Trace elements and vitamins in maintenance dialysis patients. Adv Ren Replace Ther. 2003, 10 (3), 170–182.

Daugirdas J., Blake P., Ing T.: Podręcznik dializoterapii. Czelej, Lublin 2008.

Klahr S., Levey A.S., Beck G.J., Caggiula A.W., Hunsicker L., Kusek J.W. et al.: The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. N Engl J Med. 1994, 330 (13), 877–884.

Mitch W.E.: Dietary therapy in uremia: the impact on nutrition and progressive renal failure. Kidney Int. 2000, 57, Suppl. 75, 38.

Locatelli F., Fouque D., Heimburget O., Drüeke T.B., Cannata-Andía J.B., Hörl W.H. et al.: Nutritional status in dialysis patients, European consensus. Nephrol Dial Transplant. 2002, 17 (4), 563–572.

Mak R.K., Cheung W.: Energy homeostasis and cachexia in chronic kidney disease. Pediatr Nephrol. 2006, 21 (12), 1807–1814.

Levey A.S., Adler S., Caggiula A.W., England B.K., Greene T., Hunsicker L.G. et al.: Effects of dietary protein restriction on the progression of advanced renal disease in the Modification of Diet in Renal Disease Study. Am J Kidney Dis. 1996, 27 (5), 652–663.

Kalantar-Zadeh K., Kopple J.D.: Relative contributions of nutrition and inflammation to clinical outcome in dialysis patients. Am J Kidney Dis. 2001, 38 (6), 1343–1350.

de Luis D., Bustamante J.: Nutritional aspects in renal failure. Nefrologia. 2008, 28 (3), 333–342.

Postorino M., Marino C., Tripepi G., Zoccali C.: Abdominal obesity and all-cause and cardiovascular mortality in end-stage renal disease. J Am Coll Cardiol. 2009, 53 (15), 1265–1272.

Praga M., Morales E.: Obesity, proteinuria and progression of renal failure. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2006, 15 (5), 481–486.

Drechsler C., de Mutsert R., Grootendorst D.C., Boeschoten E.W., Krediet R.T., le Cessie S. et al.: Association of body mass index with decline in residual kidney function after initiation of dialysis. Am J Kidney Dis. 2009, 53 (6), 1014–1023.

Johnson D.W.: Dietary protein restriction as a treatment for slowing chronic kidney disease progression, the case against. Nephrology (Carlton). 2006, 11 (1), 58–62.

Kamimura M.A., Avesani C.M., Cendoroglo M., Canziani M.E., Draibe S.A., Cuppari L.: Comparison of skinfold thicknesses and bioelectrical impedance analysis with dual-energy X-ray absorptiometry for the assessment of body fat in patients on long-term haemodialysis therapy. Nephrol Dial Transplant. 2003, 18 (1), 101–105.

Schoenfeld P., Henry R., Laird N., Roxe D.M.: Assessment of nutritional status of the National Cooperative Dialysis Study population. Kidney Int. 1983, 23, S80–S85.

Stosovic M., Stanojevic M., Simic-Ogrizovic S., Jovanovic D., Djukanovic L.: The predictive value of anthropometric parameters on mortality in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2011, 26 (4), 1367–1374.

Stenvinkel P., Alvestrand A.: Inflammation in end-stage renal disease: sources, consequences, and therapy. Semin Dial. 2002, 15 (5), 329–337.

Lacson E. Jr, Levin N.W.: C-reactive protein and end-stage renal disease. Semin Dial. 2004, 17 (6), 438–448.

Zimmermann J., Herrlinger S., Pruy A., Metzger T., Wanner C.: Inflammation enhances cardiovascular risk and mortality in hemodialysis patients. Kidney Int. 1999, 55 (2), 648–658.

Owen W.F., Lowrie E.G.: C-reactive protein as an outcome predictor for maintenance hemodialysis patients. Kidney Int. 1998, 54 (2), 627–636.

Yeun J.Y., Levine R.A., Mantadilok V., Kaysen G.A.: C-reactive protein predicts all-cause and cardiovascular mortality in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 2000, 35 (3), 469–476.

Avram M.M., Fein P.A., Paluch M.M., Schloth T., Chattopadhyay J.: Association between C-reactive protein and clinical outcomes in peritoneal dialysis patients. Adv Perit Dial. 2005, 21, 154–158.

Wang A.Y., Woo J., Lam C.W., Wang M., Sea M.M., Lui S.F. et al.: Is a single time point C-reactive protein predictive of outcome in peritoneal dialysis patients? J Am Soc Nephrol. 2003, 14 (7), 1871–1879.

Hakim R.M., Levin N.: Malnutrition in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 1993, 21 (2), 125–137.

Mittman N., Avram M.M., Oo K.K., Chattopadhyay J.: Serum prealbumin predicts survival in hemodialysis and peritoneal dialysis, 10 years of prospective observation. Am J Kidney Dis. 2001, 38, 1358–1364.

Balafa O., Halbesma N., Struijk D.G., Dekker F.W., Krediet R.T.: Peritoneal albumin and protein losses do not predict outcome in peritoneal dialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2011, 6 (3), 561–566.

Chan M., Kelly J., Batterham M., Tapsell L.: Malnutrition (subjective global assessment) scores and serum albumin levels, but not body mass index values, at initiation of dialysis are independent predictors of mortality, a 10-year clinical cohort study. J Ren Nutr. 2012, 22 (6), 547–557.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.82

Copyright (c) 2015 Joanna Bober, Olech Mazur, Edyta Gołembiewska, Anna Bogacka, Karina Sznabel, Dobrosława Stańkowska-Walczak, Joanna Kabat-Koperska, Ewa Stachowska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/