Receptory adenozynowe jako cele terapeutyczne w leczeniu zawału mięśnia sercowego i jego powikłań. Część I. Zawał mięśnia sercowego

Kamila Puchałowicz, Krzysztof Safranow, Monika Rać, Dariusz Chlubek, Violetta Dziedziejko

Abstrakt


Adenozyna jest endogennym związkiem o właściwościach kardioprotekcyjnych, działającym za pośrednictwem błonowych receptorów A1, A2A, A2B i A3. Przez ostatnich kilka dekad badano mechanizmy odpowiedzialne za ochronne działanie adenozyny w stosunku do mięśnia sercowego w stanie niedokrwienia. Leżą one u podłoża procedur hartowania niedokrwieniem i reperfuzją, chroniących serce przed uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym. Obiecujące wyniki badań na modelach zwierzęcych skłoniły liczne grono badaczy do prowadzenia badań klinicznych, poświęconych wykorzystaniu adenozyny w terapii uzupełniającej reperfuzyjne leczenie zawału mięśnia sercowego. W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy działania kardioprotekcyjnego adenozyny oraz przegląd aktualnych doniesień na temat jej klinicznej użyteczności w leczeniu zawału mięśnia sercowego.

Słowa kluczowe


kardioprotekcja; reperfuzja; uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne; adenozyna; receptory adenozynowe; zawał mięśnia sercowego.

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.606

Copyright (c) 2019 Kamila Puchałowicz, Krzysztof Safranow, Monika Rać, Dariusz Chlubek, Violetta Dziedziejko

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/