Pierwotne guzy nerwu wzrokowego i jego osłonek

Kamila Krasodomska, Wojciech Lubiński, Marta Masztalewicz, Lech Cyryłowski

Abstrakt


Wstęp: Najczęstsze pierwotne guzy nerwu wzrokowego i jego osłonek, tj. odpowiednio glejaki i oponiaki, są przeważnie łagodnymi nowotworami o powolnym przebiegu. Celem niniejszej pracy było przedstawienie cech klinicznych, histopatologicznych, radiologicznych oraz postępowania w najczęstszych pierwotnych guzach nerwu wzrokowego i jego osłonek. Materiały i metody: Na podstawie wyników dostępnych w piśmiennictwie dokonano analizy glejaków nerwu wzrokowego i oponiaków osłonek nerwu wzrokowego.


Wyniki: Najczęstszym pierwotnym guzem nerwu wzrokowego jest glejak, którego objawy u 90% pacjentów pojawiają się w ciągu pierwszych 2 dekad życia. Natomiast najczęstszy pierwotny guz osłonek nerwu wzrokowego to oponiak, w 95% ujawniający się w wieku dorosłym. Pierwotne guzy nerwu wzrokowego i jego osłonek zwykle występują sporadycznie, ale częściej obserwuje się je u pacjentów z neurowłókniakowatością (neurofibromatosis – NF) – w NF typu 1 – glejaki, a w NF typu 2 – oponiaki. W przeciwieństwie do glejaków nerwu wzrokowego u dzieci te występujące u osób dorosłych mogą mieć złośliwy przebieg. Oponiaki osłonek nerwu wzrokowego natomiast bardziej złośliwy przebieg wykazują w wieku dziecięcym. Objawy glejaków nerwu wzrokowego oraz jego osłonek mogą być podobne – Pogorszenie widzenia, wytrzeszcz. Głównym narzędziem diagnostycznym ułatwiającym postawienie rozpoznania są badania obrazowe oczodołów, tj. rezonans magnetyczny (magnetic resonance image – MRI) lub tomografia komputerowa (computed tomography – CT). W postępowaniu najczęściej stosuje się obserwację kliniczną, a tylko w wybranych przypadkach – zagrażających zajęciem skrzyżowania nerwów wzrokowych lub towarzyszącego nerwu wzrokowego – leczenie obejmujące neurochirurgiczne wycięcie, radioterapię lub chemioterapię.


Wnioski: Pierwotne guzy nerwu wzrokowego i jego osłonek należą do rzadko występujących. Usystematyzowanie wiedzy na ich temat umożliwi wczesną diagnostykę tych schorzeń oraz prawidłowe postępowanie.


Słowa kluczowe


glejak nerwu wzrokowego; oponiak osłonek nerwu wzrokowego.

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.601

Copyright (c) 2019 Kamila Krasodomska, Wojciech Lubiński, Marta Masztalewicz, Lech Cyryłowski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/