PET – zaawansowane obrazowanie nuklearne dla medycyny

Hanna Piwowarska-Bilska, Aleksandra Supińska, Jacek Iwanowski, Adriana Tyczyńska, Bożena Birkenfeld

Abstrakt


Intensywny rozwój inżynierii obrazowania i radiofarmacji w ciągu ostatnich 50 lat stworzył podstawę dla zaawansowanych postępów technologicznych w dziedzinie medycyny nuklearnej. Współcześnie można podzielić ją na 2 grupy: klasyczną, wykorzystującą gamma kamery do obrazowania tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) i nieco młodszą technikę  pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) – zaawansowaną technologicznie, diagnostyczną metodę obrazowania w medycynie, stosowaną wraz z bardziej znanymi technikami: obrazowaniem przy użyciu rezonansu magnetycznego (MRI) oraz rentgenowską tomografią komputerową (CT). Kliniczna technika PET polega na: (i) podaniu pacjentowi radiofarmaceutyku znakowanego emiterem pozytonów, (ii) zarejestrowaniu emitowanego przez ciało pacjenta promieniowania gamma za pomocą dedykowanego skanera PET, (iii) rekonstrukcji i analizy zarejestrowanych obrazów. W tym artykule opisano podstawy technologii i badań PET, a także przedstawiono nowe trendy techniczne, wprowadzane przez wiodących producentów skanerów PET/CT.

Słowa kluczowe


pozytonowa tomografia emisyjna (PET); aparatura PET; obrazowanie medyczne

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.609

Copyright (c) 2019 Hanna Piwowarska-Bilska, Aleksandra Supińska, Jacek Iwanowski, Adriana Tyczyńska, Bożena Birkenfeld

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/